De VVD Amstelveen wil de unieke kwaliteiten van Amstelveen behouden en vindt dat er grenzen moeten worden gesteld voordat het te laat is

‘Ongebreidelde groei van Amstelveen kan dramatische gevolgen hebben’

Amstelveen - Geen ongebreidelde groei van Amstelveen, Schiphol dat aan banden moet worden gelegd omdat de luchthaven de grenzen al heeft overschreden en het Cobra Museum dat moet worden omgevormd tot cultureel centrum: de VVD Amstelveen maakt in het verkiezingsprogramma voor de periode 2022-2026 een aantal opvallende keuzes, die moeten voorkomen dat Amstelveen onleefbaar wordt.

Hoewel het voor veel politieke partijen in Amstelveen zeer verleidelijk zal zijn om de komende verkiezingen simpelweg te roepen dat er vooral zoveel mogelijk woningen moeten worden gebouwd om de stem van de kiezer te winnen, neemt de VVD een tamelijk gedurfde stap door de leefbaarheid, bereikbaarheid en prettige leefomgeving op 1 te zetten.  Het is volgens de grootste partij van Amstelveen ‘tijd om grenzen te stellen’.

Kwaliteit boven kwantiteit

De liberalen stellen in het Verkiezingsprogramma kwaliteit boven kwantiteit: het blind bijbouwen op de nog zeer beperkte beschikbare ruimte zal volgens de VVD op termijn dramatische effecten hebben op Amstelveen. De partij wil zeker wel woningen bouwen, maar absoluut niet op elk laatste vrij plekje en ook op inbreiding is men kritisch.

De VVD geeft aan de komende vier jaar een wildgroei aan hoogbouw te willen voorkomen, om te waken voor de leefbaarheid van de stad. Want hoe hard woningen ook nodig zijn, Amstelveen heeft er in meerdere opzichten de ruimte simpelweg niet meer voor; zeker niet als de tienduizend woningen die al in het verschiet liggen zijn gebouwd.

Kritische grens bereikt

Volgens de VVD is de kritische grens bereikt en is het volstrekt onverantwoord  om de gemeente volledig vol te stampen met hoge woontorens. ‘We laten Amstelveen geen tweede Bijlmer worden,’ zegt lijsttrekker Herbert Raat. ‘We zijn niet tegen elke woontoren, maar we zien liever hier en daar een hoogteaccent, maar verder zijn we van mening we dat maximaal 5 hoog het maximaal toelaatbare is.

Zijn partij ziet in een groei naar een inwoneraantal van 110.000 (nu ca. 92.000) het absolute maximum voor Amstelveen, omdat de stad simpelweg niet meer aan kan. Raat noemt een eerder voorgespiegelde  groei naar 125.000 inwoners alleen al financieel totaal onhaalbaar: ‘Financieel raak je als gemeente dan echt aan de bedelstaf en kan je je sociale beleid overboord gooien. Ook qua infrastructuur en leefbaarheid kan Amstelveen dat helemaal niet aan. Daarmee gooi je onze unieke stad te grabbel.’

Honger naar woningen nooit gestild

cm_portret_bs (1).jpg
Bestuursvoorzitter Claudio Mancinelli 

‘Het is geen natte vingerwerk,’ laat bestuursvoorzitter Claudio Mancinelli weten in een toelichting op het verkiezingsprogramma. ‘Het grondoppervlak van Amstelveen wordt niet groter. Als er opeens tienduizenden mensen meer op hetzelfde oppervlakte moeten leven heeft dat grote impact op de leefomgeving, op de bereikbaarheid en op de voorzieningen,’ zegt hij.

Bovendien zal het ongelimiteerd bijbouwen de woningnood allerminst oplossen: ‘De honger naar woningen is nooit gestild, zeker niet in Amstelveen dat door de ligging, de voorzieningen en het groene karakter zeer gewild is om te wonen. Ook als je 20.000 woningen bouwt is het nog lang niet genoeg, de vraag blijft. Zou je er wel voor kiezen, dan help je de leefbaarheid en het unieke karakter van Amstelveen volledig  om zeep. Het is nu de tijd om de kwaliteiten van Amstelveen te behouden en grenzen stellen aan wat wel en niet kan.’

Politiek scoren

Lijsttrekker Raat trekt een parallel met Amsterdam: ‘Daar zitten ze om politiek te scoren al jaren in het mantra bouwen, bouwen, bouwen, zonder na te denken of dat nu wel goed is voor Amsterdam en zich af te vragen of de stad dat wel aan kan. Leuk hoor elke periode 5000 woningen bouwen, maar je ziet daar dat alles in de knel raakt: de sportvoorzieningen lopen ernstig achter, de bereikbaarheid en leefbaarheid staan onder druk. Dat mag ons niet gebeuren: wij bewaken de kwaliteiten van onze stad. ‘Wij willen ook dat onze kinderen veilig naar een sportclub in de buurt kunnen blijven fietsen.’

