Amstelveenz.nl

Politiek Plein Amstelveen Live Blog: volg hier wat de partijen melden in verkiezingstijd

Amstelveen - De gemeenteraadsverkiezingen komen steeds dichterbij. In deze liveblog leest u dagelijks wat de politieke partijen in Amstelveen in aanloop naar de verkiezingen (stemmen kan op 14, 15 en 16 maart) allemaal te melden hebben.

In Amstelveen doen twaalf partijen mee aan de verkiezingen. Dit is wat zij zoal melden in persberichten. Als laatste binnen:

BINNENGEKOMEN OP ZONDAG 13 MAART

D66: AANPAK ONVEILIGHEID UILENSTEDE

Veiligheid, dat is een van de thema’s waar studenten op Uilenstede zich zorgen over maken. Dat bleek woensdag 9 maart tijdens het verkiezingsdebat, georganiseerd door Vereniging Bewoners Uilenstede (VBU). “We moeten in kaart brengen hoe het staat met de veiligheid op Uilenstede, en indien nodig actie ondernemen,” vindt D66 raadslid Tawros Asjanlan.

“Ik hoorde tijdens de debatavond een verhaal van een studente. Wanneer ze thuiskomt van een avondje stappen, voelt ze zich niet veilig. Ze durft niet alleen van de ov-halte naar huis te lopen, maar belt haar broer om haar op te halen en met haar mee te lopen. Dat schokte me. Het kan niet zo zijn dat studenten zich op hun eigen campus niet veilig voelen. Dat vraagt om onderzoek, bijvoorbeeld middels een enquête. Vervolgens is het zaak om samen met de VBU, gemeente, politie, DUWO en buurtbeheer de situatie in kaart brengen. Is er reden voor die onveiligheidsgevoelens? En wat kunnen we doen om de situatie te verbeteren? Ik wil dat dit op korte termijn wordt aangepakt. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in Amstelveen.”

Julian Talma (19 jaar), student en de jongste kandidaat op de lijst van D66, weet dat studenten zich onder meer niet veilig voelen bij het donkere tramtunneltje en het slecht verlichte grasveld bij de entree van de campus. De VBU heeft het over groepen jongeren, die niet op Uilenstede wonen, maar op zoek zijn naar een feestje. ‘Geregeld maken deze groepen zich schuldig aan het intikken van ruiten in de gangen en soms wordt er zelfs fysiek geweld tegen bewoners gebruikt,’ aldus VBU op hun Facebookpagina.

20220313 Uilenstede-Tawros-Julian.jpg
Julian Talma en Tawros Aslanjan

“Wanneer je rondkijkt op Uilenstede, zie je dat sommige delen van campus vervallen raken,” aldus Asjanlan. “Er ligt veel afval, de verlichting is slecht evenals de kwaliteit van het groen. Door dit aan te pakken, zorg je voor een prettige verblijfsomgeving. Dit leidt tot een groter veiligheidsgevoel. Daarnaast is het belangrijk dat de 2500 studentenwoningen die gepland staan voor Kronenburg zo snel mogelijk worden gebouwd. Niet alleen om het tekort aan studentenwoningen op te lossen, of eindelijk iets te doen aan de kantorenleegstand op Kronenburg. Het is ook belangrijk voor de levendigheid van de campus. Door meer woningen toe te voegen, is er ruimte voor meer voorzieningen, zoals een winkel, horeca en studieruimtes. Daardoor ontstaat meer reuring op de campus. Dit draagt bij aan de sociale veiligheid van het gebied.”

Tawros Asjanlan zit sinds 2014 in de raad, staat vierde op de lijst van D66 en is kandidaat-raadslid. Julian Talma staat tiende op de lijst en is eveneens kandidaat-raadslid.

BINNENGEKOMEN OP ZONDAG 13 MAART

ALLEEN MET BVNL IN DE RAAD EN COLLEGE ÉCHT GÉÉN 'KNEITERLINKS' BELEID

Wethouder Herbert Raat belooft de Amstelveners dat een stem op de VVD garandeert dat er geen onverantwoord en te veel geld uitgevend ‘kneiterlinks’ college komt in Amstelveen. BVNL Amstelveen, dat voor het eerst meedoet aan de verkiezingen, waagt dat te betwijfelen. Lijsttrekker Yaron van Koningsveld: ‘Wat mij opvalt is dat er weinig discussie is in de gemeenteraad en tussen de partijen. Het debat wordt gevoerd op details. Maar in grote lijnen zijn alle partijen het met elkaar eens over vrijwel alles. En dat terwijl een hele grote groep Amstelveners de afgelopen raadsperiode en met name de laatste twee jaar, niet gehoord is.’

bvnl_tellingenKoninsgveld.jpg
Rechts: lijsttrekker Yaron van Koningsveld. Links: Hans van Tellingen (landelijk bestuurslid BVNL en lijstduwer BVNL Amstelveen)

‘Kneiterlinks beleid houdt wat mij betreft in de totaal onnodige, destructieve, draconische en contraproductieve lockdowns, die veel meer ellende hebben veroorzaakt dan dat zij voorkomen hebben’, vervolgt de Amstelveense lijstduwer en landelijk bestuurslid van BVNL, Hans van Tellingen. ‘Ondernemers werden belet om te mogen ondernemen, mensen werden tegen elkaar opgezet, kinderen mochten niet naar school en geraakten in een depressie, sportverenigingen gingen dicht, de hele samenleving ontspoorde en is dat nog steeds. En over die ondernemers gesproken: zonder ondernemers geen belastinginkomsten, zonder belastinginkomsten ook geen sterke overheid en gezondheidszorg. Daarbij werkt maar liefst 2/3 van alle Nederlanders voor een MKB-bedrijf, zonder ondernemers heeft bijna niemand meer werk.'

‘En de gemeenteraad had gewoon kunnen besluiten om de lockdowns niet toe te passen of om niet actief daarop te handhaven’, vult Yaron van Koningsveld aan. ‘Dan waren de ondernemers pas echt goed geholpen en was hun financiële situatie een stuk sterker geweest dan nu. In het belang van iedereen. BVNL Amstelveen staat dan ook voor het Belang Van Nederland én met name voor het Belang Van Amstelveen.'

Van Tellingen vult aan: ‘Wij zijn voor échte vrijheid, voor échte democratie en staan pal voor de klassiek liberale waarden die andere partijen, ook de zich liberaal noemende VVD en D66, niet meer hebben. Deze partijen zijn zelfs antiliberaal. Daarom is Amstelveen gebaat bij een sterk BVNL Amstelveen. In de raad, maar ook in het college. Alleen dan kunnen wij afscheid nemen van jarenlang links beleid. Dat vaak in theorie goed bedoeld klinkt, maar de maatschappij in de praktijk op slot gooit.'

Van Koningsveld eindigt met: ‘Wij willen lagere belastingen zoals OZB, wij gaan voor woningen zorgen, wij willen correctieve referenda, een gekozen burgemeester en hebben grote twijfels bij ineffectieve klimaatregelingen die ook nog eens de broodnodige woningbouw op slot zetten en voor onnodige extra kosten zorgt.’

-----

BINNENGEKOMEN OP ZONDAG 13 MAART

'DIT IS NIET DE TIJD VOOR KNEITERLINKS OF KNETTERRECHTS, DIT IS DE TIJD VOOR GROENLINKS'

In een open brief aan Amstelveen vertelt Lennart de Looze, lijsttrekker van GroenLinks, over zijn visie voor Amstelveen. Volgens hem is de balans tussen sociaal en liberaal beleid zoek in Amstelveen. Dat is duidelijk zichtbaar in de samenleving. De Looze: ‘Ik roep de kiezers op om de balans te herstellen. Doe een stapje naar links!’

lennart_de_looze_groenlinks.jpg
Lennart de Looze

Lennart de Looze verwoordt zijn visie als volgt. ‘Het feit is gewoon dat Amstelveen van oudsher een behoudende en liberale gemeente is. Dat kan je leuk vinden of niet, het is gewoon zo. Aan het stuur zit de VVD als grootste partij, en D66 zit daar als tweelingbroertje naast. Ze voeren een rechts beleid, waarvan de gevolgen steeds beter zichtbaar zijn in de samenleving: een grote woningcrisis, totaal geen plan om Amstelveen van het gas af te brengen, weinig oog voor sociaal zwakkeren. Maar we kunnen met ons allen de balans herstellen! Het wordt tijd dat deze liberale meerderheid een stukje naar de sociale kant wordt getrokken. Dat is niet kneiterlinks, dat is verstandig beleid dat echt om mensen geeft.

De gevolgen van dit liberale beleid zijn waarschijnlijk het meest zichtbaar op de woningmarkt. Overal is een woningcrisis, maar in Amstelveen is het wel heel bar. De gemeente greep jaren niet in, terwijl de problemen op de woningmarkt steeds nijpender werden. Want kijk: jongeren moeten 17 jaar wachten op een woning. Mensen met een middeninkomen zijn kansloos om te huren of te kopen. Ouderen zitten vast in een te grote of in een ongeschikte woning. Ja, er zijn mensen met wie het goed gaat op de woningmarkt: dat zijn de mensen met geld, die huizen wegkapen om geld te verdienen over de rug van een ander. GroenLinks roept op: bevries de huren, pak huisjesmelkers keihard aan en laat ontwikkelaars echt betaalbare woningen bouwen. Als ze dat niet doen, gaat de gemeente dat zelf doen. Dat kan de gemeente!

Het gebrek aan regie vanuit de gemeente is op meer terreinen zichtbaar. Bijvoorbeeld bij de energietransitie. We móeten stappen zetten door een voortrekkersrol te pakken en duidelijkheid te geven aan onze inwoners wat er met de energievoorziening in hun wijk gaat gebeuren. We mogen niet langer met de armen over elkaar staan wachten tot de markt een oplossing biedt. Dat gaat niet gebeuren. Twintig jaar geleden pleitte GroenLinks al voor wat nu de energietransitie heet. Als we tóen met de energietransitie waren begonnen, dan waren de problemen met de hoge gasrekeningen nú een stuk minder. Daarom stelt GroenLinks voor om te investeren in een eerlijke transitie. Mensen die niet zelf in staat zijn om te investeren in verduurzaming van hun huis, moeten geholpen worden. Anders klopt de volgende crisis al op de deur: Amstelveners die hun torenhoge gasrekening niet kunnen betalen.

GroenLinks is momenteel derde partij in Amstelveen, en de grootste oppositiepartij. We hebben de afgelopen jaren tal van inhoudelijke voorstellen ingediend om de koers van Amstelveen socialer en groener te maken. Maar nu is het tijd voor de volgende stap: een plek aan de onderhandelingstafel is cruciaal. GroenLinks staat klaar om verantwoordelijkheid te nemen door een wethouder te leveren en de samenwerking met andere partijen te zoeken. Wij zijn er klaar voor. Het is alleen essentieel om komende week een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten bij de verkiezingen. Daarom roep ik de kiezers op: ‘Zet een stapje naar links, dat is echt nodig in Amstelveen!’

-----

BINNENGEKOMEN OP ZONDAG 13 MAART

D66 WIL WIETTEELT REGULEREN IN AMSTELVEEN NA OPROLLEN GEVAARLIJKE WIETPLANTAGE IN WESTWIJK

De fractie van D66 wil dat de gemeente Amstelveen gaat deelnemen aan de landelijke proef voor gereguleerde wietteelt. Recente berichten over het oprollen van een illegale wietplantage zorgen er volgens de democraten voor dat actie noodzakelijk is en de gemeente Amstelveen zich duidelijker zou moeten uitspreken als tegenstander van het huidige gedoogbeleid. Volgens D66 zijn deze illegale wietplantages in woonwijken op zolderkamers of in kelders ontzettend brandgevaarlijk en kan alleen regulering van de ‘achterdeur’ deze praktijken écht stoppen.

Harmen-van-der-Steenhoven-D66-Amstelveen_wietteelt.jpg
Harmen van der Steenhoven (D66)

Stop op illegale kweek in woonwijken

Recent werden door de politie Amsterdam-Amstelland berichten vrijgegeven van een illegaal aangelegde wietplantage in een kelder in de Amstelveense wijk Westwijk. “Bijna maandelijks krijgen we een melding dat er in Amstelveen een illegale wietplantage wordt opgerold. Als er een keer brand uitbreekt in zo’n kelder in een woning naast gezinnen zijn de gevolgen niet te overzien”, aldus D66-fractievoorzitter Harmen van der Steenhoven.

D66 is blij met de inzet van politie en justitie bij het opsporen en oprollen van deze illegale kwekerijen, maar voor een houdbare lange termijn oplossing is afschaffing van het gedoogbeleid noodzakelijk. Binnen het huidige gedoogbeleid kan wiet wel legaal verkocht worden, maar mag het niet legaal gekweekt worden. Volgens van der Steenhoven betreft dit een “hopeloos verouderd stelsel dat snel aan vervanging toe is” en omdat een totaalverbod alleen maar tot verdere criminalisering en illegale handel gaat leiden is “reguleren van de achterdeur” volgens D66 de enige oplossing.

Gemeente Amstelveen moet meedoen met proef legale wietteelt

Als gemeente net onder de rook van Amsterdam worden er relatief veel illegale wietplantages opgerold in Amstelveen. “Juist omdat Amstelveen zo veel last heeft van illegale wietplantages moeten we vooroplopen in het aandragen van oplossingen. Naast meer inzet voor opsporing moet Amstelveen zich daarom ook melden als gemeente waar een proef voor legale hennepteelt kan plaatsvinden”, aldus D66’er van der Steenhoven. Aan de landelijke proef voor gereguleerde wietteelt doen nu 10 gemeenten mee. Wat D66 betreft zou de gemeente Amstelveen bij uitbreiding van de proef naar meer gemeenten zich ook actief moeten melden. Voor D66 is het bestrijden en reguleren van illegale wietplantages een prioriteit voor het veiligheidsbeleid van de gemeente Amstelveen voor de komende jaren. Ook wil D66 onderzoeken of de vestiging van een coffeeshop in Amstelveen illegale straathandel kan tegengaan.

