Saloua Chaara (D66) en Bas Zwart (VVD)

‘Passend onderwijs’ blijkt vaak ‘one way ticket’ naar speciaal of gespecialiseerd onderwijs

Amstelveen - De Amstelveense coalitiepartners VVD en D66 willen dat kinderen die een extra zorg en of onderwijsbehoefte hebben vooral op reguliere scholen onderwijs kunnen volgen. Volgens de fracties is de zoektocht naar ‘passend onderwijs’ vaak niet meer dan een ‘one way ticket’ naar het speciaal of gespecialiseerd onderwijs. Een nieuw aan te stellen onderwijsadviseur moet uitkomst bieden.

In plaats van een manier om maatwerk te leveren zodat leerlingen op reguliere scholen kunnen blijven, worden leerlingen nog te veel  doorverwezen naar het speciaal onderwijs, vinden beide partijen.

Onderwijsadviseur Amstelveen

Ze komen nu met een voorstel om een onafhankelijke onderwijsadviseur voor ouders en scholen aan te stellen. Deze adviseur moet de opdracht krijgen om te helpen bij vraagstukken rondom passend onderwijs op basis- en middelbare scholen.

De adviseur moet ouders en leraren informatie en advies gaan geven en helpen bij het vinden van juiste onderwijsplekken voor kinderen. De adviseur kan dan ookdoor ouders worden ingezet voor bemiddeling wanneer dit nodig is. Hiermee willen de fracties ervoor zorgen dat scholen inclusiever worden.

Wirwar aan regels

Saloua Chaara, D66 raadslid: “We hebben de afgelopen tijd veel met ouders en scholen gesproken over wat er nodig is om inclusie in het onderwijs te stimuleren. Zo hield D66 hier in maart van dit jaar nog een goed bezochte bijeenkomst met Amstelveense ouders over. Daaruit bleek dat ouders vinden dat door de wirwar van regels het kind, de ouder en de leraar soms uit het oog verloren raken.'

1 contactpunt

Chaara: 'Zo is niet altijd duidelijk wie wat doet en missen ouders duidelijke informatie over welke onderwijs-en zorgvoorzieningen er in de regio zijn. Ouders noemden veel behoefte te hebben aan één contactpunt waar ze even binnen kunnen lopen of kunnen bellen als ze vragen hebben. Én er is behoefte aan een onafhankelijke ondersteuner die kan bemiddelen als ouders en scholen er samen niet uitkomen. Nu worden onafhankelijke deskundigen vaak alleen ingezet als situaties escaleren en al vastgelopen zijn. Daarom willen we experimenteren met een onafhankelijke onderwijsadviseur om ouders en leraren hierbij te helpen.'

Ouders al snel 1-0 achter

“Ouders hebben een kennisachterstand over passend onderwijs", zegt Bas Zwart, VVD-raadslid. "De instanties waarmee je in discussie over passend onderwijs terecht kan komen kennen elkaar goed en hebben onderlinge afhankelijkheden. Je staat als ouders snel 1-0 achter in zo een discussie. Daarbij is het voor ouders niet altijd makkelijk om een advies te begrijpen en soms om het te accepteren."

Onafhankelijk adviseur

"De onafhankelijke adviseur staat los van scholen, samenwerkingsverbanden en zorginstellingen en heeft als doel te helpen de beste oplossing voor de leerling te vinden," vervolgt Zwart. "Wij denken hiermee ouders, leraren, scholen én vooral de kinderen te kunnen helpen sneller tot een betere oplossing te komen. Want er is behoefte aan duidelijke informatie, advies én hulp in het complexe systeem van instanties rondom passend onderwijs”, aldus Zwart.

De scholen en het samenwerkingsverband Amstelronde staan volgens D66 en VVD ook positief tegenover de onafhankelijke onderwijsadviseur. Voor hen is belangrijk dat de adviseur uiteraard goede kennis van zaken heeft en het Amstelveense onderwijsveld kent.

Onderwijs primeur

Het voorstel om per begin 2022 te starten met een 2-jarige pilot met de onafhankelijke onderwijsadviseur dienen D66 en VVD in bij de gemeenteraad van 7 juli. Omdat veruit de meeste partijen in de gemeenteraad op voorhand al steun hebben uitgesproken voor het voorstel, rekenen de partijen erop dat het voorstel wordt aangenomen en de functie er per 2022 komt. Hiermee initiëren VVD  en D66 een primeur in Nederland. Amstelveen zal straks de eerste gemeente zijn met een onafhankelijke adviesfunctionaris voor ouders en scholen. “Iets om in Amstelveen buitengewoon trots op te zijn”, aldus Chaara en Zwart.


Meer nieuws

112 gisteren 19:13

Motorrijder gewond bij ongeval op N201

Regio - Een motorrijder is woensdagavond gewond geraakt bij een ongeval op de provinciale weg N201. De motor kwam in botsing met een graafmachine.

Sport gisteren 16:00

Hockey tweeling met basketbal DNA

Amstelveen - De tweelingzusjes Isa en Norah Goedhart startten op jonge leeftijd met basketbal. Niet zo gek met een oma en tante die uitkwamen voor het Nederlands basketbalteam en ouders in het Noord-Hollands team.’ Hoewel ze beschikken over de ideale lengte voor de basketbalsport, ligt hun hart echter bij hockey. Inmiddels spelen ze al sinds hun 6e met veel plezier bij hockeyclub Pinoké.