Onderzoek naar falend ICT-beleid Amstelveen

Onderzoek naar falend ICT-beleid Amstelveen Foto: Het Amstelveense raadhuis

AMSTELVEEN - De voltallige gemeenteraad heeft het college van B en W opgedragen een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar de huidige staat van het gemeentelijke ICT-netwerk, waarbij ook de organisatie en de aansturing onder de loep wordt genomen. 


- Lees verder onder deze advertentie -

De politieke partijen Actief voor Amstelveen en GroenLinks kondigden reeds eerder aan een onderzoek te willen naar de gemeentelijke ICT, nadat bekend werd dat er een totaal infarct dreigt vanwege verouderde systemen en software.

Het resulteerde in een gezamenlijke motie, waarin de partijen voorstellen het onderzoek uit te laten voeren door Bureau Gateway van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Een Gateway Review is een onderzoek door een team van ervaringsdeskundigen dat resulteert in een rapport met bevindingen en aanbevelingen. Zij geven aan op welke punten bijgestuurd kan worden om de kans op succes van een project, programma of organisatie te vergroten.

De motie roept verder op de huidige ICT-infrastructuur te toetsen aan de hedendaagse kwaliteitsnormen. Hierbij wordt een klankbordgroep samengesteld vanuit de gemeenteraad om zo de onderzoeksvraag te formuleren. Doel van het onderzoek is het opstellen van aanbevelingen voor het vervolgtraject om vergelijkbare situaties in de toekomst te kunnen voorkomen.

In kaart gebracht

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.