-----

BINNENGEKOMEN OP ZATERDAG 12 MAART

VVD TREKT MET CAMPAGNEBUS- BESTUURD DOOR FRED TEEVEN - KRISKRAS DOOR AMSTELVEEN

De VVD Amstelveen is zaterdag 12 maart met een speciale campagnebus, bestuurd door chauffeur Fred Teeven, kris-kras door Amstelveen getrokken.

campagneteam_vvd3.jpg

De VVD deed diverse locaties in zowel het noorden als het zuiden van de gemeente aan.

fred_teeven2.jpg

Onder meer geliefde Amstelveense winkelcentra en wijken werden bezocht door het grote en enthousiaste campagneteam, dat vol vertrouwen de verkiezingen in gaat.

De VVD-leden spraken met tal van inwoners en natuurlijk - als ondernemerspartij – met diverse winkeliers en ondernemers. De campagnedag werd als succesvol ervaren.

De VVD is trots op Amstelveen en op haar inwoners en wil zich de komende vier jaar dolgraag blijven inzetten om Amstelveen nog fijner, beter, groener, veiliger, prettiger en mooier te maken: voor iedereen!

Meer foto's op de website van VVD Amstelveen

-----

BINNENGEKOMEN OP DONDERDAG 10 MAART

D66 INTERNATIONALE VROUWENDAG 2022: WE ZIJN ER NOG NIET

Internationale vrouwendag in Amstelveen 2022: D66 bood alle basisscholen het boekje ‘Mama is minister-president’ aan.  Lijsttrekker Floor Gordon las voor uit het boek op een aantal scholen. Kandidaat-raadslid Saloua Charaa: 'Kansengelijkheid is nog steeds niet altijd vanzelfsprekend voor vrouwen en meisjes en dat hebben we goed onder de aandacht gebracht.’

D66_VROUWENDAG.jpg

’s Avonds kwam een groep vrouwen en een enkele man samen in de bibliotheek van Amstelveen om over het thema in gesprek te gaan met Tweede Kamerlid Hülya Kat en lijsttrekker Floor Gordon die een verhaal vertelde over haar persoonlijke ervaringen met vrouw-zijn en kansen(on)gelijkheid.

We zijn er nog niet

Floor Gordon: ‘ You can’t be what you can’t see. In mijn jeugd werd het toneel op het gebied van sport, politiek en TV gedomineerd door mannen, gelukkig komt daar in rap tempo verandering in’. In de aansluitende discussie constateerde de groep dat we er zeker nog niet zijn met gelijke rechten en kansen. Er zijn nog steeds vrouwen in Nederland en ook in Amstelveen zijn die eerst moeten integreren voordat ze kunnen emanciperen.;' Besteed extra aandacht aan die vrouwen die nieuw zijn in Nederland, de taal (nog) niet machtig zijn en daardoor lastig aansluiting vinden’, zo luidde opdracht die aan de aanwezige kandidaat -raadsleden werd meegegeven.

-----

BINNENGEKOMEN OP DONDERDAG 10 MAART

D66: SCHIPHOL MOET GROOT ONDERHOUD BETER PLANNEN

In de periode april tot medio juli gaat de Aalsmeerbaan in groot onderhoud. Dat betekent veel meer vluchten op de Buitenveldertbaan. D66 is kritisch. Onderhoud had in een gunstiger periode kunnen plaatsvinden in plaats van in de lente. De omgeving is onvoldoende betrokken bij het opstellen van de planning. Ook heeft D66 vraagtekens bij de periode van 14 weken.

d66_amstelveen_schiphol.jpg

Buitenveldertbaan meeste overlast

“De baan met de meeste overlast voor bewoners wordt al jarenlang veel vaker ingezet dan is afgesproken en dan noodzakelijk is. D66 dringt aan op scherpere regels voor de inzet van de Buitenveldertbaan en op striktere handhaving”, zegt D66 lijsttrekker Floor Gordon. “Het is zorgelijk dat het steeds weer buurgemeenten of leden van vrijwilligersorganisaties (zoals de Schiphol-Werkgroep Amstelveen Buitenveldert ‘SWAB’), moeten zijn die er bij de luchthaven op aandringen om meer oog voor een gezonde leefomgeving te hebben”. Uiteraard is baanonderhoud belangrijk voor de veiligheid en het voorkomen van onverwachte verstoringen, en geeft Schiphol gelukkig zelf ook aan daarbij rekening te zullen houden met omwonenden. D66 vindt echter dat daarbij een veel betere informatievoorziening hoort, inclusief begrijpelijke onderbouwde voorstellen en besluiten. Daarnaast is het inmiddels echt tijd voor meer maatschappelijke participatie bij de totstandkoming van voorstellen en besluiten die direct impact hebben op de buren van Schiphol. Dat zijn er in Amstelveen bijna 100.000! “Wij vragen ons af of er bereidheid is om écht te kijken naar alternatieven met minder geluidsoverlast voor omwonenden. Het extra belasten van de Buitenveldertbaan in deze ongunstige periode, zet het maatschappelijk draagvlak enorm onder druk. Kunnen deze werkzaamheden niet uitgesteld tot begin 2023 en in de wintermaanden worden uitgevoerd? Het is onze taak om hier steviger aandacht voor te vragen bij de aandeelhouders van de luchthaven”, aldus Gordon. “Bij het plannen van regulier en groot baanonderhoud zou het hinderreductie voor omwonenden bovenaan de agenda moeten staan”.

D66 Amstelveen: vergroenen en leefkwaliteit

Schiphol heeft vier eigenaren, waarvan de Staat der Nederlanden met 69,77% van de aandelen de grootste is en de gemeente Amsterdam 20,03% de tweede. D66 vindt het belangrijk dat Amstelveen hen aanspreekt op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. In het verkiezingsprogramma 2022 doet D66 Amstelveen concrete voorstellen voor de korte en de langere termijn. “Onze hoofdboodschap is: Schiphol moet vergroenen en van de leefkwaliteit van omwonenden een prioriteit maken. Alleen dan heeft een grote luchthaven in stedelijk gebied echt toekomst”, aldus Gordon.

De belangrijkste inzet van D66 Amstelveen:

’s Nachts is het stil. Geen geluidshinder en slaapverstoring meer, dus stoppen met de ca. 32.000 nachtvluchten per jaar; vluchten die veelal uit vrachtverkeer en goedkope vakantievluchten bestaan.

Geen extra vluchten! 500.000 blijft het maximum. Schiphol moet inzetten op de kwaliteit van het netwerk.

Goed bestuur. Van theoretische berekeningen van de geluidsbelasting naar het meewegen van hinderbeleving en metingen bij het nemen van beslissingen. Cijfers moeten duidelijker en controleerbaar zijn.

Minder geluidshinder. Door optimalisatie van de aanvliegroutes, grotere voorspelbaarheid van vluchten en inzet op een stillere vloot.

Betere luchtkwaliteit. Door het beperken van onnodige uitstoot bij tanken en warmdraaien. En door elektrisch vervoer en elektrisch taxiën de norm te maken.

Volledig vervoersknooppunt. Inzet van (nieuwe) treinverbindingen binnen Europa als alternatief voor vliegen. Ook het doortrekken van metro of sneltram vanuit omliggende gemeenten versterkt de mainport.

D66 landelijk: de vervuiler betaalt
D66 Amstelveen schaart zich ook achter de landelijke D66 standpunten over Schiphol. Gordon: “De vervuiler betaalt. Dat vindt D66 heel belangrijk. Geluidsoverlast en uitstoot willen we beperken door de tarieven voor de meest vervuilende en luidste vliegtuigen verder te verhogen en te onderzoeken of die geheel geweerd kunnen worden. Geen vluchten meer naar Maastricht of Brussel. D66 wil de trein het logische alternatief maken. Een hogere vliegbelasting voor kortere vluchten kan daar wellicht nu al bij helpen. Vliegen moeten een eerlijke prijs hebben. Daarom wil D66 geen vrijstellingen meer voor accijns en btw in de luchtvaart. En reizigers die enkel in Nederland overstappen moeten vliegbelasting betalen. Wij steunen de oproep van Kamerlid Boucke om de reservering voor de Tweede Kaagbaan te schrappen”. D66 Amstelveen blijft daarnaast geloven in de toekomst van start- en landingsbanen in zee met een tunnelverbinding via sneltreinen naar de huidige mainport. Naast hinderreductie voor omliggende gemeenten, komen er dan enorme percelen grond vrij voor woningbouw en natuur. Nederland kan laten zien dat het civieltechnisch nog steeds een koploper is in de wereld.

Krimp? D66: strikte normen én handhaving
Moet Schiphol nu al krimpen, zoals sommige andere partijen voorstellen? Nee, zo ver gaat D66 nog niet. Veel Amstelveners zijn ook reiziger, werknemer of ondernemer op Schiphol of daaraan gerelateerd. Schiphol is met een uitgebreid netwerk van directe bestemmingen een belangrijke vestigingsplaatsfactor voor internationaal opererende bedrijven en biedt werkgelegenheid aan mensen met verschillende opleidingsniveaus. D66 vindt wel dat er een betere balans moet komen tussen economie en leefomgeving. Dus meer oog voor omwonenden en betere milieuprestaties. Oog voor een gezonde leefomgeving betekent voor D66 in ieder geval duidelijke afspraken en een ferme handhaving van die normen.

-----

BINNENGEKOMEN OP DINSDAG 8 MAART

GROENLINKS KOMT MET STEMBUREAUTAXI OP 16 MAART

GroenLinks Amstelveen wil dat iedereen kan gaan stemmen op 16 maart. Voor mensen voor wie het een probleem is om naar het stembureau te komen biedt GroenLinks Amstelveen hulp! 'Als u hier gebruik van wil maken, belt u dan op vrijdag 11 maart met Stieneke Kruijer op 06 19820668 of met Martin Kortekaas op 06 24150926.'

'Dan maken we een afspraak om u op maandagochtend 14/3, dinsdagochtend 15/3 of woensdagochtend 16/3 naar het stembureau te rijden. Uiteraard met elektrisch vervoer.'

-----

BINNENGEKOMEN OP MAANDAG 7 MAART

JACQUELINE HÖCKER (GVA): 'WAAR TE WEINIG OVER GESPROKEN WORDT....'

Er wordt niet veel meer gesproken over Corona en de maatregelen nu er zoveel onveiligheid gevoeld wordt door de oorlog in Oekraïne. Het onvoorstelbare is toch gebeurd. Oorlog in Europa. In Europa richten we nu onze aandacht op onze veiligheid in het land, over geld wat naar defensie moet, over mensenrechten die geschonden worden en de dreiging van een nucleaire oorlog.

Er wordt niet meer gesproken over grondrechten van Nederlanders waar in de Tweede Kamer met name door oppositie partijen veel te doen over is geweest ten tijde van de pandemie. Corona is niet meer het onderwerp van de dag maar wordt wel besproken in de Tweede Kamer.

hocker_lh_jacqueline.jpg
Jacqueline Höcker -Goed voor Amstelveen

De corona maatregelen zoals die er waren zijn nu losgelaten. Maar we hebben nog steeds te maken met het virus, de ontstane polarisatie en 2G staat in de ijskast. Er is nog steeds een grote groep mensen die geen vertrouwen heeft in de toekomstige scenario’s zoals een digitaal vaccinatiepaspoort. In Vlaanderen heeft de rechter het corona toegangsbewijs afgewezen.Een groter wordende groep wil geen booster meer. Het merendeel van de mensen is gevaccineerd en volgt het landelijk beleid.

Vanuit de lokale politiek is er weinig gesproken over polarisatie en dat wat er leeft bij inwoners. En ja, natuurlijk wordt alles aangestuurd vanuit de landelijke overheid maar als lokale overheid was het wellicht belangrijk meer te anticiperen op de onzekerheden die bij velen leven.

Met de komst van het Coronavirus kwam de overheid voor grote opgaven te staan. Er was een grote dualiteit tussen wel gevaccineerd en niet gevaccineerd, het openen of sluiten van horeca en cultuur, onduidelijke informatie vanuit de landelijke overheid.

Het grote verschil tussen uitkomsten van statistici en bevindingen van wetenschappers was  aanleiding tot onbegrip en ruzie. Waar huisartsen er altijd voor de gezondheid van hun patiënten zijn, staat de GGD aan het roer betreffende testen en het corona toegangsbewijs.

Een herstelbewijs of medische verklaring ligt niet in handen van de eigen huisarts maar van de GGD die o.a geadviseerd wordt door het RIVM , die geen zicht heeft op de gezondheidsstatus van de individuele inwoner. We kregen te maken met demotivatie bij jongeren vanwege thuisonderwijs en overspannen ouders wat weer invloed had op leerprestaties.

Kleinkinderen en kinderen die niet bij hun (groot)ouders op bezoek mochten en ouderen die eenzaam of gestorven zijn. Ondernemers en zzp-ers die hun spaargeld kwijt zijn, conflicten op het werk door ontslagdreiging. Het niet kunnen sporten terwijl dat juist de gezondheid had kunnen bevorderen, angst voor nabijheid want knuffelen en zoenen kan gevaarlijk zijn. Jongeren die in garages en achtertuinen meer drugs en drank hebben gebruikt dan ooit, opgelopen boetes vanwege overtreden van de avondklok en geen bijbaantje hebben om het te betalen.

Hoogleraar Ira Helsloot (Besturen van Veiligheid) aan de Radboud Universiteit meent “dat we met het coronabeleid als democratie gefaald hebben. Alle beslissingen die werden genomen werden klakkeloos aangenomen, terwijl de proportionaliteit ver te zoeken was. Alle aanbevelingen zoals die na de Mexicaanse griep gedaan in 2011 gegeven zijn, is niets mee gedaan, meent hij. Alle besluiten die door het Catshuis zijn genomen, zijn zonder wettelijke basis er doorheen gegaan. Politici op nationaal en lokaal niveau zijn hierin meegegaan”.

Er is de wet tijdelijke inperking  grondrechten die nu verandert is in een permanente status. Er heerst bij een groep mensen nog steeds een onveilig gevoel over gesproken woorden van landelijke politici. We willen een inclusieve samenleving zijn en laten we daar dan ook moeite voor doen.

Moet de lokale politiek niet een luisterend oor hebben naar wat leeft onder inwoners betreffende het coronabeleid? Het zal in ieder geval een bijdrage leveren aan meer openheid en vertrouwen.

Goed voor Amstelveen wil dat de effecten van de pandemie in kaart gebracht worden en daar waar het nodig is oplossingen te bieden, los van de al gegeven financiële steun. Ook in immateriële zin is er nog heel veel schade te herstellen zover als dat door de gemeente hersteld kan worden.

Wij hopen dat verbinding en het begrip voor elkaar de boventoon zullen voeren. Laten we met elkaar bouwen aan een samenleving zonder polarisatie. Zeker nu ons bestaan onder  druk staat door de oorlog in de Oekraïne.

Jacqueline Höcker, Lijsttrekker Goed voor Amstelveen

-----

BINNENGEKOMEN OP MAANDAG 7 MAART

VVD: BEWONERS BEST HEEL TEVREDEN IN AMSTELVEEN MAAR NU GROTE ZORGEN OM OEKRAINE 

Zaterdag 5 maart had de lokale VVD “Wandel, ren en praat mee met de VVD” op het programma staan om informatie op te halen bij de bewoners om te kijken wat er beter kan in Amstelveen.

'Een gemêleerd gezelschap van oude en nieuwe VVD-raadsleden, aardig wat bewoners, journalist Johan Bos van Amstelveenblog en vooral heel veel honden gingen op weg vanaf de Oude Karsselaan naar de heuvel om vervolgens daar een consumptie te nuttigen en vervolgens weer terug. Een kleine groep van 4 had de renschoenen aangetrokken en deed ongeveer hetzelfde parcours maar dan joggend.'

vvd_meewandelen.jpg

'Alle onderwerpen die in een lokale verkiezingen spelen kwamen voorbij. Van kinderen die veilig in de buurt moeten kunnen fietsen, zwerfvuil, parkeren van fietsen door sporters en uiteraard hondenpoep passeerden de revue.'

'Zo zei Merel Verweij, stewardess, dat ze altijd de loopschoenen meeneemt op reis maar dat toch niets gaat boven een rondje rennen in het bos in Amstelveen. Diëtist Lea Polak benadrukte nog maar eens hoe belangrijk gezonde voeding is en mn de promotie daarvan op de Amstelveense scholen.'

'Fractievoorzitter Kees Noomen dacht een nieuwe stemmer te ronselen, namelijk Henk Amorison, de voorzitter van De Aemstelburgh die ze toevallig in het Bos tegenkwamen maar die riep dat zijn stem naar een ander VVD-lid gaat. Meteen kwam ook de aap uit de mouw want de tennisclub wil nieuwe padelbanen en zij liggen overhoop met de buurt naast de tennisbaan die dit graag op een andere locatie wil.'

'Hilarisch was het feit dat de oudste journalist van Amstelveen niet wist hoe hij uit het bos moest komen. Gelukkig heeft raadslid Victor Frequin zijn vrouw laten komen om hem op te halen. Het was een zeer succesvolle middag, mede door het prachtige weer en er is veel informatie opgehaald maar de grootste gemene deler is toch wel dat men eigenlijk heel tevreden.'

-----

BINNENGEKOMEN OP MAANDAG 7 MAART

PVDA: WONINGNOOD NU OPLOSSEN

De woningnood in Amstelveen is enorm. De afgelopen vier jaar heeft het Amstelveense college van PvdA, VVD en D66 veel gedaan om de woningnood aan te pakken. De PvdA is trots op wat er allemaal bereikt is, maar ziet geen reden om tevreden achterover te leunen. PvdA lijsttrekker Marijn van Ballegooijen: “Wij willen een stad waar iedereen thuis kan zijn, ongeacht leeftijd, inkomen of afkomst. Betaalbare woonruimte voor iedereen is daarvoor cruciaal.” Om dat voor elkaar te krijgen komt de PvdA met het Amstelveens Woonmanifest, waarin de partij voorstellen doet om de woningnood op te lossen.

pvda_woonmanifest.jpg

Amstelveen is een gewilde gemeente om in te wonen. Dat is te zien aan de wachtlijst voor sociale huurwoningen, die is maar liefst 17 jaar. Ook de prijzen van koopwoningen zijn door het dak gegaan de afgelopen jaren. Hierdoor wordt voor steeds meer mensen lastig, of zelfs onmogelijk, om passende woonruimte te vinden. Dat leidt tot grote problemen voor de mensen waar het om gaat. PvdA lijsttrekker Marijn van Ballegooijen: “Als wethouder kom ik schrijnende situaties tegen: mensen die op straat belanden omdat ze nergens meer terecht kunnen, gezinnen die bij grootouders inwonen, echtscheidingen waarbij één van de ouders niet meer bij zijn kinderen in de buurt kan wonen. Dat kàn zo niet. We moeten wat voor hen doen.”

De afgelopen vier jaar is er al veel gedaan om de woningnood te verminderen. Nadat een aantal jaren wat minder sociale huur is gebouwd, worden er de komende tijd eindelijk weer grote aantallen sociale huurwoningen bijgebouwd. Om te beginnen bij project Alleman, maar vooral in de nieuwe wijk Legmeer, waar maar liefst 600 nieuwe sociale huurwoningen komen. Er wordt ook gewerkt aan het betaalbaar houden van bestaande huizen. Zo is recent besloten dat er opkoopbescherming komt voor huizen tot 411.000 euro, dit voorkomt dat die huizen worden opgekocht voor de verhuur. PvdA raadslid Arnout van den Bosch: “Er zijn grote stappen gezet, maar we zijn nog niet klaar. Juist nu moeten we gas bijgeven: nog meer bouwen, 30% sociale huur in ieder bouwproject, opkoopbescherming voor alle huizen in Amstelveen, misstanden bij verhuur aanpakken; dat is dè opgave voor Amstelveen de komende jaren.”

Wonen is een van de belangrijkste thema’s voor de verkiezingen van 14-15-16 maart. Het is ook een onderwerp waarover de meningen sterk uiteen lopen in de Amstelveens politiek. Reden voor de PvdA om te komen met het Amstelveens Woonmanifest. Hierin legt de partij haar voorstel op tafel om de woningnood aan te pakken. PvdA raadslid Arnout van den Bosch: “Waar andere partijen kiezen voor halfslachtige oplossingen, maken wij duidelijke keuzes. Dat zal roept ongetwijfeld weerstand op, maar daar zijn nu net de verkiezingen voor. Wij hopen op een sterk mandaat van de kiezer om de woningnood nu echt op te lossen!”

BINNENGEKOMEN OP ZONDAG 6 MAART

AVA LAAT DE PARELS ZINGEN VOOR OUDEREN IN DE BOLDER 

'Actief voor Amstelveen heeft zorg voor ouderen in Amstelveen. Dat beperkt zich niet tot loze kreten. AVA plus is een platform waar ouderen hun vragen, ideeën en suggesties kwijt kunnen. Wij vinden ook dat de gemeente straks in het nieuwe college van B&W een speciale Ouderenportefeuille in het leven moet roepen. En we zorgen ook goed voor onze ouderen als ze er voor kiezen thuis te willen blijven wonen. Wil men niettemin verhuizen naar een andere betaalbare woning, dan zullen wij er voor vechten dat die woningen er komen!

AVA_smartlapkoor.jpg

'Die beloften willen wij graag van een vrolijk muziekje voorzien. Daarom speelt en zingt het Smartlappenkoor De Parels uit Ouderkerk aan de Amstel, speciaal voor de ouderen in Amstelveen. Een gratis optreden in De Bolder aan het Groenhof op zondag 13 maart vanaf 14.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur.'

'Onze AVA-kandidaatraadsleden zijn er ook en zullen graag met de aanwezigen in gesprek gaan en onze programmapunten toelichten!

-----

BINNENGEKOMEN OP ZONDAG 6 MAART

SP-VROUWEN OP DE MARKT OP INTERNATIONALE VROUWENDAG

Op dinsdag 8 maart is het weer Internationale Vrouwendag. Deze dag valt dit keer in een periode dat alle politieke partijen druk bezig zijn met hun verkiezingscampagne. Zo ook de SP. Maar daar waar andere partijen het kennelijk moeilijk hebben met het vinden van goede vrouwelijke kandidaten voor de gemeenteraad heeft de SP enkele échte ‘powervrouwen’ die graag het SP-geluid willen laten horen in de raad. U kunt ze aanstaande dinsdag 8 maart ontmoeten op de biologische markt van Amstelveen.

SP_vrouwen.jpg

De SP is er trots op dat in de bovenste regionen van de kandidatenlijst drie vrouwen staan die hun sporen dubbel en dwars hebben verdiend: Nora Fakirni, Wil Roode en Sahra Awad. Wil Roode heeft de afgelopen raadsperiode als burgerraadslid de SP vertegenwoordigd in de commissie Burgers en Samenleving. Maar verreweg de meeste mensen kennen haar vanwege haar vrijwilligersactiviteiten bij de Voedselbank en de SP-Hulpdienst. Zij zet zich al jaren in voor mensen die moeite hebben om rond te komen en helpt ze de weg te wijzen binnen het oerwoud van wetten en regeltjes van overheden.

Bij de SP-Hulpdienst heeft Sahra Awad inmiddels ook haar sporen verdiend. Zij is inmiddels hét aanspreekpunt geworden voor de Eritrese en Ethiopische gemeenschap in Amstelveen. Hoewel zij zelf van Somalische afkomst is weten vluchtelingen uit deze landen haar te vinden met hun vragen en problemen. Met niet-aflatende energie helpt zij deze vluchtelingen als cliëntondersteuner en ziet zij er bijvoorbeeld op toe dat er een tolk beschikbaar is voor mensen die de Nederlandse taal nog onvoldoende machtig zijn.

Nora Fakirni is de vrouw die op nummer twee staat op de kandidatenlijst. Zij is iemand die als geen ander weet hoe het is om als alleenstaande moeder overeind te blijven. Strijdbaar als zij is heeft zij het initiatief genomen om haar buurt rondom de Eleanor Rooseveltlaan veiliger te maken voor de kinderen. Ook de actie voor een speeltuin in de buurt heeft de nodige aandacht getrokken binnen de gemeente. Dankzij haar inspanningen wordt de E. Rooseveltlaan nu ook veiliger gemaakt en staat er met regelmaat een Buitenspeelbus voor de kinderen in de buurt.

De SP is niet alleen trots op deze vrouwen, maar ook op de gehele kandidatenlijst. Deze is wellicht de meest diverse lijst van alle politieke partijen. Er staan maar liefst negen vrouwen op de kandidatenlijst. Bovendien zijn de kandidaten afkomstig uit vier verschillende werelddelen!

-----

BINNENGEKOMEN OP ZONDAG 6 MAART

TK-LID CHRISTENUNIE DON CEDER KOMT NAAR AMSTELVEEN

Op zaterdag 12 maart, van 11.00 – 12.00 uur, zal Don Ceder, Tweede Kamerlid van de ChristenUnie, in gesprek gaan met de bewoners van Amstelveen. “Samen recht doen”, het thema van de ChristenUnie, is voor Don Ceder, als advocaat, een kolfje naar zijn hand.

CU-Kandidaten-TK-portretten-CU.jpg

De meeting is openbaar en zal plaats vinden in de Bibliotheek op het Stardshart. Van harte uitgenodigd om mee te denken en te praten hoe wij samen recht kunnen doen in Amstelveen.

-----

BINNENGEKOMEN OP ZONDAG 6 MAART

BBA: 'STOP CAMPAGNEVOEREN MET GELD GEMEENTE'

Na Roel Smit van RTVA en Frits Suer, columnist van Burgerbelangen Amstelveen, mengt nu ook lijsttrekker Ruud Kootker zich in de discussie over de profilering van de wethouders, tevens lijsttrekkers op de gemeentelijke informatiepagina’s in het Amstelveens Nieuwblad.

bba Ruud Peter en Pieter close up met fiets.jpg

Ruud Kootker: “Ook afgelopen week was het weer raak. Twee pagina’s over het historisch besef van Amstelveen natuurlijk voorzien van (weer) een foto van VVD’er Herbert Raat. Niets meer en minder dan een overzicht, vlak voor de verkiezingen, van de successen van de wethouder. Een paar pagina’s verder PvdA’er Marijn van Ballegooijen met een complete pagina over ouder worden in Amstelveen. Maar veel feitelijke informatie ontbreekt.  Meer dan de helft van de pagina is een foto, dan natuurlijk een quote van de lijsstrekker tevens wethouder en dan afsluiten met vier bulletpoints en een website vermelding. Hoe bedenk je dit? ”

Ook Frits Suer toonde al eerder aan dat het aantal pagina’s dat door wethouders gebruikt wordt om vooral zelf goed in beeld te komen tot grote hoogte is gestegen. Voor Herbert Raat is het aantal benutte gemeentepagina’s in een jaar (tot en met 2 maart jl.)  gestegen tot 18 . De bezwaren richten zich vooral op het feit dat hier gemeenschapsgeld wordt gebruikt waarmee de wethouders en lijsttrekkers van de zittende coalitiepartijen prominent in beeld worden gebracht.

