Oude KwikFit-garage Amstelveen voorgedragen als monument

Oude KwikFit-garage Amstelveen voorgedragen als monument Foto: De voormalige Kwik Fit-garage [Beeld: Gemeente Amstelveen]

Amstelveen - De voormalige KwikFit-garage aan de Amsterdamseweg 484-488 in Amstelveen is door de gemeente Amstelveen voorgedragen als gemeentelijk monument. 


- Lees verder onder deze advertentie -

Onder meer de Vereniging Historisch Amstelveen heeft hierom gevraagd vanwege de grote cultuur- en architectuurhistorische waarde. 

Meldpunt monumenten

De gemeente Amstelveen kan gebouwen die een belangrijk deel uitmaken van de lokale historie aanmerken als gemeentelijk monument om deze te kunnen behouden en beschermen. Op grond van een motie van de gemeenteraad van februari dit jaar worden bewoners actief gevraagd om verborgen parels te melden bij het sinds eind juni opgerichte meldpunt Monumenten. Sindsdien is de voormalige garage tweemaal aangedragen als potentieel gemeentelijk monument door Amstelveners. Daarnaast heeft de Vereniging Historisch Amstelveen het gemeentebestuur per brief verzocht maatregelen te nemen om het pand duurzaam te behouden.

Unieke vormgeving

Het pand aan de Amsterdamseweg 484-488 is een bekend en markant historisch pand met kenmerken van de Amsterdamse School en Art Deco-invloeden. Het heeft een unieke en opvallende vormgeving met veel glas-in-loodramen. Het is in 1928 gebouwd als garage Zenith en is een ontwerp van de gebroeders Esther.

Aanslag

De garage is in de oorlogsjaren geannexeerd door de Duitsers om als onderhoudsbasis te dienen voor auto’s en motoren. Aan het einde van de oorlog pleegde een verzetsgroep hier een aanslag, waardoor enkele personenauto’s, een autobus, een vrachtwagen en zeven motoren onklaar werden gemaakt.

Amsterdamse School

“Zoals de commissie Ruimtelijke Kwaliteit aangeeft kenmerkt het ontwerp van het gebouw zich door de Amsterdamse Schoolstijl die in de eerste decennia van de twintigste eeuw zeer populair was”, zegt wethouder Herbert Raat (Welstand en Monumenten). “Dit uit zich onder meer door de symmetrie, het traditionele materiaalgebruik zoals de met pannen gedekte en geknikte piramidevormige kap, de fraai vormgegeven details en opvallende kleuren. Volgens de Vereniging Historisch Amstelveen is het uniek dat een garage uit deze periode nog zo gaaf is.”

Waarde

Wethouder Floor Gordon (Ruimtelijke Ordening) hecht veel waarde aan het behoud van monumenten voor Amstelveen. “Als college geven wij monumenten een nadrukkelijke plek bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Het is belangrijk dat de lokale historie van Amstelveen niet verloren gaat.”

Eigenaar

De eigenaar heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen tegen de aanwijzing tot gemeentelijk monument. Tot aan het definitieve besluit van de gemeente mag het pand niet gesloopt worden.


Reacties