Nijpende personeelstekorten bij zorgaanbieders in Amstelveen

Nijpende personeelstekorten bij zorgaanbieders in Amstelveen Foto: Pixabay.com

Amstelveen – Zorgaanbieders in Amstelveen kampen met dermate nijpende personeelstekorten voor met name Hulp bij huishouden dat de wachtlijsten groeien en noodgedwongen klantenstops worden ingevoerd: er is zeker in de zomermaanden nauwelijks gekwalificeerd personeel te vinden.


- Lees verder onder deze advertentie -

Uit een alarmerende brief van het college van B en W blijkt dat er deze zomer grote zorgen zijn over voldoende hulp bij het huishouden.

Het college van B en W spreekt van 'een gecompliceerde zaak en een situatie die nog nijpender kan worden dan de zomer van 2018'. Toen speelde het probleem ook. Sterker, zelfs nà de zomerperiode van 2018 bleek het vinden van personeel een grote uitdaging, terwijl nu weer een nieuwe zomerperiode voor de deur staat.

Bijkomend nadelig effect is dat er een toename valt te noteren van het aantal aanvragen voor Hulp bij huishouden. Amstelveen probeert desondanks schrijnende situaties zoveel mogelijk te voorkomen en stelt dat wanneer er sprake is van spoed binnen 24 uur hulp bij het huishouden wordt ingezet.

Amstelveen wil de personeelstekorten proberen te verminderen door langere contracten af te sluiten, waardoor de aanbieders meer zekerheid aan personeel kunnen bieden. Ook hebben zorgaanbieders met de gemeente om tafel gezeten om gezamenlijk tot een goede aanpak te komen: meer wervingsactiviteiten, de inzet van studenten en het werken in duo’s moeten eventueel soelaas gaan bieden.


Reacties