Kootker: “Een lokale partij, die bovendien zonder enige subsidie vanuit de overheid werkt, betaalt alles uit eigen zak. Iedere euro die wij besteden aan onze verkiezingscampagne is voor het overgrote deel bij elkaar gespaard door de raadsleden zelf! Dat maakt het des te wranger dat de (landelijke) coalitiepartijen, die wel subsidie krijgen van de Rijksoverheid, op deze manier in onze ogen misbruik maken van de ondersteuning van de gemeentelijke communicatieafdelingen en budgetten.”  Het officiële tarief voor een advertentiepagina is ca. 1250 Euro. Daar komen dan de kosten voor het maken van tekst en lay out nog bij.

BbA wil dat hier een einde aan komt en dat er na de verkiezingen afspraken worden gemaakt over de inzet en inhoud van gemeentelijke informatiepagina’s. “Het kan niet zo zijn dat persoonlijke profilering meer aandacht krijgt dan actuele, noodzakelijke en gerichte informatie voor onze inwoners. Als hier met partijen geen afspraak over te maken valt, dan is het tijd dat de burgemeester, die per slot van rekening voorzitter is van het College van Burgemeester en Wethouders, grenzen gaat stellen. “, aldus de bbA – fractievoorzitter en - lijsttrekker.

BINNENGEKOMEN OP ZONDAG 6 MAART

TK-LID FAISSAL BOULAKJAR (D66) OP WERKBEZOEK IN VEROUDERDE KANTORENWIJK KRONENBURG

Op donderdag 3 maart heeft Tweede Kamerlid Faissal Boulakjar (D66) een bezoek gebracht aan de verouderde kantorenwijk Kronenburg in Amstelveen. Het kamerlid kwam op uitnodiging van de lokale afdeling van D66, die onder leiding van D66-wethouder Floor Gordon al jaren probeert 15 hectare leegstaand terrein en verouderde kantoren te transformeren naar een toekomstbestendig, levendig en dynamisch woonwerkgebied met studentenwoningen, sportvoorzieningen, nieuwe kantoren en ontmoetingsplekken. Een plan met veel steun, dat de woningnood onder studenten kan verlichten.

boulakjar_d66.jpg

Uitspraak over 2500 studentenwoningen
De gemeente Amstelveen is nog in afwachting van de uitspraak van de Raad van State om de plannen, met daarin onder andere 2500 studentenwoningen met campuscontract, in de wijk mogelijk te maken. Kronenburg is een voormalige kantorenwijk die is ingeklemd tussen studentencampus Uilenstede, waar al sinds jaar en dag zo’n 3.400 studenten wonen, en diverse woonwijken. Omdat dit gebied valt in een zone waar vliegtuigen overkomen, gelden er speciale regels voor nieuwe woningen. Deze regels beschermen inwoners tegen vliegtuiglawaai. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan werd door de inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), namens de minister van I&W beroep ingesteld. Tijdens het werkbezoek heeft D66-lijsttrekker Floor Gordon haar partijgenoot Faissal Boulakjar (landelijk woordvoerder Wonen, RO en Leefbare Wijken) om aandacht gevraagd voor de tegenstrijdige signalen van de betrokken ministeries en het gebrek aan oplossingsgerichtheid.

“De wetgeving staat ons nu toe om kantoren, hotels, of zelfs een asielzoekerscentra of gevangenis te bouwen op Kronenburg. We hebben er bewust voor gekozen geen reguliere woningen op te nemen in de plannen, maar studentenwoningen voor tijdelijk verblijf met campuscontract. Als je denkt in mogelijkheden, dan past dat prima. Zeker gezien het feit dat studenten al 50 jaar op Uilenstede wonen. Daarnaast is het volgens de GGD Amsterdam het zeer onwaarschijnlijk dat studenten ernstige en blijvende gezondheidsschade oplopen van de geluidsbelasting”, aldus D66-lijsttrekker Floor Gordon. Zij vervolgt: “Wij zijn super dankbaar dat Faissal naar Amstelveen is gekomen en dat hij ons verhaal heeft aangehoord. Wij zijn blij met zijn steun voor de plannen. We hopen dat Faissal in Den Haag de urgentie kan onderstrepen van het zoeken naar oplossingen voor dergelijke maatschappelijke problemen, in plaats van het opwerpen van blokkades”.

Kantorenwijk in verval
De eerste plannen voor de revitalisering van het gebied dateren al uit 2012, kort na de kantorencrisis. Toestemming van de ILT voor de studentenwoningen bleef destijds echter uit. Een wetswijziging in 2018 gaf de gemeente meer zeggenschap en flexibiliteit bij het toevoegen van woningen om lokaal verpaupering tegen te gaan en de leefbaarheid te waarborgen. De gemeente Amstelveen is van mening dat het bestemmingsplan voldoet aan huidige regelgeving. De gemeente heeft grondig onderzoek gedaan en binnen de beperkingen een plan ontwikkeld, wat onder andere eisen stelt aan het geluid adaptief inrichten van het gebied. Kronenburg werd vervolgens als één van de zeven sleutelgebieden voor versnelling aangewezen door de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in het kader van de Woondeal met het ministerie van BZK. Het is opgenomen in de Nationale Omgevingsvisie.

Steun voor de plannen
Tijdens het werkbezoek, waarbij ook meerdere lokale D66-leden aanwezig waren, werd goed zichtbaar dat de kantorenwijk flink in verval is geraakt. De grootschalige leegstand van kantoorpanden en de bovengrondse parkeergarage geven het gebied een negatieve uitstraling. D66-kamerlid Faissal Boulakjar zegt geschrokken te zijn van de situatie ter plekke: “Er is in heel Nederland en in het bijzonder in deze regio een enorme behoefte aan extra woningen, juist ook voor studenten. De komende tijd ga ik de problematiek in Den Haag aankaarten en de minister oproepen om studentenwoningen in dit gebied mogelijk te maken”.

Eerder spraken diverse andere partijen zoals de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam, studentenorganisaties, Amsterdamse kennisinstellingen en woningbouwcorporaties al hun steun uit voor de plannen. Zelfs Schiphol is positief over de plannen voor Kronenburg. In het convenant Studentenhuisvesting is voor Amsterdam en de regio een inzet geformuleerd om 9.600 nieuwe studenten ter bestrijding van de kamernood. De realisatie van 2.500 betaalbare studenteneenheden op Uilenstede-Kronenburg is daar nadrukkelijk onderdeel van.

-----

BINNENGEKOMEN OP ZATERDAG 5 MAART

BVNL TOUR - MET WYBREN VAN HAGA - DOET AMSTELVEEN AAN

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen rijdt BVNL - Belang van Nederland - de komende dagen met een bus vol goede ideeën door heel Nederland. Dinsdag 8 maart, vanaf 13.00 uur, is de tour in Amstelveen. Daar zal Tweede Kamerlid Wybren van Haga de kandidaten een hart onder de riem steken en samen met hen in gesprek gaan met inwoners over de toekomst van de gemeente. Er is een DJ en de campagnedelegatie trekt door het winkelcentrum.
bvnl_Amstelveen_kandidaten.jpg
Lijsttrekker Yaron van Koningsveld: “Kern van de zaak voor BVNL Amstelveen is dat er écht naar de burger geluisterd wordt. Wij staan voor échte vrijheid, democratie en ondernemerschap in Amstelveen.” Naast hem staan Bharat Kok, Marcel Slabbers en Hans van Tellingen. Van Tellingen is lijstduwer en landelijk bestuurslid van BVNL. Bovendien is hij zelf succesvol ondernemer en een bekende retailspecialist. Hij verwierf de afgelopen tijd bekendheid in de media met zijn kritische, maar altijd genuanceerde geluid mbt het coronabeleid van het kabinet. Van Tellingen zal op deze middag ook een speech houden. Zijn mede-kandidaten en hij willen van Amstelveen weer een vrije gemeente met ambitie maken.

Belangrijke speerpunten voor de partij zijn:

- Het bevriezen en zelfs verlagen van de gemeentelijke belastingen
- Meer woningen bouwen voor jongeren
- Het invoeren van een correctief referendum
- Vrijheid van meningsuiting en ondernemerschap


BVNL - Belang van Nederland - werd afgelopen zomer opgericht door Wybren van Haga, Olaf Ephraim en Hans Smolders. BVNL-voorman Van Haga is trots dat het gelukt is om in 20 plaatsen lokale afdelingen op te richten en voldoende goede kandidaten te vinden. “Een prima resultaat voor een piepjonge partij als de onze”, aldus Van Haga, die bij de laatste Kamerverkiezingen in zijn eentje goed was voor 4 Kamerzetels.

In haar oprichtingsmanifest stelt BVNL een ondernemerspartij bij uitstek te zijn. “Het MKB is dé banenmotor van Nederland en dat moeten we koesteren. We willen opkomen voor de hardwerkende Nederlander, de bedrijven en de meer dan 1,2 miljoen zelfstandigen, die een cruciale rol vervullen in de Nederlandse economie”, aldus Van Haga, die vaststelt dat de ondernemersgeest terug te vinden is bij de lokale BVNL-afdelingen. “Werken en risico’s durven nemen moeten in dit land weer beloond worden. Dat gaan wij vanuit onze BVNL-bus aan de mensen vertellen.”

Datum: dinsdag 8 maart
Tijd: vanaf 13.00 uur
Locatie: Stadsplein, Amstelveen
https://www.bvnl-amstelveen.nl/

-----

BINNENGEKOMEN OP ZATERDAG 5 MAART

BBB BONDGENOOT VAN AVA

Caroline van der Plas (BBB) en Michel Becker (AVA) hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, waarbij de BoerBurgerBeweging Bondgenoot is geworden van AVA (Lijst 8). Eerder voerden beide partijen succesvolle gesprekken om er achter te komen hoe zij, zonder dat de eigen indentiteit en zelfstandigheid in het geding is, konden samenwerken. 

ava_BBB_2022.jpg

V.l.n.r. Ruscha de Jong de Roos (Senioren AVA), Ronald Bouwman (Buitengebied AVA), Caroline van der Plas (BBB) en Michel Becker (AVA)

BBB heeft er voor gekozen om zelf geen lokale afdelingen op te zetten, maar per gemeente met 1 lokale partij als Bondgenoot de samenwerking aan te gaan. BBB Bondgenoten zijn inmiddels in 20 gemeenten actief.

Als BBB Bondgenoot krijgt de onafhankelijke lokale partij Actief voor Amstelveen meer invloed om o.a. de belangen in het buitengebied van Amstelveen te behartigen, met meer zeggenschap in het Waterschap, Provincie en Parlement. Natuurlijk stelt AVA prioriteit bij het belang binnen Amstelveen, maar daar hoort ook ons buitengebied bij.

AVA heeft als No Nonsense partij vertrouwen in een vruchtbare samenwerking met de eveneens No Nonsense BoerBurgerBeweging van boegbeeld Caroline van der Plas.

-----

BINNENGEKOMEN OP VRIJDAG 4 MAART

GROENLINKS: FORSE KRIMP IS DE ENIGE OPTIE VOOR SCHIPHOL

GroenLinks in Amstelveen is blij met een initiatief van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks. Die diende vorige week het voorstel in om krimp van Schiphol in de wet vast te leggen. De Amstelveense lijsttrekker Lennart de Looze: ‘Door het aantal vluchtbewegingen te verminderen met 100.000 per jaar, zal overlast afnemen en ontstaan er mogelijkheden om in onze regio woningen te bouwen. Als we van 500.000 naar 400.000 vluchten gaan, is er minder geluidsoverlast, minder CO2-uitstoot én minder fijnstof. Dan zou je zo maar flink huizen kunnen bouwen bijvoorbeeld op Kronenburg.’ De Looze is blij dat de indiener van het voorstel, GroenLinks-kamerlid Suzanne Kröger, op 7 maart naar Amstelveen komt om haar voorstel uit te leggen.

‘Een kleiner Schiphol is beter voor de gezondheid van omwonenden, voor het klimaat, voor de natuur én helpt de wooncrisis oplossen,’ zegt Kröger. ‘Wat GroenLinks betreft legt het kabinet snel het lagere maximum in een wet vast. Dan kun je Schiphol ergens aan houden.’ Doordat er op dit moment geen strakke regels zijn, kan Schiphol steeds de doelpalen verplaatsen als het gaat om de overlast. Kröger: ‘Dat moet stoppen.’

De Looze, lijsttrekker van GroenLinks Amstelveen, onderschrijft dat de afspraken over de overlast van Schiphol boterzacht zijn. ‘De geluidsoverlast van Schiphol wordt ook al jaren door de regering gedoogd. Er staat niets over in de Schipholwet. Amstelveners kunnen bij overlast nu niet naar de rechter stappen om handhaving af te dwingen.’ Voor GroenLinks is het heel belangrijk dat zo snel mogelijk in de wet wordt vastgelegd dat niet meer dan 400.000 vluchten per jaar toegestaan zijn. De Looze: ‘Maar ook die 400.000 is idioot veel. Minder vluchten zou nog beter zijn. Dan krijgt Amstelveen direct een stillere omgeving, schonere lucht en de kans om woningen te bouwen op Kronenburg. Tel uit je winst.’

Heeft Amstelveen eigenlijk wel iets te zeggen over Schiphol? ‘Een klein beetje,’ aldus De Looze. ‘Er is een zogeheten Bestuurlijke Regie Schiphol. Daar zit een vertegenwoordiger van Amstelveen in. Ik denk dat een Amstelveense GroenLinks-wethouder daar beter op zijn plaats is dan een VVD-wethouder.’

Poster politiek cafe A41024_1.jpg

Op maandag 7 maart (20.00u) is Tweede Kamerlid Suzanne Kröger te gast in Amstelveen. In het nieuwe café Upper East Site op Uilenstede gaat zij samen met de jonge Amstelveense lijsttrekker Lennart de Looze in gesprek met inwoners over deze en andere issues.

-----

BINNENGEKOMEN OP DONDERDAG 3 MAART 

GROENLINKS HOUDT DIGITAAL VINGER AAN DE POLS

GroenLinks Amstelveen heeft vragen gesteld of in Amstelveen bewakingscamera's van de omstreden Chinese merken Hikvision en Dahua worden gebruikt. Uit onderzoek van NOS blijkt dat er in ruim 50 gemeenten bewakingscamera's hangen van deze merken.

