Gemeente Amstelveen

Plan: Tankstation & garage Groenelaan weg voor nieuwe woningen

Amstelveen - Op de plek van het tankstation en de (voormalige) autogarage annex showroom in de wijk Groenelaan bestaan plannen om een nieuw wooncomplex te realiseren.

Het College van B en W heeft een initiatief van toekomstig eigenaar Waterland Real Estate positief ontvangen en heeft besloten om de plannen samen met de initiatiefnemer verder uit te werken.

Tankstation verdwijnt bij doorgaan plannen

Het tankstation (SAKKO, vroeger Shell) komt niet elders terug in de wijk als de plannen doorgaan. De voormalige garage, waar de afgelopen jaren klassieke auto's (Fiat) stonden gestald en waarin vroeger jaren een VW-garage (WW Smit) was gevestigd, verdwijnt ook. De klassieke auto's zijn de afgelopen periode overigens al uit het pand gehaald. 

Initiatief

Het college van B en W beoordeelt het initiatief en toetst het eerst aan gemeentelijk beleid zoals stedenbouwkundige kaders, de woonagenda, de hoogbouwvisie en parkeernormen. Wethouder Floor Gordon (Ruimtelijke Ordening, D66) laat weten het ingediende plan voor de ontwikkeling van woningen aan Newa 2 een mooi initiatief te vinden voor wat betreft het toevoegen van woningen conform de woonagenda. 'Met name het toevoegen van middeldure huur- en koopwoningen sluit daar goed op aan.

Gemeentegrond

Voor de ontwikkeling is het nodig dat de gemeente gemeentegrond verkoopt. Gordon: 'Het brandstofverkooppunt op gemeentegrond wordt gesaneerd, maar ook verdwijnt er wat gras en struiken langs de Sportlaan. Dat moet gecompenseerd worden. Per saldo is er meer groen en van een betere kwaliteit in dit plan beoogd, doordat tussen het bestaande appartementengebouw en de nieuwbouw een verhoogd groen verblijfsgebied wordt ingericht'.

Buurt informeren

Het is een uitdaging om het project stedenbouwkundig in te passen in de bestaande omgeving. De gemeente en Waterland Real Estate vinden het belangrijk dat de buurt tijdig wordt betrokken en de mogelijke herontwikkeling met aandacht voor de omgeving plaatsvindt. Daarom informeert Waterland Real Estate de buurt alvast over het b en w besluit om de eerste verkenning te omarmen.

Omwonenden

Na de zomer van 2020 worden omwonenden betrokken bij de voorgenomen plannen. Nadat de ontwikkelaar overeenkomsten met de gemeente sluit, kan de gemeente er een project van maken. De volgende stap is de verdere uitwerking van het plan in een concept-startnotitie die de gemeente te zijner tijd ter inzage legt. Vervolgens moet het bestemmingsplan worden aangepast. Over beide documenten besluit de gemeenteraad als het plan tot ontwikkeling komt.


Meer nieuws

Politiek gisteren 12:20

Aanpassing woontorenplan Groenelaan geeft Burgerbelangen nog geen reden tot juichen

Amstelveen – De lokale politieke partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA) geeft aan nog niet gerust te zijn op de woningbouwplannen op de plek van het tankstation en de showroom in de wijk Groenelaan (Newa 2), ondanks dat de wethouder na overleg met de projectontwikkelaar vindt dat de plannen opnieuw vormgegeven moeten worden in overleg met buurtbewoners.

Algemeen gisteren 10:03

Weer forse snelheidsovertredingen: rijbewijs inleveren

Amstelveen - Tijdens een korte snelheidscontrole op de Beneluxbaan in Amstelveen zijn gisteren opnieuw diverse hardrijders op de bon geslingerd en mocht een bestuurster haar rijbewijs inleveren omdat ze 56 kilometer per uur te hard reed. Op Rijksweg A9 kon een bestuurder zijn hagelnieuwe snelle auto (net een dag oud) inleveren na een forse snelheidsovertreding (176 km/u waar 100 is toegestaan).