Davey Photography, Davey Baas

Nu ook politieke twijfels over veiligheid Amstelveense rotondes door groot aantal ongevallen

Amstelveen - Vanwege het grote aantal ongevallen op Amstelveense rotondes, opteert de lokale ChristenUnie om niet langer kruispunten in Amstelveen te vervangen voor rotondes, zolang er geen nader onderzoek gedaan wordt of rotondes echt verkeersveiliger zijn. 

De fractie van de ChristenUnie maakt zich grote zorgen over het grote aantal ongevallen op Amstelveense rotondes en heeft daarover vragen gesteld aan het College van B en W.

Veiliger of onveiliger?

De partij stelt dat het College van B en W zich tot dusver  op wetenschappelijke onderzoek baseerde bij de keuze om kruispunten te vervangen door rotondes. Onderzoeken toonden aan dat rotondes het verkeer veiliger maakten, maar de ChristenUnie wil weten wat de huidige stand is rond wetenschappelijk onderzoek inzake de veiligheid van rotondes.

De ChristeUnie geeft in een persbericht een opsomming van de diverse ongevallen die de afgelopen periode plaatsvonden, zoals AmstelveenZ.nl recent deed na het zoveelste ongeval op een Amstelveense rotonde.

Stopzetten nieuwe rotondes: eerst onderzoek

De ChristenUnie vraagt zich nu af of het College van B en W bereid is om de plannen om nog andere kruispunten te vervangen door rotondes stop te zetten, in afwachting van nader onderzoek of rotondes echt verkeersveiliger zijn en eerst aanvullende maatregelen te treffen om het aantal verkeersongevallen op rotondes omlaag te brengen. Ook vraagt de CU zich of of het niet een mogelijkheid is om rotondes weer te vervangen voor kruispunten.

Veiliger maken

De partij vraagt welke mogelijkheden het college ziet om de huidige rotondes veiliger te maken en noemt daarbij diverse voorbeelden, zoals het invoeren van een 30 kilometerzone op de toegangswegen naar de rotondes,  het plaatsen van stoplichten op de toegang naar rotondes en het (her-)invoeren van eenrichtingsverkeer voor fietsers. Ook het wegnemen van belemmeringen in het uitzicht op rotondes, zoals bosschages, wanden, glasplaten, overbodig verkeersmeubilair, behoren wat de CU betreft tot de opties. 


Meer nieuws