Na zorgen over spionage en mensenrechtenschending heroverwegen veel van deze gemeenten het gebruik van deze camera's. GroenLinks Amstelveen heeft gevraagd of dit ook in Amstelveen speelt. Daarnaast wil de partij weten welke criteria er gehanteerd worden bij de aanschaf en installatie van beveiligingscamera's.

groenlinks_polderman.jpg
Ilika Polderman

"De digitale technologie geeft gemak en comfort, maar brengt ook risico's met zich mee. Het is belangrijk dat de gemeente niet achter ontwikkelingen aanloopt, maar vooraf anticipeert, " aldus raadslid Ilika Polderman. "Ethiek dient altijd meegenomen te worden bij digitalisering. Daarom is GroenLinks scherp op digitale vraagstukken."

In het verkiezingsprogramma van Groenlinks staan verschillende voorstellen om ethiek en veiligheid binnen digitalisering te waarborgen. Eerder stelde de partij vragen over het gebruik van algoritmes.

-----

BINNENGEKOMEN OP WOENSDAG 2 MAART 

BBA VOERT CAMPAGNE OP DE FIETS

Een nieuw middel in de verkiezingsstrijd, de fiets met aanhanger met daarop de partijposters. Zo reden  de bbA – fractievoorzitter Ruud Kootker en raadslid voor bbA Ewa Petiet woensdag door Amstelveen.

bba_campagne_2022.jpg

Zij trokken daarmee veel aandacht. Ruud Kootker: 'We kregen veel positieve reacties. De mensen vonden het wel origineel'.  Een goede manier om aandacht te trekken is een paar keer om een rotonde heen rijden. ‘s Avonds namen  Ferry van Groeningen en Carolien van Vugt de sportieve  campagnetour over. Tot en met 16 maart kan men de bbA ‘ers al fietsend tegenkomen.

----

BINNENGEKOMEN OP WOENSDAG 2 MAART 

CHRISTENUNIE STELT SCHRIFTELIJKE VRAGEN OVER OPVANG VLUCHTELINGEN OEKRAINE

Henk Stoffels heeft namens de ChristenUnie schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder over de oorlog in Oekraïne. Kiev ligt op nog geen 2000 km van Amstelveen en de vluchtelingenstroom naar het westen is al een paar dagen aan de gang en zal zeker ook Nederland bereiken. Ook Amstelveen?

Belangrijkste vraag: ”is de gemeente Amstelveen bereid, en daarmee ook voorbereid, om vluchtelingen uit Oekraïne op te nemen?
-Is de gemeente bekend met de aanwezigheid van gastgezinnen?
- Wat is de staat van de voormalige opvang in Ballast Nedam gebouw”
- Als de gemeente Amstelveen bereid is vluchtelingen op te vangen moet er nu actie worden ondernomen.

Zelf heeft Stoffels, tijdens de Kosovo oorlog, gewerkt in een vluchtelingenkamp in Albanië.  Hij heeft bijzondere herinneringen aan de gastvrijheid van de Albanezen. Het armste land in Europa. Er werden geen grenzen gesloten voor de vluchtelingen maar deuren geopend. Heel veel families hadden 1 of 2 vluchtelingen opgevangen, soms hele gezinnen. Van het eten, wat ze zelf bijna niet hadden, deelde zij toch met de gevluchte Kosovaren.

Veruit de meeste Amstelveners hebben het ontzettend goed. De ChristenUnie roept Amstelveen op zich voor te bereiden op de komst van vluchtelingen. Ruimte te creëren, klaar te staan. De stichting Takecare.org kan en wil bemiddelen voor particulieren die voor maximaal 3 maanden een vluchteling in huis wil opnemen.

Het is hartverwarmend om te zien hoe in Nederland spontaan allerlei acties op touw worden gezet.

-----

BINNENGEKOMEN OP DINSDAG 1 MAART 

D66 DEELT COMPLIMENTEN UIT AAN AMSTELVEENSE KINDEROPVANG 

Vandaag is het nationale complimenten dag. D66 Amstelveen grijpt deze dag aan om een groot compliment te maken aan het adres van de Amstelveense Kinderopvang.

complimentendag.jpg

Floor Gordon: ‘de kinderopvang is onmisbaar in het leven van kinderen en hun ouders: pedagogisch professionals leggen de basis voor een kansrijk leven van alle kinderen’

Een kaart en een taart

Alle kinderopvanglocaties in Amstelveen ontvingen deze complimenten per handgeschreven kaart. Lijsttrekker Floor Gordon en nummer 6 op de lijst Heidy Knol brachten de complimenten én een taart persoonlijk over aan de medewerkers van kinderdagverblijf Mirakel. Op de foto staan pedagogisch medewerkers Thari Zijp, Lisa Dijkstra en Desiré van der Laan.

Kinderopvang is belangrijk

Heidy Knol: ‘De kinderopvang is een heel belangrijke maar bescheiden sector. Ondanks pandemie en forse personeelstekorten gaan de deuren elke dag weer open, bedankt pedagogisch professionals dat jullie er zijn om onze kinderen de beste start denkbaar te geven!’

-----

BINNENGEKOMEN OP DINSDAG 1 MAART 

SP: COLLEGE VERZUIMT KWETSBAREN TE HELPEN, VALT SP-HULPDIENST AAN

De SP laat zich niet intimideren, komt op voor cliënten. De SP is een partij die niet alleen in de raad maar ook met daad opkomt voor mensen in een kwetsbare positie. Dat doet de SP met de hulpdienst, die mensen letterlijk met raad en daad bijstaat als zij in problemen komen met organisaties of verstrikt raken in wet en regelgeving. De gemeente is niet blij met het feit dat de SP dit doet en heeft meerdere malen vergeefs gepoogd medewerkers van de hulpdienst het werk te belemmeren of zelfs monddood te maken. Nu maakt de gemeente het helemaal bont door inwoners in een kwetsbare positie te willen verbieden gebruik te maken van de diensten van de SP. Dat gaat wezenlijk te ver!

De SP-hulpdienst heeft veel cliënten in het sociale domein bijgestaan, waaronder de nodige daklozen. Al eerder berichtte de partij over het onzalige plan om daklozen naar Sluis (Zeeland) te verhuizen. Maar het wordt nog erger, waar de gemeente zich eerst richtte op de medewerkers van de SP worden nu de cliënten betrokken. Er wordt gedreigd dat zij geen hulp meer krijgen als zij zich laten bijstaan door de SP.

Fractievoorzitter Patrick Adriaans: “Wij zijn in het bezit van een brief aan een inwoner die bijgestaan wordt door de hulpdienst. Ingewikkelde zaak van dakloosheid i.c.m. trauma’s en psychische problematiek. De gemeente loopt weg van de problemen, stelt een aantal voorwaarden waaronder het feit dat de SP-hulpdienst deze persoon niet overal mag bijstaan. Dit is echt kilometers te ver, inwoners die bij de gemeente tegen een muur oplopen, niet goed geholpen worden en ten einde raad bij de SP aankloppen voor hulp zouden dat niet mogen? Iedereen in Nederland heeft het recht om iemand mee te nemen naar gesprekken die gaan over zijn of haar toekomst, de keuze is aan de persoon niet aan de gemeente."

"De inwoners die wij helpen zijn over het algemeen zeer tevreden over de door ons geboden hulp. Soms helpen we ze bij lastige zaken bij de gemeente, maar ook bij een woningcorporatie of een andere organisatie. Dat onze medewerkers al tijden gehinderd worden hebben we geprobeerd achter de schermen op te lossen, als de gemeente cliënten wil misbruiken om machtsspelletjes te spelen om de SP het werken onmogelijk te maken dan rest ons niets anders dan de openbaarheid te zoeken. Laat het college zich dan maar verantwoorden voor hun daden. Ik ga daar graag het debat over aan, ik weet dat de SP het morele gelijk aan zijn kant heeft.”

Al eerder ging de SP openbaar de strijd aan met het college, in februari 2021 was er een interpellatiedebat n.a.v. het stelselmatig niet of onvolledig beantwoorden van vragen. De SP sprak destijds over een onterechte opname van een hulpdienstmedewerker in het agressieregister. Uiteindelijk is die opname geschrapt. De SP gaat nu de strijd aan om niet alleen de intimidatiepogingen van de gemeente richting de medewerkers te stoppen, maar vooral ook om inwoners in een kwetsbare positie de rechten te geven die zij wettelijk gezien ook gewoon hebben.  

Adriaans: “Al jaren liggen wij met enige regelmaat overhoop met de gemeente, omdat wij bij de uitvoering de vinger op de zere plek leggen op een manier die niet gebruikelijk is in Amstelveen. De SP-Hulpdienst ondersteunt mensen en doet dat standvastig en goed geïnformeerd. Dat betekent dat wij de gemeente confronteren met missers in de uitvoering of hiaten in het beleid, rechtstreeks voor inwoners die in een moeilijke positie zitten. De gemeente vindt dat lastig en probeerde medewerkers van de hulpdienst te intimideren. Zo heeft de gemeente fractieleden ten onrechte beschuldigd van overtreden van de gemeentewet en een burgerlid ten onrechte opgenomen in een agressieregister. Over dat laatste is een klacht door de ombudsman gegrond verklaard, de gemeente weigerde eerst de opname te schrappen, pas nadat informeel aangegeven werd dat de gang naar de rechter gemaakt zou worden bond de gemeente in. Inmiddels zijn er alweer op niets gebaseerde waarschuwingen gegeven aan medewerkers van onze hulpdienst. Wij beraden ons op stappen maar laten ons zeker niet intimideren!”

-----

BINNENGEKOMEN OP MAANDAG 28 FEBRUARI 

VVD STEUNT BURGERINITIATIEF VOOR NATUURSPEELTUIN IN AMSTELVEEN 

Olivia Menist (ondersteunend leerkracht en moeder van 2 kleine kinderen) plaatste 24 februari een initiatief voor een natuurspeeltuin in Amstelveen op denkmee.amstelveen.nl. Het bericht bereikte kandidaatraadslid Elisa De Marco die het initiatief direct met de VVD-fractie deelde. Elisa De Marco (kandidaat raadslid VVD): "Als moeder van jonge kinderen ervaar ik al langer dat er in Amstelveen gewoon niet genoeg uitdagende speeltuinen zijn. Zeker voor iets oudere kinderen is er te weinig. Het wordt tijd dat we dit gaan oplossen.”

VVD pb natuurspeeltuin.jpeg
Vlnr: Olivia Menist, Semmi, Elisa de Marco, Mila en Jet Smit 

Veel Amstelveense ouders missen een plek waar ouders met kinderen elkaar buiten in een natuurspeeltuin kunnen ontmoeten. Een plek voor ouders waar ze zicht hebben op de speelplek en elkaar kunnen ontmoeten onder het genot van koffie en eventueel een gezonde snack. Een veilige kindvriendelijke speelplek met veel groen, gratis toegankelijk. Dat is wat initiatiefneemster Oliva Menist voor ogen heeft. Olivia: “Het bericht plaatste ik donderdagochtend en binnen een paar uur meldde Elisa De Marco zich bij mij met het aanbod om te helpen. Heel leuk! Dat er veel animo is voor het plan is duidelijk. Binnen een dag had ik al meer dan 100 handtekeningen verzameld.”
 
Buiten spelen en bewegen is ontzettend belangrijk voor kinderen en de VVD maakt zich sterk voor voldoende speelgelegenheid en meer groen in de wijken. Jet Smit (burgerraadslid VVD): "Dit is een burgerinitiatief waarbij een creatieve speelomgeving wordt gecombineerd met het toevoegen van groen en dat ondersteunen we als VVD natuurlijk van harte"
 
Elisa De Marco: “Amstelveen beter maken en in contact zijn met Amstelveners die goede ideeën hebben, is de reden dat ik me kandidaat heb gesteld. Een van mijn speerpunten is het verbeteren van speeltuinen voor kinderen. Dit initiatief krijgt daarom mijn steun en aandacht.”

------

BINNENGEKOMEN OP MAANDAG 28 FEBRUARI 

D66: STEUN VOOR OEKRAINERS VOERT BOVENTOON IN CAMPAGNE-AFTRAP

Geen uitbundigheid, wel eenheid bij campagneaftrap D66. Onder toeziend oog van veel lokale leden van D66 trapte Floor Gordon de campagne van D66 af. Samen met Tweede kamerlid Lisa van Ginneken blikte Gordon vooruit op de komende gemeenteraadsverkiezingen. De ledenbijeenkomst was het eerste grootschalige campagne evenement van de partij sinds de versoepeling van de corona maatregelen.

campagnae_d66_Amstelveen.jpg

Toch was er van een feeststemming geen sprake. Gordon: “Het is fijn om eindelijk weer samen te zijn. En toch sta ik hier met een zwaar gemoed. Uitbundigheid past ons nu niet. Met beelden van oorlog op ons netvlies, veroordelen we de aanval van Rusland op Oekraïne. Onze gedachten gaan uit naar de Oekraïners. Poetin zet ook onze vrede en veiligheid op het spel. Ieder mens heeft recht op een veilige leefomgeving, zonder oorlog. Als veilig land hebben we nu een rol in het bieden van steun en veilige opvang aan vluchtelingen. Dat blijft onze D66 inzet.”

De komende campagne staat voor D66 in het teken van grote opgaven voor Amstelveen. De woningnood, die jong en oud raakt. Het beschermen van het groen en de leefbaarheid. Klimaatverandering, die D66 een halt wil toe roepen. Het tegengaan van ongelijkheid in de samenleving en het herstellen van vertrouwen in de overheid. Gordon: “ D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft. Het vertrouwen van mensen in de politiek is laag. Mensen stemmen niet. Of op een “tegen”-partij. Dat maakt het oplossen van problemen in de samenleving ingewikkeld. Wij moeten onszelf laten zien: toekomstgericht, daadkrachtig en lokaal.”

