Orgel heeft brand Urbanuskerk ‘redelijk goed’ doorstaan

Orgel heeft brand Urbanuskerk ‘redelijk goed’ doorstaan Foto: Jaap Maars

Amstelveen – Het Jules Anneessens orgel heeft de brand in de Urbanuskerk ‘redelijk goed’ doorstaan. Die conclusie kan een maand na de brand worden getrokken.

Urbanuskerk Bovenkerk maakt vandaag op zijn website de balans op over de gevolgen van de brand en meldt onder meer dat het kerkgebouw van binnen lange tijd te onveilig was om de schade goed te kunnen bepalen. Verbrande resten van dakspanten, losliggende dakdelen en leistenen moesten eerst verwijderd worden om de staat van het interieur te kunnen onderzoeken.

Bomen

Inmiddels is een en ander met de nodige zorg verwijderd. Voor het opruimen van de verbrande resten was het noodzakelijk om een hijskraan te gebruiken. In verband hiermee moest een aantal bomen naast de begraafplaats worden verwijderd.

Na het verwijderen van de verbrande resten kan worden vastgesteld dat het Jules Anneessens-orgel dankzij de beschutting van de koorzolder de brand ‘redelijk goed’ heeft doorstaan. Hoewel het orgel veel waterschade heeft opgelopen en de elektronische aansturing van de toetsen defect is, ziet het er naar uit dat het instrument hersteld kan worden.

Gerestaureerd

Het in 1930 gebouwde Jules Anneessens orgel staat sinds 2002 in de Urbanuskerk. Het instrument was gedurende het afgelopen jaar net geheel gerestaureerd en in juli door burgemeester Bas Eenhoorn officieel weer in gebruik genomen.

Uit het onderzoek naar de schade binnenin de kerk bleek ook dat er nog een hoop puin van de resten van de ingestorte gewelven in het kerkgebouw ligt. Dit zal verwijderd moeten worden.

Subsidie

Overigens heeft minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven vandaag in een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer laten weten dat er na de brand is vastgesteld dat er voldoende monumentale waarden resteren om de rijksbescherming van de kerk te handhaven. Daarnaast meldt de minsiter dat de subsidie, die in het kader van de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten is beschikt, voor de kerk beschikbar zal blijven.

Van Engelshoven meldt ook dat de schade vooral de kap en het gewelf van het schip van de kerk betreft. De schade aan de overige delen van de kerk is beperkt en lijkt goed te herstellen.

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties