Nog even, dan moet je met je restafval naar een ondergrondse container

Nog even, dan moet je met je restafval naar een ondergrondse container

AMSTELVEEN – Het duurt niet lang meer voordat Amstelveners restafval niet meer in hun grijze bak bij huis mogen gooien en in plaats daarvan naar een ondergrondse container in de buurt moeten lopen.


- Lees verder onder deze advertentie -

De grijze bakken bij huis worden omgebouwd tot zogenoemde PMD-containers (alleen geschikt voor plastic, metaal/blik en drankkartons) en in de wijken komen (nieuwe) ondergrondse containers voor restafval.

Anders Inzamelen
Zeer binnenkort (begin volgende week) worden inwoners ingelicht over de voorgenomen plaatsing van de nieuwe ondergrondse containers die daarvoor benodigd zijn. De nieuwe inzamelmethodiek start onder de noemer ‘Anders Inzamelen’ daadwerkelijk in april 2018 in Westwijk en moet in november 2018 in heel Amstelveen zijn afgerond.

Locatieplan
Een eerste Locatieplan voor de plaatsing van de nieuwe ondergrondse containers is vandaag door het college van B en W vastgesteld. In dit plan, dat nog niet door de gemeente in openbaarheid is gebracht, staat op welke plaatsen de nieuwe ondergrondse containers komen en aan welke ondergrondse restafval containers de diverse huishoudens zijn toegewezen. Bij de nieuwe containers hoort ook een Afvalpas, waarmee de containers straks geopend kunnen worden.

Inlichting
Binnenkort worden alle Amstelveners ingelicht over de nieuwe vorm van inzamelen (Anders Inzamelen) en de beoogde plaatsing van de nieuwe ondergrondse containers.

Plaats nieuwe containers
‘Bij de keuze van nieuwe containerlocaties hebben we zorgvuldig rekening gehouden met zaken zoals bereikbaarheid voor onze inwoners, bereikbaarheid voor de vrachtwagen die de container moet legen en ondergrondse kabels en leidingen,’ meldt verantwoordelijke wethouder Peter Bot (BBA) vandaag in een brief aan de gemeenteraad

Niet eens
Amstelveners ontvangen binnnekort naast een brief, een kaartje met de locatie van de aan hun huishouden toegewezen restafvalcontainer. ‘Op het andere kaartje staat waar ondergrondse wijkcontainers voor PMD voor de hoogbouw staan. Als een inwoner het niet eens is met de locatie van de toegewezen restafvalcontainer of met de locatie van een nieuw te plaatsen ondergrondse container dan kan hij/zij een zienswijze indienen. In de brief staat hoe dat moet', aldus Bot.

Planning
In de komende maanden worden eerst de huisjes van de oude ondergrondse containers vervangen. Nà inspraak wordt naar verwachting  in december dit jaar al begonnen met het gefaseerd plaatsen van nieuwe ondergrondse containers.

Voor 2019 ingevoerd

Als alle ondergrondse containers zijn geplaatst wordt in april 2018 dus fasegewijs met 'Anders Inzamelen' gestart, met begin in Westwijk. Inwoners ontvangen hierover volgens de gemeente tijdig informatie. In november 2018 is naar verwachting Anders Inzamelen in heel Amstelveen ingevoerd.

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.