“Het is ons gelukt om die broodnodige woningen in het middensegment te bouwen. We hebben het klimaat op de kaart gezet. Grote stappen gezet op weg naar een duurzaam Amstelveen in 2040. We hebben ruim 100 miljoen geïnvesteerd in schoolgebouwen. We maakten ons hard voor Coronasteun voor ondernemers en organisaties en nog zoveel meer. Amstelveen staat niet stil en de wereld om ons heen verandert ook steeds sneller. De coronapandemie heeft veel gevraagd van de flexibiliteit en veerkracht van onze inwoners en ondernemers. Het herstellen van de schade van de pandemie heeft prioriteit.”

Volgens Gordon is een stem op D66, een stem op een partij met ambitie en met realisme: “Lokaal is er echt iets te kiezen. Als progressieve middenpartij kunnen we hier ook de komende vier jaar het verschil maken. De oorlog van Rusland in de Oekraïne laat ons zien hoe belangrijk democratie is. Stemmen is geen vrijblijvendheid. Stemmen hoort erbij in een democratie. Spreek dus iedereen die je kent daarop aan.”
Lisa van Ginneken benadrukte ook het belang onze democratische rechten en van de optimistische kijk naar de wereld van een partij als D66: “Dit optimisme leverde D66 bij de tweede kamer verkiezingen 24 zetels op wat resulteerde in het meest progressieve regeerakkoord ooit. Met zo’n mooie diverse kandidatenlijst met vele achtergronden en ervaring moet het ook in Amstelveen mogelijk zijn een ongekende uitslag neer te zetten.

-----

BINNENGEKOMEN OP MAANDAG 28 FEBRUARI 

GROENLINKS: GEMEENTE LAAT WONINGZOEKENDEN IN DE KOU STAAN 

Afgelopen week maakte de gemeente Amstelveen bekend dat zij 20 sociale huurwoningen gaat aanbieden aan Amstelveense woningzoekenden van 28 tot 34 jaar. Het bericht schoot GroenLinks in het verkeerde keelgat. Lijsttrekker Lennart de Looze: ‘’Een druppel op een gloeiende plaat én een dode mus. Dit lost niets op. Immers als je 20 mensen voorrang geeft zullen 20 andere mensen alleen maar langer moeten wachten. Wij hebben serieuze oplossingen voor de wooncrisis.’ 

lennart_de_looze_wonen_groenlinks.jpg

De meeste partijen zijn het er wel over eens dat er een groot woningtekort is in Amstelveen. Maar over de oplossing zijn de partijen het niet eens. GroenLinks pleit al jaren voor een grotere rol voor de gemeente. Die moet projectontwikkelaars en verhuurders binden aan heel strakke eisen. Maar andere partijen vinden het lastig om in te grijpen in de markt. De collegepartijen gaan door met het bouwen van dure appartementen, of leggen huisjesmelkers geen strobreed in de weg. De Looze: ‘’Iedereen heeft een woning nodig. Wonen is een recht. Door van onze huizen een markt te maken, zijn de verschillen tussen mensen steeds groter geworden. De één verdient veel geld aan het bezit van huizen, terwijl de ander zich suf zoekt naar een betaalbare woning. Een huis is om in te wonen, geen beleggingsproduct.’’ 

Wat GroenLinks betreft ligt de oplossing in handen van de gemeente. ‘Ga de woningmarkt reguleren, weer huisjesmelkers en bevries de huren. En vooral: bouw wat nodig is. Bouw betaalbare woningen! Projectontwikkelaars gaan dit echt niet uit zichzelf doen; die willen geld verdienen. Wat de markt niet doet, zal de gemeente dus zelf moeten doen’, aldus de lijsttrekker van GroenLinks.  

In 2020 diende GroenLinks al een motie in voor het voeren van een actief grondbeleid. Dat betekent dat de gemeente ontwikkelgronden beheert en aankoopt, om zo volledige zeggenschap te hebben over de bouw van de woningen die nodig zijn. De Looze: ‘Door je als gemeente actief met de woningmarkt te gaan bemoeien, kan je voorkomen dat er overal villa’s, zoals hier, of dure appartementen komen. Als je dat niet doet, dan wíl je de wooncrisis niet oplossen.’ 

-----

BINNENGEKOMEN OP MAANDAG 28 FEBRUARI 

PVDA: MAXIMAAL 30KM/U IN AMSTELVEEN

Het is Amstelveners een doorn in het oog: auto’s die voor het gevoel veel te hard door woonstraten rijden. Vaak mag dat gewoon, want in een groot deel van Amstelveen is de maximumsnelheid 50 kilometer per uur. Dat klinkt niet enorm hoog, maar in de praktijk levert het toch vaak gevaarlijke situaties op. Maar liefst 80% van de verkeersongevallen gebeurt op wegen waar 50 gereden mag worden. In veel straten is de afgelopen jaren daarom de maximumsnelheid al verlaagd naar 30. De PvdA wil nu de volgende stap zetten: standaard 30, behalve op een beperkt aantal doorgaande wegen.

Foto Arnout van den Bosch 2.jpg

PvdA raadslid Arnout van den Bosch: “We moeten een duidelijke keuze durven maken: voor ons zijn verkeersveiligheid en een schone lucht belangrijker dan die paar seconden tijdwinst die 50 oplevert.”

Veel andere steden hebben de maximumsnelheid al verlaagd naar 30, of gaan dat binnen afzienbare tijd doen. Brussel loopt daarbij voorop, daar is al een duidelijke afname van het aantal dodelijke ongevallen te zien. Amsterdam volgt binnenkort: daar gaat de maximumsnelheid volgende jaar omlaag naar 30, ook in het aan Amstelveen grenzende Buitenveldert. PvdA raadslid Arnout van den Bosch: “De wegen tussen Amsterdam en Amstelveen lopen naadloos in elkaar over. Het is dan logisch als in beide steden de zelfde maximumsnelheid geldt. Wat de PvdA betreft is dat 30.”

Toch is er een aantal wegen waarvoor het minder voor de hand ligt om de maximumsnelheid te verlagen. Een voorbeeld is de Beneluxbaan, waar de maximumsnelheid, mede op aandringen van de PvdA, blijvend is verlaagd van 70 naar 50. Ook op de Keizer Karelweg, Amsterdamseweg, Handweg en Van der Hooplaan blijft de maximumsnelheid wat de PvdA betreft voorlopig 50. PvdA raadslid Arnout van den Bosch: “Op grote doorgaande wegen kan wat ons betreft 50 de norm blijven. Die wegen zijn er op ingericht om wat harder te rijden, bijvoorbeeld doordat er vrij liggende fietspaden zijn. Maar voor de rest van Amstelveen is het voor ons duidelijk: daar wordt 30km/u de norm.”

De PvdA heeft hoge verwachtingen van het verlagen van de maximumsnelheid. Niet alleen het aantal ongevallen zou moeten dalen, ook voor omwonenden is het prettig. Auto’s die harder rijden, stoten meer schadelijke stoffen uit en maken meer lawaai. Zeker in een stad die toch al last heeft van het vele vliegverkeer van en naar Schiphol, kan het verlagen van de maximumsnelheid een welkome verlichting geven. Daar hoort dan wel een flink pakket aan maatregelen bij, zodat iedereen zich ook aan de nieuwe maximumsnelheid gaat houden. Het gaat dan bijvoorbeeld om extra snelheidscontroles en verkeerslessen op scholen, maar ook om de inrichting van de wegen waar de maximumsnelheid omlaag gaat. PvdA raadslid Arnout van den Bosch: “De herinrichting van wegen voor 30 biedt ook kansen. De wegen kunnen smaller, dus meer ruimte voor groen. Wat de PvdA betreft zitten er alleen maar voordelen aan het verlagen van de maximumsnelheid!”

-----

BINNENGEKOMEN OP MAANDAG 28 FEBRUARI 

D66 ROEPT OP TOT GESPREK: BEN JIJ OOK ZO KLAAR MET VROUWENDAG IN NEDERLAND?

Op 8 maart is het internationale vrouwendag. Op die dag organiseert D66 Amstelveen een event met een bijzondere boodschap. Anders dan veel evenementen op internationale vrouwendag ligt de nadruk bij de democraten niet op de positie van vrouwen ten opzichte van mannen maar draait het om het vieren van de kracht van vrouwen zelf. De bijeenkomst vindt plaats om 19:30 in Bibliotheek Amstelland, in het centrum van Amstelveen. Aanmelden kan via: info@d66amstelveen.nl.

Foto bij internationale vrouwendagd66.jpg

Internationale vrouwendag

Internationale Vrouwendag wordt elk jaar 8 maart gevierd. Op deze dag wordt wereldwijd stilgestaan bij de rechten en de positie van vrouwen. Ook in Amstelveen is hier elk jaar aandacht voor. Op verschillende plekken in de stad zijn verschillende activiteiten en evenementen. Zo ook dit jaar.

Vrouwen willen gewoon weer vrouw zijn

D66 is klaar met vrouwendag in Nederland. Floor Gordon, lijsttrekker van D66 zegt hierover: “De tijd van de barricade, van de strijd voor gelijke rechten en van het bewijzen dat we alles kunnen is voor veel vrouwen voorbij. We willen eigenlijk weer “gewoon” vrouw kunnen zijn. Niet bewijzen dat we supermoeders zijn met carrière. Niet uitleggen hoe we werk met kinderen en het huishouden combineren. Steeds vaker hoor ik dat vrouwen geen ‘statement-feminisme’ meer willen op internationale vrouwendag. Als ik kijk naar pakweg vijftig jaar geleden en naar de situatie van de meeste vrouwen nu, dan is er ook enorm veel verbeterd. Vrouwen in Nederland, zijn niet langer achtergesteld.”.

Heft in eigen handen

Hoewel vrouwen en mannen dezelfde rechten hebben, erkent D66 ook dat de positie van mannen en vrouwen vaak nog steeds niet gelijk is. Vrouwen werken minder en hun beloning is bijvoorbeeld niet gelijk. Ook de verdeling van zorgtaken is niet in balans. Meer vrouwen dan mannen worden in Nederland door hun partner mishandeld.

Floor vervolgt: “Het vieren van Internationale vrouwendag draagt voor sommigen bij tot een onnodige kloof met mannen. Daarom is ons statement: We zijn sterk. We zijn onafhankelijk. We weten wat we willen. En ook wat we niet willen, minstens zo belangrijk. Kunnen er dingen beter als het gaat om de positie van vrouwen? Absoluut! Daar sluiten we onze ogen niet voor. We hebben allemaal vooroordelen over wat mannelijk en vrouwelijk is en wie wat voor rol heeft in de maatschappij. Vrouwen dus ook. Daarom is het tijd dat we ons daar bewust van worden. En het heft in eigen handen nemen.”

D66-event op 8 maart om 19:30

Om deze boodschap uit te dragen, organiseert D66 op 8 maart een evenement in bibliotheek op het Stadsplein. Met verschillende inspirerende rolmodellen wordt gesproken over onder andere voorbeeldgedrag voor kinderen, het belang van representatie, de kracht van vrouwen om gelijkwaardigheid af te dwingen én de aanpak van en het bewustzijn over seksuele intimidatie van vrouwen. Gordon: “Alle Amstelveners zijn welkom: Elk gender man, vrouw, non-binair, jong en oud!” Naast lijsttrekker Gordon, zijn onder andere D66 Tweede Kamerlid Hülya Kat en Marieke Visser, auteur van het boek ‘Mama is minister-president’ dat door D66 aan alle Amstelveense basisscholen wordt aangeboden, als sprekers bij het event aanwezig. Aanmelden kan via info@d66amstelveen.nl. De inloop is om 19:00-19:30.

-----

BINNENGEKOMEN OP ZONDAG 27 FEBRUARI 

BBA: ENGELSE VERTALING VERKIEZINGSPROGRAMMA

Tijdens een bijeenkomst afgelopen vrijdag van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) kregen de leden het verkiezingsmateriaal, zoals posters, stickers een andere uitingen. Er is zelfs een in het Engels vertaalde samenvatting van het verkiezingsprogramma. Daarvoor tekende de Brit Peter Mayne, nummer 13 op de kieslijst.

bba_engelstalig.jpg
Ruud Kootker, Peter Bot en Peter Mayne

Bij die gelegenheid overhandigde hij bbA – voorzitter Peter Bot en fractie voorzitter Ruud Kootker het eerste exemplaar van de vertaling. Ook  te lezen op de website www.burgerbelangen-amstelveen.nl  

BINNENGEKOMEN OP ZATERDAG 26 FEBRUARI 

D66 AMSTELVEEN OMARMT RAINBOWVOTE 

D66 wil dat er meer wordt gedaan aan de acceptatie, het welzijn en de gezondheid van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender en intersekse (LHBTI) personen. Daarom omarmt D66 de LHBTI-kieswijzer Rainbowvote.nu. Hiermee wil de partij de belangen van LHBTI-personen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen sterker onder de aandacht brengen.

rainbow_d66_Amsteveen_26feb.jpg

Voortdurende aandacht

LHBTI-acceptatie is volgens D66 een onderwerp wat voortdurende aandacht vraagt. Lijsttrekker Floor Gordon: “Volgens onderzoek van kennisinstituut Movisie (2021) hebben Nederlandse LHBTI-personen hebben nog altijd veel te kampen met negatieve reacties en geweld. Biseksuele of bi+ vrouwen zijn relatief vaak slachtoffer. Ruim 2 op de 5 jongeren verbergen hun LHBTI-zijn op school. D66 staat voor een inclusieve stad, waarin iedereen meedoet. Wij willen dat in Amstelveen iedereen veilig is en iedereen zich veilig kan voelen. En dat gaat niet vanzelf. Rainbowvote.nu lat zien hoe partijen denken over LHBTI-kwesties en wat hun plannen zijn. Daarmee maak je straks in het stemhokje een goed geïnformeerde keuze“

D66 inzet voor LHBTI personen komende periode

D66 wil ook de komende periode aandacht geven aan LHBTI acceptatie en emancipatie. Robert Zuidbroek (kandidaat-)raadslid en zelf LHBTI’er: “Amstelveen is goed onderweg om een inclusieve stad te zijn, maar er liggen nog kansen. Wat kun je als stad betekenen voor LHBTI’ers met een bi-culturele achtergrond? Hoe kan de sport inclusiever worden? D66 zou graag zien dat de gemeente, scholen, ondernemers en maatschappelijke organisaties publiekelijk uitdragen dat iedereen in Amstelveen welkom is. Daarbij ook dat er op allerlei wijzen aandacht komt voor mensen die zich niet herkennen in het ‘hokje’ man of vrouw. Alle onnodige vormen van sekseregistratie dient te verdwijnen. Ook wil D66 aandacht vragen voor vormen van straatintimidatie.” D66 wil daarbij ook meer bekendheid geven aan het anti-discriminatie meldpunt, zodat op een zo laagdrempelige manier melding gemaakt kan worden van discriminatie.

