Politiek opent aanval op Poppodium P60

Politiek opent aanval op Poppodium P60

Amstelveen - Na een eerdere discussie over de rookruimte in het Amstelveense Poppodium P60, hebben collegepartijen D66 en VVD én oppositiepartij CDA nu openlijk hun twijfels geuit over zo ongeveer de totale bedrijfsvoering van het poppodium.


- Lees verder onder deze advertentie -

De twijfels over de bedrijfsvoering komen na een discussie over de rookruimte waar recent ophef over ontstond. P60-directeur Gerard Lohuis sprak daarbij zijn ergernis uit over de betuttelende opstelling van de gemeente.

Twijfels over van alles

Raadsleden Pier Rienks (CDA), Anne-Mieke van der Vet (D66) en Bas Zwart (VVD) hebben nu de krachten gebundeld en blijken inmiddels ook tal van andere zaken te betwijfelen, waaronder de programmering, het aantal bezoekers, het entreegeld en de horeca-omzet van P60. De raadsleden uiten die twijfels in een serie vragen die zij hebben afgevuurd op het college van B en W. Het college bestaat uit D66, VVD en PvdA. De PvdA heeft zich echter niet aangesloten bij de kritische vragen.

Kritische taak

In een toelichtend persbericht stellen de 3 raadsleden: 'P60 is het enige poppodium in de gemeente. Het is een bijzondere locatie waar veel vrijwilligers actief zijn en dat naast het verzorgen van cultuur ook een maatschappelijke rol vervult. Buiten de positieve aspecten hebben wij als gemeenteraad ook de taak kritisch te kijken naar de bedrijfsvoering', aldus de drie partijen. 

Verbaasd over reactie rookverbod

De partijen zeggen ook verbaasd te zijn over de reactie van P60 over het rookverbod: 'P60 stelt voor dat op kosten van de gemeente in de parkeergarage een nieuwe rookruimte moet worden gebouwd. Binnen 2 jaar is het helemaal afgelopen met roken in alle horeca. Waarom zou de gemeente zo een tijdelijke rookruimte moeten financieren, terwijl dit tegen haar beleid Amstelveen Rookvrij indruist?'.

Fris Feesten

Los daarvan merken de drie raadsleden op dat P60 bij financiële tekorten in plaats van naar de eigen financiële huishouding te kijken, altijd naar de gemeente wordt gekeken: 'De laatste jaren heeft P60 vaak extra geld gekregen van de gemeente, maar het budget is nooit toereikend. Bij de begroting wordt al uitgegaan van een tekort, waarbij het tekort uiteindelijk ruimschoots overschreden wordt. Vaak wordt aangegeven dat een van de oorzaken van het tekort het organiseren van zogenoemde Fris-feesten is. Terwijl hiervoor vanuit de gemeente al extra wordt bijgedragen vanwege het belang hiervan voor de Amstelveense jeugd'.

Schriftelijke vragen

Onderstaand de schriftelijke vragen die de drie partijen hebben gesteld aan het College van B en W:

Vraag 1

In het beleidsplan van P60 staat de volgende doelstelling:

- Popmuziek bestaat uit zeven genres muziek met meer dan honderd daarvan afgeleide stromingen die grotendeels allemaal in P60 worden geprogrammeerd (bijlage 2). Gezien het ruime aanbod in de omgeving kiest P60 voor een sterk, eigen profiel met niche programmering.

Graag willen we van het College weten, waarom het enige poppodium van de gemeente, dat kan bestaan dankzij een subsidie van de gemeente, wordt toegestaan een niche programmering te voeren? Zou het niet logischer zijn wanneer P60 een programmering zou voeren, die beter aansluit bij de wensen en interesses van Amstelveners en vooral de Amstelveense jeugd?

Vraag 2

Verschillende culturele activiteiten rond het Stadshart werken samen in Platform C. Onder andere uit oogpunt van efficiëntie. Op welke manier werkt P60 samen met Platform C?

Vraag 3

Gemiddeld komen er 170 bezoekers naar een concert in een zaal voor 600 mensen. Met een dergelijke bezettingsgraad zou een restaurant of een vliegtuigmaatschappij direct failliet gaan. Wordt er onderzocht hoeveel van de bezoekers uit Amstelveen komen, en zo ja, wat is dit percentage? Op welke manier draagt P60 zorg dat er voldoende Amstelveners naar de evenementen komen? Is het College in gesprek met P60 om van hen te vernemen hoe zij denken het aantal bezoekers omhoog te brengen?

Vraag 4

In het jaarverslag wordt geklaagd dat er te weinig omzet uit horeca wordt gerealiseerd. Zou dit er mee te maken kunnen hebben dat je eerst twee trappen naar beneden moet om muntjes te kopen? Heeft men bij gemiddeld 170 mensen een betaalsysteem met munten nodig?

Vraag 5

Het gemiddelde entreegeld is €15,98 per bezoeker, daarnaast realiseert men slechts €9,51 horeca-omzet, "omdat er te veel frisfeesten georganiseerd zouden worden". Zelf bij de frisfeesten drinken de bezoekers een paar drankjes en kom je ook uit op €10. Daarbij is er al een extra bijdrage vanuit de gemeente voor frisfeesten. Kent het College de onderbouwing van P60 dat door de frisfeesten de exploitatie niet rondkomt?

Vraag 6

In het eetcafé zijn 4.613 maaltijden klaargemaakt, waarvan 3.456 voor vrijwilligers, bands en personeel en 1.157 zijn verkocht. Is dit een logische bedrijfsvoering als 75% van de maaltijden wordt weggeven aan de eigen mensen?

Vraag 7

Heeft het College overwogen om met P60 in gesprek te gaan over de bedrijfsvoering van de horeca-activiteiten of is het College van plan dit te gaan doen?

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties