Nog geen aanleiding voor sloop Heilige Geestkerk

Nog geen aanleiding voor sloop Heilige Geestkerk Foto: De Heilige Geestkerk in de wijk Keizer Karelpark

Amstelveen – De gemeente Amstelveen geeft vooralsnog geen toestemming om de monumentale Heilige Geestkerk aan de Haagbeuklaan in de wijk Keizer Karelpark te slopen. Dat blijkt uit de beantwoording van vragen aan D66.

D66 liet eerder weten zich zorgen te maken over de onzekere toekomst van het herkenbare Amstelveense monument. Er werd gevreesd dat de in 2014 gesloten Heilige Geestkerk zou worden gesloopt. Voor de sloop moet eerst de monumentenstatus van de kerk worden opgeheven.

Aanvraag

Uit de gisteren openbaar gemaakte beantwoording van de schriftelijke vragen blijkt dat er inderdaad bij de gemeente een verzoek is ingediend om de kerk ten behoeve van ontwikkeling van de locatie te slopen. Er werd daarom een aanvraag ingediend om de monumentenstatus van de Heilige Geestkerk op te heffen.

Vooralsnog is er nog geen sprake van sloop. Maar dat zou in de toekomst eventueel wel kunnen veranderen. ‘Wij zien nu geen aanleiding de monumentenstatus op te heffen’, schrijft b en w. 'Het kan echter voorkomen dat er (zeer) zwaarwegende redenen zijn om een gemeentelijk monument (gedeeltelijk) te slopen. Zo kan het zijn dat andere belangen groter zijn dan het volledig in stand houden van de monumentenstatus.’

Herbestemming

B en w laat ook weten dat het in zijn algemeenheid niet wenselijk is om monumenten te slopen. Er wordt daarom nog altijd gestreefd naar een passende herbestemming die de monumentenwaarde van de Heilige Geestkerk zoveel mogelijk intact laat. Een onafhankelijk deskundig bureau onderzoekt momenteel in opdracht van de gemeente of een herbestemming van de kerk met behoud van de monumentenstatus mogelijk is.


Reacties

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.