Pixabay.com

'Ouderenmishandeling ook in Amstelveen onderschat probleem'

Amstelveen -  Vanuit de samenwerking tussen gemeente Amstelveen en  Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland moet er veel meer publieke aandacht komt voor (voorkoming van) ouderenmishandeling. Dat stelt Jacqueline Höcker van de lokale partij Lijst Höcker.

Höcker heeft vorige week schriftelijke vragen gesteld aan het College van B en W over de toename van ouderenmishandeling en het gegeven dat daar maar weinig aandacht voor is.

Vroeg signalen opvangen

Höcker wil weten met welke regelmaat het gemeentebestuur met Veilig Thuis Amsterdam Amstelland spreekt over het probleem en wat de ontwikkelingen zijn met betrekking tot  preventie, aandacht en maatregelen.

Zij vraagt eveneens wat het college wil gaan doen om ouderenmishandeling meer onder de aandacht te brengen en wat gedaan wordt bij het signaleren daarvan. ‘Vroeg signalen opvangen en waakzaamheid van inwoners zou meer aandacht moeten krijgen. Höcker pleit voor het organiseren van netwerken binnen de wijken.

jacqueline-höcker.jpg
Jacqueline Höcker (Lijst Höcker)

'Eén op de 20 ouderen ( in totaal rond de 170.000) bleek uit onderzoek in 2020, heeft te maken met mishandeling. Mishandeling komt in vele gedaanten voor: door familie en kennissen, door begeleidend personeel en mantelzorgers (veelal omdat zij te zwaar belast zijn)', meldt Höcker.

Zeer waarschijnlijk groter

‘Ouderenmishandeling is een onderschat probleem’, zegt Timo Kranenbarg, gedragswetenschapper bij Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland. ‘Slechts 10 procent van de meldingen die we binnenkrijgen bij Veilig Thuis gaat om ouderenmishandeling, maar het probleem is zeer waarschijnlijk veel groter.’

Ouderenmishandeling is 'al het handelen of het nalaten van handelen van al degenen die in een terugkerende persoonlijke of professionele relatie met de oudere (iemand van 65 jaar of ouder) staan, waardoor de oudere persoon lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade lijdt en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid.'

Afhankelijk

Ouderdom gaat gepaard met veelal beperkingen, waaronder minder goed kunnen bewegen, verminderd zicht en gehoor en/of het wegvallen van vrienden en familie waardooreen  isolement ontstaat en ouderen geen toekomstperspectief meer zien. Juist daardoor wordt men afhankelijk van de mensen die men wel kent. Het geheugen kan afnemen maar ook het reactievermogen, waardoor twijfels komen bij de oudere en men niet meer voor zichzelf kan opkomen.'


Meer nieuws

Verkeer & Vervoer 12 aug. 2022 11:57

Werkzaamheden A9: verkeershinder Colijnweg, afsluitingen Bleekerskade, Sierkade

Amstelveen – In verband met werkzaamheden aan de A9 in Amstelveen worden tussen medio augustus en medio november op diverse momenten afsluitingen ingesteld op en rond de Burgemeester A. Colijnweg. Onder andere de onderdoorgangen onder de A9 bij de Bleekerskade en de Sierkade worden afgesloten.

Algemeen 12 aug. 2022 10:58

Amstelveen krijgt bamboe-raadhuis: werkzaamheden starten 15 augustus

Amstelveen - De houten gevel van het raadhuis in Amstelveen wordt in de komende anderhalf jaar compleet vervangen voor bamboe. In totaal gaat het om liefst 2.500m2 bamboe dat zal worden aangebracht. De werkzaamheden starten komende maandag en het bamboe-raadhuis is vermoedelijk aan het einde van 2023 gereed.

Politiek 11 aug. 2022 13:36

ChristenUnie Amstelveen wacht met smart op testuitslag 'snoer-van-de-vloer-laadpaal'

Amstelveen - De ChristenUnie wacht na een eerdere toezegging van het College B en W nog altijd op de uitslag van een van een proef met een zogenoemde ‘snoer-van-de-vloerlaadpaal' in Amstelveen, waarbij de stroomkabel tussen de laadpaal en de auto niet op het voetpad komt te liggen, maar met een boogarm over het voetpad wordt heengeleid.