D66 inzet voor LHBTI personen afgelopen periode

Floor Gordon: “Het was voor D66 essentieel dat LHBTI-acceptatie onderdeel zou zijn van het coalitieakkoord 2018-2022. Daarbij hebben we ook ingezet op een Regenboogagenda. We zijn heel blij dat het onderwerp zo stevig op de agenda is gekomen de afgelopen periode”. Mede op initiatief van Robert Zuidbroek werd namens D66 onder andere het keurmerk Roze Loper breed uitgezet binnen de gemeente en is er aandacht gevraagd voor een quickscan over diversiteit binnen de gemeentelijke organisatie. D66 riep geregeld op om de regenboogvlag te hijsen in de gemeente, onder andere als reactie op de zogeheten Nashville verklaring.

“De afgelopen periode hebben maar liefst twee wethouders ‘Emancipatie & Discriminatie’ vanuit het college van B&W hier uitvoering aan gegeven. Denk aan een beleidsplan LHBTI-emancipatie, scholenbezoeken op Paarse Vrijdag en aandacht voor acceptatie via de With Pride en Pride Photo tentoonstellingen. Er is een LHBTI-focusgroep opgericht en steun verleend aan het Diversiteitscafé. Bovendien zijn medewerkers van de gemeente getraind op 'Contact met transgender personen in publieke dienstverlening'. Daar zijn we erg trots op”, aldus Robert Zuidbroek.

Over Rainbowvote

Rainbowvote.NU is de verkiezingswebsite van COC Nederland. Op deze website is te vinden hoe partijen denken over LHBTI-kwesties. Wat partijen de afgelopen periode hebben gedaan voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, bi+, transgender- en intersekse personen (LHBTI's). En wat hun plannen zijn.

Kijk voor meer informatie op: https://www.rainbowvote.nu/gemeenteraadsverkiezingen-2022. De LHBTI-kieswijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart wordt op 26 februari gelanceerd.

-----

BINNENGEKOMEN OP ZATERDAG 26 FEBRUARI 

AVA: VLIEGEN AFVANGEN

En opeens was daar een tabel. Een tabel waarin rapport werd gedaan van standpunten van partijen in Amstelveen over de luchtvaart. Dat was ontsproten aan het brein van de heer Paul van Maesen de Sombreff, die zich op zijn website Vliegen Aan Banden al langer druk maakt over luchtvaart en de consequenties daarvan. Een nobel streven zou je zeggen.

Hij doorvorste de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen en kwam tot de conclusie : “Actief voor Amstelveen had geen luchtvaartSchiphol hoofdstuk opgenomen in het verkiezingsprogramma.” En vervolgde met “Ik heb er geen vertrouwen in dat deze partij de inwoners zal beschermen tegen vlieghinder en uitstoot van Schiphol. De partij is daarom niet meegenomen in de score.”

Hoor en Wederhoor

Daar is natuurlijk wel wat op af te dingen. Het getuigt in de eerste plaats niet van nobiliteit om zomaar af te gaan op wat wel of niet in een verkiezingsprogramma staat. Hoor en wederhoor toch. Misschien had een telefoontje naar AVA zijn probleem kunnen oplossen?

Want anders dan andere partijen die meedingen in zetels voor de Amstelveense gemeenteraad heeft AVA gekozen voor een compact programma van 14 speerpunten. En daar kan je natuurlijk niet alles in opnemen.

Standpunten over vliegen en Schiphol

Hebben we dan geen standpunt over luchtvaart en in het bijzonder Schiphol? Jazeker wel. We hebben niet voor niets de Position Paper Schiphol van 2019 ondersteund, evenals de raadsmotie Gezonde lucht in Amstelveen. Wij zijn voorstander van een onderzoek naar Schiphol in zee, voorstander van het reduceren van nachtvluchten, voorstander van het zoveel mogelijk tegen gaan van ultra fijnstof door vliegtuigen en voorstander van transitie van vliegbewegingen op korte afstanden naar treinreizen.

We zijn dus voorstander van inperking van de groei. Ook omdat verdere groei woningbouw voor onze starters in de weg staat.

Wonen en werken op en rond Schiphol

Maar het is niet realistisch Schiphol zomaar te slopen, daarvoor is geen draagvlak. Schiphol is een bedrijf met economische impact op ons land, onze regio en onze stad. Vele bewoners van Amstelveen verdienen daarmee hun boterham. Dat gaan we hen niet ontzeggen. We komen dus niet alleen op voor inwoners die last hebben van de vliegbewegingen van Schiphol, maar ook voor anderen die daar hun werk hebben.

Is een lokaal referendum een idee?

Hoe dan ook, we denken dat iedereen wel wil dat er iets wordt gedaan. De gemeenteraad van Amstelveen ook. Maar helaas, we gaan er niet over. En we weten eigenlijk ook niet precies hoe de Amstelveners over Schiphol en mogelijke beperkingen denken. Een idee om daarover lokaal een referendum te organiseren? Misschien ondersteunt dat de uitgangspunten van de Position Paper Schiphol en kan de gemeente dat als invloedmiddel gebruiken.

AVA, Ben Westendorp

-----

BINNENGEKOMEN OP VRIJDAG 25 FEBRUARI 

AVA OP DE BRES VOOR AOW

Actief voor Amstelveen is in gesprek over samenwerking met BBB. Op uitnodiging van Actief voor Amstelveen kwam de voorzitter van de BoerBurgerBeweging, Erik Stegink naar dorpshuis De Nesse in het buitengebied van Amstelveen.

Omdat er naast de gebruikelijke lokale belangen er ook buiten onze gemeentegrenzen belangrijke zaken spelen, zoekt AVA als onafhankelijke lokale partij, de verbinding met BBB.

Op de foto overhandigt kandidaatsraadslid van AVA Ruscha de Jong- de Roos, namens de ouderen uit Amstelveen,  aan de BBB voorzitter een schriftelijke oproep om in het parlement er voor te pleiten de koppeling van de AOW aan het minimumloon niet los te laten. Gelukkig blijkt er inmiddels een meerderheid om dit te ondersteunen, maar zeker is het nog niet en dat zou echt grote gevolgen kunnen hebben voor de koopkracht van onze ouderen. 

Het gesprek met BBB krijgt zeker vervolg. AVA blijft onafhankelijk maar zou door een samenwerking o.a. de belangen voor ons buitengebied beter kunnen behartigen.

Binnenkort meer nieuws hierover. 

AVA AOW.jpg

Op de foto v.l.n.r. Ronald Bouwman (AVA belang Buitengebied), Michel Becker fractievoorzitter AVA, Erik Stegink ( voorzitter BBB) en Ruscha de Jong- de Roos ( AVA senioren belang).

-----

BINNENGEKOMEN OP VRIJDAG 25 FEBRUARI 

GOED VOOR AMSTELVEEN: VLIEGEN AAN BANDEN

De kieswijzer Luchtvaart verkiezingen Amstelveen heeft met een rapport van standpunten van politieke partijen in Amstelveen geconcludeerd dat Goed voor Amstelveen op plek 1 staat. https://vliegenaanbanden.nl/kieswijzer-amstelveen-22

Goed voor Amstelveen geeft twee realistische maatregelen die op korte termijn hinder van vliegverkeer en  daarmee gepaard gaande vervuiling en uitstoot van Schiphol kan reduceren.

GVA tabel luchtvaart.png
(Aangeleverd: GVA)

Zo is duidelijk te lezen wie voor de groei van de luchthaven Schiphol is, wie wel aangeeft dat grenzen bereikt zijn maar geen krimp benoemen, bij wie economie belangrijker is dan klimaatmaatregelen en waar partijen te weinig of geen standpunt innemen of het vliegverkeer willen verplaatsen naar Lelystad.

Goed voor Amstelveen heeft het volgende in het verkiezingsprogramma staan: “Amstelveen ligt in één van de regio’s waar de luchtkwaliteit slecht is en geluidsoverlast is toegenomen. Aangezien de economie enorm belangrijk is en gezondheid veel te weinig gewogen wordt, wil Goed voor Amstelveen een stop op alle nachtvluchten die niet nodig zijn. Als lokale partij hebben wij niet een al te grote invloed op Schiphol omdat het onder de regio valt. Daar zijn vele partijen bij betrokken. Toch zijn wij heel duidelijk wat wij voor inwoners uit Amstelveen willen:

 • Duidelijke en eerlijke communicatie van Schiphol naar inwoners met transparante informatie over lucht- en geluidsmetingen
 • Onderzoeken voor iedereen opvraagbaar over effecten op de gezondheid
 • Terugdringen van vliegbewegingen naar 400.000
 • Een stop op alle nachtvluchten.

Goed voor Amstelveen ziet graag dat er meer gebruik wordt gemaakt van (nacht)treinen ten gunste van beperking vliegverkeer en terugdringen van luchtvervuiling. Internationaal reizen zoveel als mogelijk met gebruikmaking van treinen en luchtverkeer wanneer afstanden overbrugd moeten worden.<<

-----

BINNENGEKOMEN OP DONDERDAG 24 FEBRUARI 

PARTIJPROGRAMMA BVNL MET FERME HANDDRUK BEKRACHTIGD

bvnl_Van_tellingen_koningsveld.jpg
Lijsttrekker Yaron van Koningsveld van BVNL Amstelveen overhandigt het partijprogramma aan landelijk bestuurslid Hans van Tellingen, die zelf ook als lijstduwer op de lijst van BVNL Amstelveen staat

BVNL Amstelveen doet voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amstelveen. Deze klassiek liberale partij staat voor kernwaarden als: ‘Vrijheid van handelen, vrijheid van ondernemen en vrijheid van meningsuiting.’ De partij is economisch gezien (gematigd) rechts en is de grootste pleitbezorger van de (MKB-)ondernemer in Nederland. BVNL is er voor iedereen, want bijna 2/3 van werkzame Nederlanders werkt voor een MKB-bedrijf, dé banenmotor van Nederland. In feite vormt het MKB de essentieelste sector in het land. Verder is BVNL cultureel (mild) conservatief, in die zin dat de soevereiniteit van Nederland en de Nederlandse waarden gewaarborgd dienen te blijven. Maar de partij is bij andere vraagstukken juist uiterst liberaal. Het maakt voor BVNL niet uit welke seksuele oriëntatie men heeft, of men wel of geen kleurtje heeft en welke godsdienst men aanhangt. In de persoonlijke sfeer pleiten wij voor 100% vrijheid en de mogelijkheid om het leven volledig in te vullen naar eigen inzicht.

Kern van de zaak, zowel landelijk als in Amstelveen, is dat er écht naar de burger geluisterd wordt. De titel van het verkiezingsprogramma, dat per vandaag openbaar is, spreekt dan ook boekdelen: ‘Voor échte vrijheid, democratie en ondernemerschap in Amstelveen’. U kunt het partijprogramma downloaden of lezen op www.bvnl-amstelveen.nl/.

Lijsttrekker Yaron van Koningsveld van BVNL Amstelveen heeft het partijprogramma gisteren aan landelijk bestuurslid Hans van Tellingen overhandigd. Hans is zelf ook inwoner van Amstelveen en staat als lijstduwer ook op de lijst van BVNL Amstelveen. De overhandiging ging gepaard met een ferme handdruk, met een bekend Amstelveens horeca-etablissement op de achtergrond. Want BVNL Amstelveen maakt zich hard voor de horeca (en ook de retail, evenementensector en élke sector die in Nederland is vertegenwoordigd), die zeer hard is getroffen door de volstrekt onnodige en disproportionele coronamaatregelen. De lockdowns hadden nooit mogen plaatsvinden en mogen ook nooit meer plaatsvinden. Amstelveen moet dan ook een lockdownvrije gemeente worden. Verder dient de schade, die alle getroffen ondernemers in Amstelveen (en ook daarbuiten) getroffen heeft, voor 100% vergoed worden. Want zonder ondernemers zijn er geen belastinginkomsten. Zonder ondernemers is er geen werkgelegenheid. Zonder ondernemers ontbreekt maartschappelijke samenhang. En zonder ondernemers is er geen werkende maatschappij.

Het programma kent tien hoofdonderwerpen, die elke Amstelvener aan kan gaan. Samenvattend is BVNL Amstelveen vóór:

 • het bevriezen en zelfs verlagen van de (gemeentelijke) belastingen;
 • meer woningen voor jongeren;
 • een correctief referendum en
 • vrijheid van meningsuiting en ondernemerschap.

