Politiek luidt noodklok om dramatische luchtkwaliteit Amstelveen

Politiek luidt noodklok om dramatische luchtkwaliteit Amstelveen Foto: Wolkendek boven de Amstelveense Poel [Beeld: Stefanie Maas-De Boer]

Amstelveen – Dat Amstelveen op basis van gegevens van het RIVM zou behoren tot een van de meest vervuilde regio’s van Europa als het op luchtkwaliteit en geluidsoverlast aankomt, is stevig aangekomen bij een meerderheid van de Amstelveense politiek. De fracties van VVD, D66, PvdA en CDA maken zich ernstig zorgen over de gezondheid van inwoners en hebben een serie vragen afgevuurd op het College van B&W.


- Lees verder onder deze advertentie -

'Uit de berichtgeving van RTL Nieuws van afgelopen vrijdag op basis van informatie van RIVM gegevens en onderzoeken van de Gezondheidsraad kwam datgene naar voren wat veel inwoners van Amstelveen al lang dachten, namelijk dat wij in een van de meest ongezonde gemeente van Nederland wonens', melden de partijen.

Boosdoeners

'De ons omringende snelwegen en Schiphol worden in het rapport genoemd als de grootste boosdoeners en vervuilers. Naast de gifstoffen is ook het hoge basis geluidsniveau schadelijk voor de gezondheid. De kans op hart- en vaatziektes is als gevolg hiervan aanzienlijk verhoogd,' melden de woordvoerders van de partijen in een gezamenlijk persbericht.

Ongezond wonen

De vier partijen willen weten of het College erkent dat wonen in Amstelveen ongezond is, zoals kan worden opgemaakt uit  RIVM-gegevens waar RTL afgelopen vrijdag over publiceerde. Ook willen de partijen inzicht in het aantal inwoners dat getroffen wordt door de ziekte kanker om te bekijken of dit aantal hoger ligt dan buiten de regio.

Ernst van de situatie

De vier partijen in Amstelveen (waaronder de drie collegepartijen VVD, D66 en PvdA en oppositiepartij CDA) vermoeden dat de ministers niet volledig op de hoogte zijn van de ernst van de situatie in Amstelveen en willen versnelde maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Zij stellen voor dat er in overleg met ministers snel een plan van aanpak komt.

Schiphol

Ook wordt de voorgenomen groei van Schiphol aangekaart; met het laatste onderzoek kan volgens de vier partijen worden aangetoond dat een verdere groei een nog verdere belasting op luchtkwaliteit en geluidsoverlast legt, zo blijkt uit de vragen.

Rookvrije generatie

Dat volgens een hoogleraar (aangehaald door RTL) Amstelveners door de slechte luchtkwaliteit ongemerkt 5 a 10 sigaretten per dag zouden roken baart de partijen eveneens grote zorgen; ze vragen zich af hoe zich dit verhoudt tot het Amstelveense streven naar een rookvrije generatie.

Recht op schone lucht

'Het recht op schone lucht en een gezonde leefomgeving is in Amstelveen op allerlei manieren ernstig in het geding. Natuurlijk hebben we allemaal belang bij transport en reizen, maar als dat ten koste gaat van onze gezondheid dan streven wij ons doel van zo lang mogelijk gezond leven volledig voorbij', aldus de woordvoerders van de fracties.


Reacties