Ouderkerk strijdt voor compensatie van kap 10.000-14.000 bomen en struiken langs A9

Ouderkerk strijdt voor compensatie van kap 10.000-14.000 bomen en struiken langs A9

Ouderkerk - Gemeente Ouder-Amstel is met Rijkswaterstaat in conclaaf over de compensatie van de kap van tussen de 10.000 en 14.000 bomen en struiken ter hoogte van Ouderkerk aan de Amstel vanwege de toekomstige verbreding van rijksweg A9, die in 2020 start. 


- Lees verder onder deze advertentie -

De verbreding van de A9 leidt ertoe dat een groot gedeelte van bomen langs de A9 in Ouderkerk aan de Amstel gekapt moet worden. 'In de plannen tot nu toe was opgenomen dat niet alle bomen die teruggeplaatst konden worden ook teruggeplaatst zouden worden', meldt gemeente Ouder-Amstel dat zich nu inzet om zoveel mogelijk bomen terug te laten plaatsen in de nieuwe situatie na de verbreding van de snelweg.

Het college van Ouder-Amstel is daarover in gesprek met Rijkswaterstaat en andere betrokken partijen. De vergunning voor de massale bomenkap ter hoogte van Ouder-Amstel is al in juni aangevraagd. 

Groencompensatie

Rijkswaterstaat meldt: 'De verordening van gemeente Ouder-Amstel vereist dat gekapte bomen één op één worden gecompenseerd. Ook Rijkswaterstaat hanteert dit uitgangspunt. Op basis hiervan hebben Rijkswaterstaat en de gemeente Ouder-Amstel in samenspraak met Groengebied Amstelland en de Amstelscheg een beplantingsplan gemaakt. In dit plan kan niet hetzelfde aantal bomen terugkomen voor de gekapte bomen. Daarom overleggen Rijkswaterstaat en de gemeente Ouder-Amstel over een alternatieve invulling, bijvoorbeeld financiële compensatie voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Natuurvriendelijke oevers dragen bij aan de flora en fauna in de omgeving.

Afspraken

Rijkswaterstaat heeft met de gemeente Ouder-Amstel afgesproken welke bomen kunnen worden behouden, bijvoorbeeld de tweede rij bomen op het noordelijke talud achter de geluidsschermen van de A9, ter hoogte van Tuindorp. Ook spraken de gemeente en Rijkswaterstaat af dat de knotwilgen langs de Polderweg worden verplaatst en uiteindelijk naar de nieuwe locatie van de Polderweg worden teruggeplant.

Nauw overleg

Wethouder Rineke Korrel van verkeer geeft ín een persbericht van Ouder-Amstel aan: 'Wij vinden het belangrijk dat er zo veel mogelijk bomen teruggeplaatst worden. Niet alleen is dit wat onze eigen bomenverordening verlangt, maar de bomen langs de A9 zijn ook belangrijk voor de demping van het geluid en de luchtkwaliteit. Ook wordt zo het zicht op de snelweg vanaf de Ronde Hoep ontnomen. Voor de inrichting zijn we in nauw overleg met verschillende belanghebbenden en in gesprekken met Rijkswaterstaat is aangegeven dat zij er voor open staan om samen het plan hierop aan te passen.'


Reacties