Politiek vreest vermenging onderwereld & bovenwereld in Amstelveen

Politiek vreest vermenging onderwereld & bovenwereld in Amstelveen Foto: Het ruimen van een wietwoning in Westwijk [VTF, Archief]

Amstelveen – In de Amstelveense politiek bestaat vrees voor ondermijning, ofwel de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld. PvdA en bbA willen een serieus plan van aanpak om Amstelveners te informeren over de gevaren van ondermijning.

‘Ondermijning gaat over zeer ontwrichtende activiteiten, die de bestaanszekerheid en veiligheid van onze inwoners aantasten en dat moet zo spoedig mogelijk stoppen’, vindt Esther Veenboer (PvdA).

Wietteelt

Ewa Petiet (bbA): ‘Amstelveen ontkomt niet aan het gevaar van ondermijning. We hebben in het Regionaal Veiligheidsplan kunnen lezen dat de ondermijning in onze regio vooral voortkomt uit de drugshandel en in het bijzonder de cocaïnehandel. Dat gaat gepaard met soms grof geweld en dat heeft een grote impact op onze samenleving. Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners weten wat ondermijning is en dat zij hierin een signalerende rol naar de gemeente toe kunnen hebben. Bijvoorbeeld als ze zien of vermoeden dat op zolders of in schuren in de buurt wiet wordt geteeld.’

Sluipend bederf

Zowel Petiet als Veenboer wezen tijdens de commissievergadering vorige week op een interview in De Volkskrant met de burgemeester van Maastricht, mevrouw Annemarie Penn-te Strake. Zij noemde ondermijning het sluipend bederf van onze rechtsstaat. Het is volgens haar de hoogste tijd de oorlog te verklaren aan de Al Capones van deze tijd.

Motie

BbA en PvdA zullen bij de komende raadsvergadering een motie indienen om ondermijning aan te pakken. Ook burgemeester Bas Eenhoorn heeft volgens PvdA en bbA meermalen gewaarschuwd voor het gevaar van ondermijnen in Amstelveen. 

Bekijk hier het persbericht van de partijen.

 

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties