Davey Photography, Davey Baas

'Politie te hard voor minderjarigen na aanhouding'

Amstelveen - Kinderen vanaf 12 jaar die voor de eerste keer een klein vergrijp hebben begaan en door de politie worden aangehouden, zouden soms urenlang op het politiebureau worden vastgehouden en verhoord. Het Amstelveense SP-raadslid Marina Casadei maakt zich daar zorgen over en heeft vragen gesteld aan het Amstelveense college van B en W.

De SP wil dat kinderen niet getraumatiseerd raken of angst voor de politie ontwikkelen' meldt Casadei. Ze stelt dat Jeugdrechtadvocaten en Kinderrechtenorganisaties zich zorgen maken over de behandeling van minderjarigen die voor het eerst een klein vergrijp hebben begaan. Die behandeling zou dermate grote impact hebben op minderjarigen dat het zelfs schadelijk voor hen zou zijn. 

Het SP-raadslid wil onder meer van het Amstelveense college van B & W weten hoe de Amstelveense politie omgaat met minderjarigen na een aanhouding. Ze haalt in een schriftelijk betoog een citaat aan uit het rapport Defence of Children (klik hier) en ze verwijst ook naar nieuwsartikelen (NOS, Tubantia)

In het verleden

Casadei schrijft: 'In het verleden was het gebruikelijk om minderjarigen over te brengen naar het politiebureau in hun wijk en na een reprimande naar huis te brengen of de ouders de minderjarige op te laten halen. Kinderen worden volgens Casadei nu naar een groot cellencomplex in Amsterdam overgebracht. Dit heeft te maken met de reorganisatie bij de Nationale Politie en omdat er op politiebureaus een tekort is aan personeel. Het baart de SP veel zorgen dat vanwege capaciteitsproblemen minderjarigen nu worden ondergebracht in een groot cellencomplex met alle genoemde gevolgen van dien.'

Schriftelijke vragen

In totaal vuurde Casdadei names de SP 10 schriftelijke vragen  af op het College. Ze wil onder meer weten of het college het eens is met kinderrechtenorganisaties en jeugdadvocaten dat het vasthouden van kinderen die kleine vergrijpen plegen schadelijk kan zijn.

1. Is het college het eens met kinderrechtenorganisaties en jeugdadvocaten dat het
vasthouden van kinderen die kleine vergrijpen plegen schadelijk kan zijn?

2. Hoe gaat de politie in Amstelveen om met deze kinderen?

3. Is het college bereid het reprimandegesprek te overwegen als alternatief voor huidig
beleid?

4. Is er sprake van contact tussen de politie en het gemeentelijke Jongerenwerk in
Amstelveen?

5. Is er sprake van dezelfde werkwijze zoals door het PIT in Amsterdam, namelijk
Preventief Interventie Team (PIT) wanneer er sprake is van zeer jonge verdachten?

6. Zo nee, waarom is deze aanpak niet overgenomen en heeft men in Amstelveen
gekozen voor een andere aanpak?

7. Zijn er evaluaties beschikbaar over de huidige aanpak in Amstelveen door het
jongerenwerk m.b.t. minderjarigen die in aanraking zijn geweest met de politie?

8. Hoeveel jongeren tussen de 12 en 18 jaar zijn er met de politie in aanraking geweest
voor lichte vergrijpen? Zoals in ieder geval winkeldiefstal, vernielingen en andere
soortgelijke delicten?

9. Hoeveel van deze jongeren tussen de 12 en 18 jaar zijn bij het Jongerenwerk
gekomen en hoe lang zijn deze doorlooptijden geweest voor begeleiding?

10. Welke rol heeft het Jongerenwerk in Amstelveen bij het terugdringen van recidive
onder deze jongerendoelgroep?

 

 

Meer nieuws

112 vandaag 17:13

Botsing op Keizer Karelweg

Amstelveen - Op de Keizer Karelweg in Amstelveen is dinsdagmiddag een personenbusje in aanrijding gekomen met een personenauto. Het busje botste in de flank van de personenwagen.

Corona Amstelveen vandaag 15:42

Update RIVM: vier COVID-19 patiënten Amstelveen

Amstelveen - Het RIVM meldt in de laatste update rond het coronavirus (COVID-19) dat in Amstelveen de afgelopen twee weken bij vier inwoners COVID-19 besmettingen zijn vastgesteld. Van geregistreerde ziekenhuisopnames of overleden personen was geen sprake.

Algemeen vandaag 09:57

Inbraak-aanpak Amstelveen trekt de aandacht

Amstelveen - De Amstelveense aanpak om het aantal inbraken blijvend terug te dringen was gisteren voer voor het NOS Journaal. De aanpak in Amstelveen is behoorlijk succesvol; relevant nu inbrekers weer in heel het land volop actief zijn na sterk teruggelopen inbraakcijfers in de piek van de eerste coronagolf.

Algemeen gisteren 15:29

Einde bankgebouw

Amstelveen - De gevolgen van de voorgenomen verbreding van Rijksweg A9 in Amstelveen worden steeds zichtbaarder in het straatbeeld van het Oude Dorp.

Algemeen gisteren 10:20

Ergernis over 'lachgasweide' in Amsterdamse bos

Amstelveen - De enorme troep die feestgangers afgelopen weekeinde in het Amsterdamse bos achterlieten heeft kwaad bloed gezet bij veel bosgebruikers. De Zonneweide veranderde in een lachgasweide, nadat feestvierders honderden lege ballonnen en andere rotzooi achterlieten.