BVNL is echter tégen:

 • lockdowns en coronapassen, nu en in de toekomst;
 • verdere uitbreiding van Schiphol en
 • dure, onbewezen en ineffectieve klimaatregelingen<<

-----

BINNENGEKOMEN OP DONDERDAG 24 FEBRUARI

GROENLINKS GAAT PLASTICVISSEN OP DE POEL

Op zaterdag 26 februari gaat een groot team van GroenLinks in twee boten De Poel op, om daar plastic uit het water te vissen. Dat plastic wordt gesorteerd en de bruikbare delen worden gerecycled. Een van de boten is door Amstelveense kinderen gebouwd tijdens een zomerkamp in ‘De Uiterton’. GroenLinks raadslid Stieneke Kruijer zegt over het plasticvissen: ‘Een mooiere besteding van je vrije zaterdag bestaat niet. We maken De Poel schoon, we zorgen voor hergebruik van plastic, en we laten zien dat De Uiterton prachtig werk doet. Duurzaam, groen, goed en gezellig: ik zet overal vinkjes achter!’

plasticvissenGroenlinkskaartje.jpg

Beide boten worden ter beschikking gesteld door Stichting De Uiterton. De Uiterton is gehuisvest in twee houten gebouwen aan de Princesselaan, bij het heempark De Braak in Amstelveen. Stichting De Uiterton organiseert zomerkampen, waar kinderen samen een boot bouwen. Die boten zijn kopieën van historische bootjes. De plasticvissers van GroenLinks krijgen een kopie van een Noord-Hollandse tuindersschuit te leen. Stieneke Kruijer is heel enthousiast. ‘We gaan het Amstelveense water op in een boot die in Amstelveen is gebouwd!’

Is De Poel dan zo smerig? Kruijer stelt nuchter vast: ‘U gooit vast nooit plastic petflessen zo maar weg, en ik doe dat ook niet. Maar toch drijven er flessen, plastic tasjes en allerlei verpakkingen in het water.’ Het plastic dat GroenLinks opvist, wordt gesorteerd. De flessen en doppen gaan naar een recyclebedrijf in Amsterdam, dat er grondstoffen van maakt voor meubels. Stieneke Kruijer: ‘Hoe circulair wil je het hebben!’

Wie wil zien dat GroenLinks inderdaad niet kopje onder gaat, is van harte welkom op zaterdag 26 februari om 13 uur, op de surfsteiger ten westen van Poel’s Up Stadsstrand (bij het Raadhuis).<<

-----

BINNENGEKOMEN OP WOENSDAG 23 FEBRUARI

VVD: NIET OVER MAAR MET DE JOODSE GEMEENSCHAP IN GESPREK OVER VEILIGHEID 

VVD foto sjoel amstelveen.jpg

Amstelveen is een relatief veilige plek. Ook voor de Joodse gemeenschap. Toch zijn er ook in onze gemeente zorgen over de veiligheid van Joods Amstelveen. Zo hebben de veranderingen in de beveiliging van Joodse instanties die een aantal weken geleden zijn aangekondigd voor veel onrust en onduidelijk gezorgd. De VVD Amstelveen maakt zich daar zorgen over en heeft om die reden contact gezocht met de Sjoel Amstelveen en de Joodse Gemeente Amsterdam om hierover te praten.

David Koekoek (Kandidaat Raadslid VVD Amstelveen en bestuurslid bij de Joodse Gemeente Amsterdam): “iedereen praat over instanties en gebouwen die beveiligd moeten worden maar we hebben het hier over mensen en die dienen ook gehoord te worden. Als het gaat om de Joodse gemeenschap kunnen we geen concessies doen wat betreft beveiliging. Niet alleen vanwege de gruwelijkheden uit het verleden maar vooral ook vanwege de huidige terroristische dreiging”.

De bestuursleden van Sjoel Amstelveen waren blij met het luisterend oor en gaven aan dat zij niet per definitie negatief stonden tegenover het de nieuwe beveiligings aanpak. Wel gaven zij aan dat de communicatie hierover niet optimaal was en dat zij graag beter geïnformeerd willen worden. Ook wil men graag afspraken maken over hoe de kwaliteit van de nieuwe aanpak wordt gemeten en geëvalueerd. Jigal Markuszower (Bestuurslid bij de Joodse Gemeente Amsterdam) gaf aan zich overvallen te voelen door de nieuwe maatregel "De communicatie over de maatregel is ronduit slecht geweest." 

VVD raadslid Benjamin Smalhout (Raadslid VVD) gaf aan dat goede communicatie van belang is bij dit soort belangrijke kwesties. Hij ziet graag dat er een periodiek overleg komt met burgemeester Poppens. "Dit is in het verleden ook langjarig goed gegaan en ik zie dit overleg graag weer terugkomen."

De veiligheid van de Joodse gemeenschap is voor de VVD Amstelveen een belangrijke prioriteit. Zo zullen de Amstelveense liberalen zich ook weer de komende raadsperiode inzetten om onder meer de Joodse gemeenschap een veilige plek te geven in de gemeente. Daarvoor is goede samenwerking binnen de raad met andere partijen natuurlijk ook essentieel. Zo werkt de VVD bijvoorbeeld goed samen met de Amstelveense PvdA fractie, beaamt ook kandidaat raadslid Guy Muller (PvdA): "Deze samenwerking gaat heel goed en Amstelveen staat voor de Joodse gemeenschap". Ook is de samenwerking met de lokale partij Actief voor Amstelveen al jaren goed. AVA-fractievoorzitter Michel Becker; Wij dragen graag bij aan de veiligheid van Joods Amstelveen. Zo hebben wij de Shalom-verklaring gesteund en zullen wij waakzaam blijven.<<

-----

BINNENGEKOMEN OP WOENSDAG 23 FEBRUARI

GOED VOOR AMSTELVEEN: CAMPAGNE AFTRAP

De lokale politieke partij Goed voor Amstelveen is gestart met de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. 'Een positief en betrokken team dat zich iedere dag inzet om Goed voor Amstelveen meer bekendheid te geven voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.'

GVA_campagne.jpg

Jacqueline Höcker als Lijsttrekker met ruime ervaring: 'Naast onze visie en de standpunten van de partij geldt dat vooral het publieke debat, de transparantie en het geven van vertrouwen voorop moet staan.' Een ongelooflijke onzekere tijd vraagt om openheid, eerlijkheid en het tegengaan van polarisatie.

Lokale partijen zijn nu enorm belangrijk omdat het vertrouwen in de politiek op een laag pitje staat. Beslissingen moeten veel meer op lokaal niveau gemaakt kunnen worden in plaats van Den Haag.

Standpunten:

 • Betaalbaar en goed wonen
 • Senioren -en zorgwoningen
 • Duurzaamheid
 • Goede gezondheidszorg
 • Dierenwelzijn

Voor alle standpunten en het verkiezingsprogramma kan men kijken op www.goedvooramstelveen.nl <<

BINNENGEKOMEN OP MAANDAG 21 FEBRUARI

GROENLINKS: WOONAGENDA DRAAGT NIET BIJ AAN OPLOSSEN WOONCRISIS

GroenLinks vraagt aan raad om een onmiddellijk aanpassing van de woonagenda

GroenLinks heeft samen met de SP tijdens de raadsvergadering van 20 februari een motie ingediend om de woonagenda per direct aan te passen. Aanleiding was het onafhankelijke rekenkameronderzoek waaruit blijkt dat diverse uitgangspunten van de woonagenda niet aansluiten bij de problematiek. De motie werd door andere partijen niet gesteund, vooral omdat zij de verkiezingen af willen wachten alvorens de woonagenda te herzien.

GroenLinks Wooangenda.jpeg

‘Wat GroenLinks betreft is het klinkklare onzin om nu op de verkiezingen te wachten. Wat de rekenkamer heeft onderzocht, heeft helemaal niks met de politiek te maken, maar is gebaseerd op objectieve feiten. Feiten waar wij als raad direct mee aan de slag moeten gaan en waarmee we het huidige beleid moeten aanpassen.’ zegt GroenLinks-fractievoorzitter Lennart de Looze.

De huidige woonagenda (opgesteld door het college bestaande uit de VVD, D66 en PvdA) geeft al jaren geen ruimte voor het realiseren van sociale woningen, betaalbare en kwalitatieve koopwoningen en ouderenwoningen. De feiten uit het onderzoek op een rijtje:

Sociale woningbouw

In de woonagenda wordt voornamelijk ingezet op doorstroming van de zogenoemde scheefwoners en er worden vanwege dit beleid al jaren geen extra sociale woningen toegevoegd. Uit het rekenkameronderzoek blijkt duidelijk dat er tot 2025 minstens 1.320 extra sociale woningen toegevoegd moeten worden. Ook is feitelijk onderbouwd dat de groep die nu goedkoop scheef woont minstens even groot is als de groep die nu te duur scheef woont.

Betaalbare koop- en huurwoningen

In de huidige woonagenda is als beleid opgenomen dat 363.000 euro als bovengrens moet worden genomen voor een ‘ betaalbaar’ appartement. Zonder hierbij een minimaal aantal slaapkamers of m2 op te nemen. Uit het onderzoek van de rekenkamercommissie blijkt dat de grootste vraag is naar woningen tussen de 279- en 409.000 euro  en dat de meeste vraag is naar woningen met minstens twee slaapkamers voor gezinnen. De afgelopen jaren is vooral gefocust op veel te kleine appartementen van 40-50 m2 in het vastgestelde middeldure huur- en koopsegment (huur 700-1100 euro, koop max 363000 euro).

Uit het rekenkameronderzoek blijkt dat er nu al een overaanbod is voor de veel te kleine woningen die in Amstelveen worden gebouwd en dat zelfs ontwikkelaars aangeven dat we op dit moment voor leegstand in de toekomst bouwen. De Looze: ‘bijvoorbeeld hier in de bankrastoren, allemaal dure appartementen als je het per vierkante meter bekijkt, en dit staat voor de helft leeg. (zie foto)’

Ouderenwoningen

Uit het rekenkameronderzoek blijkt dat 12% van de ouderen aangeeft dat hun woning te groot is, en dat dit vooral ouderen zijn die nu in een koopwoning leven.

Ouderen willen graag naar een betaalbare levensloopbestendige woning verhuizen, maar deze woningen met een betaalbare prijs, zijn niet beschikbaar. De vraag naar betaalbare seniorenwoningen zal door de vergrijzing alleen maar toenemen.

‘Wij hebben de afgelopen jaren tegen de woonagenda gestemd en tegen alle bouwprojecten die in de raad zijn gepasseerd, omdat we wisten dat dit beleid geen oplossing is voor de wooncrisis. Nu is het door een onafhankelijk onderzoek ook daadwerkelijk onderbouwd. Het is leuk om gelijk te krijgen, maar niet als het ten koste gaat van onze inwoners.’ voegt GroenLinksraadslid Cheimaa Aouni toe. ‘Aangezien de motie niet is aangenomen, hopen wij dat er na de verkiezingen snel iets wordt gedaan om de huidige wooncrisis in Amstelveen op te lossen en het beleid zo snel mogelijk wordt aangepast.'<<

-----

BINNENGEKOMEN OP MAANDAG 21 FEBRUARI

PVDA: NU DOORPAKKEN MET OPKOOPBESCHERMING

Eindelijk is het zo ver. Amstelveen gaat opkoopbescherming invoeren. De PvdA zet zich daar al langer voor in. Huizen kopen voor de verhuur wordt nu geblokkeerd. In ieder geval bij de goedkopere huizen. De gemeenteraad heeft hier donderdag unaniem mee ingestemd. PvdA Raadslid Arnout van den Bosch: “Dit is een belangrijke stap. Het invoeren van opkoopbescherming is hard nodig, de woningnood is simpelweg te groot. De PvdA wil dat we alles doen wat we kunnen om te zorgen dat wonen betaalbaar blijft in Amstelveen.”

Volgens de PvdA zijn we er daarmee nog niet en moet er nog veel meer gebeuren. De PvdA wil meer bouwen. Niet alleen betaalbare koopwoningen, maar ook meer sociale huurwoningen. Misstanden bij Kamerverhuur moeten aangepakt worden. Maar ook de opkoopbescherming zelf kan volgens de PvdA nog beter. Die geldt nu voor huizen tot 411.000 Euro. Hoger durft het college nu nog niet te gaan vanwege juridische risico’s. Het zou erg vervelend zijn als de opkoopbescherming strandt bij de rechter. PvdA raadslid Arnout van den Bosch vindt dat te veel huizen er nu niet onder vallen: “Zo gaan we het tekort aan betaalbare huizen nooit oplossen.”

Die grens van 411.000 euro moet dus omhoog. Wat de PvdA betreft: hoe hoger hoe beter, zodra duidelijk is wat er juridisch wel en niet haalbaar is. De woningnood beperkt zich niet tot mensen met een laag inkomen. Ook mensen met een wat hoger inkomen kunnen geen huis meer vinden. Daarom heeft de PvdA een motie ingediend om de bovengrens voor de opkoopbescherming zo snel mogelijk te verhogen. Ook die motie werd unaniem aangenomen. PvdA raadslid Arnout van den Bosch: “Stap voor stap komt een eerlijker woningmarkt dichterbij. Nu doorpakken!” <<

-----


Meer nieuws

Algemeen vandaag 15:44

Het Wapen voorop in oranjestrijd tegen Verenigde Staten

Amstelveen - De Amstelveense cafés zijn weer klaar voor de volgende oranjewedstrijd op het WK in Qatar: Nederland versus de Verenigde Staten. In het kleinste 'stadion' van Amstelveen (Het Wapen in het Oude Dorp) hebben ze er in ieder geval vertrouwen in: stadiondirecteuren Theo Konijnenberg en Marcel Kunst houden de beker vast omhoog.

Evenementen & Activiteiten vandaag 09:00

AmstelveenZ lezersvoordeel: Amsterdam Light Festival met Lovers Canal Cruises

Amstelveen - De Amsterdamse grachten staan tussen 1 december 2022 en 22 januari 2023 weer in het teken van het betoverende Amsterdam Light Festival. Voor de wereldberoemde rederij Lovers Canal Cruises is het traditiegetrouw een van de hoogtepunten van het vaarseizoen. AmstelveenZ biedt lezers 25 procent korting op een klassieke rondvaart tijdens het adembenemende lichtspektakel in de hoofdstad.