De Uiterton

'Papieren werkelijkheid' nekt stichting De Uiterton: gemeente stopt subsidie

Amstelveen – Gemeente Amstelveen heeft besloten de jaarlijkse subsidie aan Stichting de Uiterton na bijna een kwart eeuw te beëindigen. De Uiterton organiseert al sinds 1997 activiteiten voor het bevorderen van welzijn van jeugd en ouderen met name in de vorm van het bouwen en varen met bootjes en scheepjes en kreeg daarvoor jaarlijks 30.000 euro. De subsidie-stop is een hard gelag voor bestuurslid Henk Morel en het subsidiebedrag is volgens hem niet meer dan een papieren werkelijkheid die de stichting nu de kop gaat kosten.

De Uiterton verwierf sinds eind jaren 90 bekendheid met speciale Scheepstimmerweken en Meidoedagen voor de jeugd. In het bestaan van de stichting werden diverse bijzondere vaartuigjes onder toeziend oog van ouderen gebouwd: van een klassieke zeilboot, een jeugd-drakeboot, maar ook kano’s, coracles, een v.o.c.-schuitje en een vikingscheepje kwam voorbij en natuurlijk vergt ook het onderhoud de nodige inspanningen. Door samenwerking met Kinderland konden tal van Amstelveense kinderen jaarlijks varen met 'de speciale vloot' van de De Uiterton.

Subsidie te hoog

De gemeente, die de Uiterton altijd ondersteunde, is nu gebleken is dat de subsidiekosten voor de Uiterton 'hoog zijn' in verhouding tot andere jeugdwelzijnsactiviteiten. De activiteiten die de Uiterton tegenwoordig organiseert zijn volgens de gemeente vooral gericht op en verricht door (kwetsbare) ouderen, terwijl de subsidie uit het jeugdbudget komt, zo meldt het college van B en W in een brief aan de gemeenteraad.

'Gemeente gelooft in papieren werkelijkheid'

Bestuurslid Morel weet pas sinds kort dat de subsidie uit het jeugdbudget kwam. 'We zijn altijd een stichting geweest voor jeugd en ouderen, want die hebben elkaar nodig', zegt Morel - uit welk potje dat bedrag kwam was lang onbekend. Dat de gemeente het er nu vooral op gooit dat de subsidie in verhouding tot jeugdactiviteiten te hoog is komt hard aan,

Dat de subsidie zo hoog lijkt, is volgens Morel namelijk vooral een gevolg van de waarde die de gemeentelijke afdeling vastgoed hecht aan de twee oude scoutinggebouwen die De Uiterton op de rand van Park de Braak (achter de Amsterdamseweg) in gebruik heeft (1 als werkplaats en 1 als stallingsplaats). De subsidie van 30.000 euro is vooral een subsidie op papier: 'Het is niet zo dat we dat bedrag uitgekeerd krijgen'., zegt Morel. '

Duurzaam

Volgens Morel kijkt de gemeente vooral naar de papieren werkelijkheid en niet naar de echte situatie, zo bleek hem ook na een hoorzitting in november. 'We vervullen met de Uiterton een rol voor zowel de jeugd, als  kwetsbare ouderen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die geregeld werken aan de vloot van De Uiterton, waar kinderen jaarlijks mee kunnen varen. We zijn ook  een duurzame stichting: we gebruiken alleen maar hergebruikte materialen en bouwen en restauraren boten en scheepjes en dragen bij aan varend erfgoed,' zegt Morel. 'Daar heeft de gemeente weinig boodschap aan.'

De gemeente blijft op het standpunt dat slechts een zeer beperkt deel van de activiteiten van De UIterton is gericht op de jeugd, terwijl de subsidie uit het jeugdbudget komt. 'Omdat de activiteiten vooral verricht worden door ouderen is er  nog onvoldoende effectiviteit op het gebied van jeugdwelzijn. Daarom is het wenselijk om de subsidierelatie te beëindigen', zo oordeelt de gemeente.

Ophouden te bestaan

De gemeente stelt in 2019 reeds met het bestuur van de Uiterton gesproken te hebben over verschillende mogelijkheden om de subsidiekosten omlaag te brengen en meer te bereiken op het vlak van jeugdwelzijn. Deze bleken, zo oordeelte de gemeente, niet haalbaar. 'Hierop heeft de gemeente eind 2019 de Uiterton per brief geïnformeerd over het voornemen om de subsidie te stoppen.Het bestuur van de Uiterton heeft aangegeven dat subsidiebeëindiging betekent dat Stichting de Uiterton zal ophouden te bestaan.' 

De Gemeente meldt: ‘De activiteiten en het werk die de Uiterton onderneemt voor ouderen is waardevol, maar past niet meer bij de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van jeugdwelzijn waarvoor de subsidie nu wordt verleend,‘ aldus de gemeente. De meerwaarde van de Uiterton is niet zo zeer jeugdwelzijn, maar ouderenwelzijn. Aan de Uiterton is daarom geadviseerd om opnieuw naar de eigen doelstellingen te kijken om vervolgens het gesprek aan te gaan met andere partijen, zoals Participe.'

Panden

Het voornemen van de gemeente is om de oude scoutinggebouwen van De Uiterton te slopen en te integreren in het Heempark. 'Met de Uiterton worden afspraken gemaakt over de termijn van de oplevering van de panden', zo meldt de gemeente. Henk Morel weet noog niet hoe de toekomst eruit gaat zien en waar de vloot van De Uiterton naar toe moet als De Uiterton stopt te bestaan.


Meer nieuws

Gezondheid & welzijn gisteren 17:00

Gouden Koets voor Amstelveense ouderen

Amstelveen - Amstelveense ouderen kunnen vanaf vandaag gebruik maken van 'de Gouden Koets'; een uniek vervoersmiddel om ouderen uit hun isolement te halen en gratis vervoer aan te bieden naar Brentano-locaties voor activiteiten en uitjes.

Sport gisteren 08:00

Familie Gal over hun passie: Judo

Amstelveen - Jonathan Gal en zijn vrouw Nadia Oey zijn groot liefhebber van judo. Ook hun kinderen Charlie, Parker en Benjamin beoefenen deze sport. ‘Het is een sport waarin je leert stoeien, leert vallen en elkaar met respect behandelt. Je leert tegen een stootje kunnen, oefent in discipline en maakt een hoop lol met elkaar.’

Vrije Tijd, Recreatie & Natuur 20 sep. 2021 18:24

Bosorganisatie betreurt verwarring die is ontstaan - dat was niet de bedoeling

Amstelveen -  De organisatie van het Amsterdamse Bos betreurt de verwarring die is ontstaan over het particiaptietraject rond het nieuw te vormen (honden-)beleid in het Amsterdamse bos, naar aanleiding van een recent gegeven webinar Hond & Natuur. 'Dat was niet de bedoeling,' stelt de organisatie op haar website.

Verkeer & Vervoer 20 sep. 2021 15:33

Bestuurder Floor Gordon: 'Beneluxbaan weer groen karakter teruggeven'

Amstelveen – In het najaar wordt gestart met het inzaaien en beplanten van de grond langs de Beneluxbaan. In totaal komen langs de Beneluxbaan, waar veel groen verdween door de aanleg van de Amstelveenlijn 23.795 nieuwe heesters en 219 nieuwe bomen terug.