Plan voor Amstelveens Hospice Amsteloever definitief gesneuveld door 'politieke keuzes'

Amstelveen - De Stichting Hospice Amsteloever staakt na ruim 7 jaar trekken en sleuren verdere initiatieven tot de realisatie van een Hospice in Amstelveen. Door de plotselinge terugtrekbeweging die het College van B en W in 2022 maakte toen de bouw voor een nieuw Hospice aan de Lindenlaan op een haar na rond was, is het initiatief in de kiem gesmoord.  

Het bestuur van Stichting Vrienden van Hospice Amsteloever en de Stichting Hospice Amsteloever hebben, nadat de gemeente op het allerlaatste moment een streep zette door de eerder voorziene locatie aan de Lindenlaan, geen zicht meer op het vinden van een geschikte locatie in gemeente Amstelveen. Daarbij is de Stichting Amsteloever door het langdurige uitstel van de realisatie inmiddels ook geconfronteerd met enorme kostenstijgingen voor de bouw of verbouw van een Hospice, waardoor de financiering hiervan steeds moeilijker is geworden.

Betreurenswaardig

Daarmee heeft het gemeentebestuur een gouden kans om een Amstelveens hospice, een voorziening om mensen die ongeneeslijk ziek zijn in de laatste levensfase zorg en verblijf in huiselijke sfeer te bieden, in ieder geval op korte termijn aan zich voorbij laten gaan. Het bestuur van de Stichting 'Vrienden van de Hospice Amsteloever' zegt in een persbericht ' de ontstane situatie in grote mate te betreuren en bedankt een ieder die in de afgelopen zeven jaar als sponsor, belangstellende of in een andere hoedanigheid het initiatief tot de realisatie van een Hospice in Amstelveen heeft ondersteund.'

Alle sponsorbedragen die de stichting bijelkaar bracht en het startkapitaal dat beschikbaar werd gesteld door de Theo Jansen MOC-Stichting worden teruggestort. Dat bedrag loopt naar verluidt in de miljoenen.

'Warm' hart

Het Stichtingsbestuur spreekt de hoop uit dat het College van B en W - mogelijk met een andere marktpartij - alsnog ruimte gaat maken voor een hospice, zoals in het coalitieakkoord getiteld ‘Warm hart voor Amstelveen’ is opgenomen. Het College moet het echter doen zonder de steun van de Stichting, bestaand uit ervaren vrijwilligers, die zich de afgelopen jaren moe hebben gestreden om een Hospice in Amstelveen mogelijk te maken. 

Eén handtekening verwijderd

Het initiatief van de realisatie van een Hospice ontstond omstreeks 2016. Na een gezamenlijk zoektocht naar een geschikte locatie met de gemeente, werd door die gemeente een kavel aan de Lindenlaan toegewezen voor de bouw van het Hospice. Tot zover niets aan de hand.

hospice amstelveen.jpeg
Het beoogde Hospice Amsteloever aan de Lindenlaan

Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van Amstelveen in 2022 was er met de Gemeente Amstelveen zelfs overeenstemming bereikt over de aankoopprijs per m2 van de aangewezen kavel, het bouwontwerp van het Hospice en was de Stichting naar haar mening nog slechts één handtekening verwijderd van de ondertekening van de 'Intentieovereenkomst grond aankoop Gemeente Amstelveen' met betrekking tot de door de Gemeente Amstelveen te verkopen grond aan de Lindenlaan in Amstelveen.

Andere plannen

Vlak voor het zetten van de handtekening - het moment voor het slaan van de eerste paal was al bijna gepland -bleek als donderslag bij heldere hemel dat de gemeente  plotseling andere bouwplannen had voor de kavel aan de Lindenlaan en dat er een kinderdagverblijf moest komen, met als gevolg een herindeling van de beschikbare kavels. Nieuwe procedures en een jarenlange vertraging van de realisatie van een Hospice was daarmee niet meer te voorkomen. Het is overigens nog onduidelijk of dat kinderdagverblijf er uberhaupt wel komt.

Overigens beriep de gemeente zich er ook op dat de ontwikkeling aan de Lindenlaan niet in lijn zou zijn met het  'Arrest van Didam' uit 2021. Gemeentes en of overheden mogen sinds een uitspraak van de Hoge Raad de verkoop van grond en/of onroerend goed niet langer via een-op-eentransacties met een marktpartij afwikkelen en moeten ook andere gegadigden een kans geven. 

Bestaande locatie geen optie

Met de Lindenlaan van de baan, is via bemiddeling van de gemeente in de afgelopen maanden in overleg met Amstelring onderzocht of het Hospice wellicht in een van de bestaande Amstelring-locaties gehuisvest kon worden, maar dat leverde geen bevredigend resultaat op.  'Gezien het gehele traject van ruim 7 jaar, alsmede een groot aantal onzekerheden welke door de laatstgenoemde (politieke) keuzes zijn ontstaan heeft het bestuur uiteindelijk moeten besluiten het initiatief van de realisatie van de Hospice te staken,' meldt de stichting.

MOC-stichting

Alle sponsoren zijn op de hoogte gebracht en de eerder ontvangen sponsorbedragen zijn teruggestort. Het verstrekte startkapitaal van de Theo Jansen MOC-stichting zal weer ter beschikking worden gesteld aan die stichting ten behoeve van het financieel ondersteunen van andere “goede doelen initiatieven” in de lokale gemeenschap, maar komt dus niet ten goede aan een Hospice; een voorziening waar veel behoefte aan is - een behoefte die de komende jaren alleen maar zal toenemen.


Meer nieuws

Verkeer & Vervoer gisteren 13:54

Brug Ouderkerk zet teveel uit bij warmte: reparatie in avonden en nachten 22-26 juli

Amstelveen / Ouderkerk – Omdat het brugdek van Brug Ouderkerk bij warm weer te veel uitzet en dan klem komt te zitten bij het openen en sluiten, zal in de avonden en nachten van 22 tot 26 juli 2024 de ruimte tussen het brugdek en de stalen overgang aan het landhoofd (het rij-ijzer) worden vergroot.

Kunst & Cultuur gisteren 09:43

Achtste editie Jonas Ohlsson Summerschool in Museum Cobra

Amstelveen - Van maandag 22 tot en met vrijdag 26 juli vindt de achtste editie van de Jonas Ohlsson Summerschool plaats in Museum Cobra. Samen met de veelzijdige kunstenaar Jonas Ohlssonkun je je creativiteit ontdekken en je artistieke vaardigheden ontwikkelen. 

Algemeen gisteren 08:59

D66 & VVD willen tempo met realisatie Park Zuid

Amstelveen - D66 en VVD willen dat er voldoende groen is in elke wijk en er ook voldoende ruimte is voor parken. Er worden momenteel verkenningen gedaan naar de mogelijkheden voor een nieuw park in Amstelveen Zuid. D66 en VDD willen dat de verkenning snel wordt afgerond zodat dat de start van de aanleg voor 2030 plaats kan vinden.

Amstelveen van voorheen 14 jul. 2024 20:46

Amstelveen van voorheen (411)

Amstelveen - AmstelveenZ.nl duikt op zondagen in het verleden van Amstelveen en toont daarbij foto’s van vroeger. In aflevering 411 een oude prentbriefkaart van de Amsterdamseweg met rechts de Annakerk.