herbert_raat_uilenstede.jpg
LIjsttrekker Herbert Raat

Kopen, kopen, kopen

Raat zegt ook dat de komende vier jaar (mocht de VVD opnieuw op de bestuurdersstoelen komen te zitten) projectontwikkelaars die alleen maar geïnteresseerd zijn in het bouwen van huurwoningen helemaal achter in de rij aan kunnen sluiten. ‘Kopen, kopen, kopen is ons devies,’ zegt Raat. ‘We willen dat Amstelveners bezit kunnen opbouwen met koopwoningen, die bereikbaar zijn voor alle doelgroepen  en vooral voor middeninkomens (gezinnen). ‘We zullen niet langer meegaan in de retoriek van ontwikkelaars, die vaak stellen dat ze alleen dure  huurwoningen kunnen bouwen omdat ze het anders niet rondgerekend krijgen. Nou dan komt er dus geen deal. Geen deal is beter voor Amstelveen dan een slechte deal.’

Omslag maken

De onbetwiste VVD-lijsttrekker vindt ook dat Amstelveen zich de komende jaren veel steviger moet opstellen tegenover ontwikkelaars en niet direct plat op de grond moet gaan liggen als een ontwikkelaar met een eerste  plan komt: ‘Amstelveen heeft veel te veel huurwoningen (10 procent meer dan landelijk); we moeten een grote omslag maken naar het koopsegment, waarbij we de woningen vooral ook mogen toewijzen aan eigen inwoners in de doelgroepen waar grote vraag is en bijvoorbeeld aan mensen met cruciale beroepen. Daarbij zijn we afhankelijk van landelijke regelgeving, we maken ons  hard om daar verandering in te kunnen brengen.’

Geen stad van passanten worden

Dat de VVD geregeld verweten wordt alleen maar villa’s en landhuizen te willen bouwen voor de rijken noemt Raat pertinente onzin. ‘Absoluut niet waar. Natuurlijk willen wij bouwen voor alle doelgroepen die in de knel zitten: jongeren, gezinnen, ouderen. De kracht van Amstelveen is dat je een schoolklas hebt waar het kind van de burgemeester in zit, maar ook het kind van de heftruckchauffeur, van de kok en de accountant. Kortom, dat je een diverse samenleving hebt. Als je niet oppast met al die huurwoningen word je al snel een stad van passanten. Dat willen we dus echt niet. Het is de lokale gebondenheid die onze partij van groot belang vindt en dat blijkt ook uit onze kandidatenlijst: dat zijn allemaal echte Amstelveners met een sterke binding met Amstelveen die alleen het beste hebben voor hebben met onze mooie stad.’

Schiphol

Schiphol mag als het aan de VVD Amstelveen ligt niet alle ruimte krijgen. De VVD snapt het nationale belang van de ontwikkeling van Schiphol. ‘Echter ondervindt  Amstelveen steeds meer hinder van geluid en een steeds minder goede luchtkwaliteit. De grens is wat de VVD betreft inmiddels overschreden. Er zal moeten worden gewerkt aan oplossingen op zowel korte als op langere termijn om de leefomgeving en het welbevinden van de inwoners van Schiphol-gemeenten (waaronder Amstelveen) weer in balans te krijgen.

Cobra Museum omvormen tot cultureel centrum

De VVD heeft óok een heel nieuw concept uitgedacht voor het Cobra Museum teneinde een overtuigend en toekomstbestendig meerjarenplan voor het museum te ontwikkelen. ‘De VVD stelt voor een cultureel centrum te maken van het Cobra Museum, waar de collectie van het Cobra nog steeds zichtbaar zal zijn, maar wel in kleinere opstelling. In dit culturele centrum zal verder een mix te vinden zijn van dansavonden, (jazz-) muziekavonden, debateeravonden en/of andere culturele activiteiten. Cultuur blijft prominent, maar toegankelijk voor iedereen.’

Het volledige VVD-verkiezingsprogramma 2022-2026 is te vinden op de website van VVD Amstelveen.


Meer nieuws

Wonen gisteren 11:04

Htel-gebouw Amstelveen Zuid krijgt complete metamorfose

Amstelveen - Het Htel-gebouw op de hoek van de Laan van de Helende Meesters en de Groenelaan in Amstelveen Zuid zal een complete metamorfose ondergaan. Cobraspen Groep, de Haarlemse eigenaar, vernieuwt het exterieur van het gebouw dat een volledig nieuwe ‘look’ krijgt en renoveert de 233 appartementen. Ook wordt er een grote verduurzamingsslag gemaakt; het energieverbruik wordt door de toepassing van warmtepompen, zonnepanelen en verbeterde isolatie met 55% teruggebracht.

Verkeer & Vervoer gisteren 08:40

Het wil niet echt vlotten met de beweegbare paaltjes in het Oude Dorp

Amstelveen - De gemeente blijft veel klachten binnenkrijgen over de beweegbare paaltjes in het Oude Dorp van Amstelveen. De paaltjes weren sinds het najaar van 2021 doorgaand verkeer uit de dorpskern, maar blijken allerminst feilloos te werken.