Politieke rel om nieuw kunstwerk Keizer Karelplein Amstelveen

Politieke rel om nieuw kunstwerk Keizer Karelplein Amstelveen Foto: Het Keizer Karelplein, waar veel ongevallen plaatshebben, gaat op de schop en daarom worden tientallen bomen gekapt.

Amstelveen - Het College van B & W heeft kwaad bloed gezet bij alle zeven oppositiepartijen in de Amstelveense gemeenteraad door al een kunstenares voor te dragen voor het ontwerpen van een kunstwerk op de nog te vernieuwen rotonde Keizer Karelplein.

De oppositiepartijen (AVA, GL, CDA, CU,SP, BBA en OCA) betreuren het dat andere kunstenaars en ook omwonenden gepasseerd zijn bij de opdrachtverlening door voor de eventuele plaatsing en vervaardiging van het kunstwerk, dat 75.000 euro moet gaan kosten. Het zou gaan om een nog te maken kunstwerk van de Zandvoortse kunstenares Margot Berkman.

Wassen neus

De partijen vinden het volstrekt onjuist dat voor de opdracht voor dit kunstwerk al een kunstenaar is aangewezen door het college (bestaande uit VVD, D66 en PvdA), zonder dat de nieuwe cultuurvisie eerst in de raad is besproken. Het is voor Amstelveense begrippen vrij uitzonderlijk dat de oppositiepartijen zich zo sterk gezamenlijk profileren. De partijen vinden dat de inspraak van de omwonenden tot een 'wassen neus' is geworden. Het bevreemdt de genoemde partijen dat het college er voor kiest om nu al een besluit over dit kunstwerk nemen, zonder dat de cultuurvisie van het college is behandeld.

Eerst rotonde, dan een kunstwerk

'Wat ons betreft wordt daarom eerst de rotonde op het Keizer Karelplein aangelegd en pas op een later moment een kunstwerk geplaatst,' melden de partijen in een gezamenlijk persbericht.

In de komende gemeenteraadsvergadering van woensdag 27 maart vraagt het college extra geld voor de realisatie van een nieuw kunstwerk op de nieuwe rotonde Keizer Karelplein. De oppositiepartijen vinden het onjuist dat het college de indruk wekt dat nu al aan Margot Berkman de opdracht is gegeven voor het tot stand brengen van het kunstwerk op de rotonde Keizer Karelplein. 'Hiermee is voorbijgegaan aan de Amstelveense kunstenaars en andere kunstenaars zonder dat omwonenden zich hierover hebben kunnen uitspreken en nog voordat de cultuurvisie in de raad is vastgesteld.'

Voor het blok gezet

De zeven partijen wensen wel te benadrukken dat in het belang van de verkeersveiligheid het goed is dat de reconstructie van het Keizer Karelplein naar een rotonde naar voren is gehaald. 'Ook steunen wij het tot stand brengen van een kunstwerk op die, voor Amstelveen, markante plek de 'Entree van Amstelveen Zuid . Maar  de gemeenteraad wordt nu door het college voor het blok gezet, aldus de oppositiepartijen. 

Cultuurvisie

De partijen willen dat het college eerst komt met de beloofde cultuurvisie. Vervolgens kan bijvoorbeeld de Amstelveense Kunstraad een advies uitbrengen en daarmee ook Amstelveense kunstenaars en kunstenaars van buitenaf een kans geven om het kunstwerk te maken. De 7 partijen zullen daarom in de komende raadsvergadering het standpunt innemen dat de reconstructie van het Keizer Karelplein deze zomer door kan gaan. 'Een kunstwerk op die plek kan echter pas gerealiseerd worden als een democratisch proces rond de besluitvorming op een juiste wijze is afgerond'.


Reacties