Lammert Postma & Wethouder Herbert Raat

Project A9: Bruggen Bouwen

Amstelveen - De nieuwe A9 in Amstelveen die de komende jaren verdiept wordt aangelegd zal worden uitgerust met drie nieuwe, rijk ingerichte overkappingen. Die overkappingen komen bij de Amsterdamseweg, het Kazernepad en het Bovenlandpad. Maar zover is het nog niet. 

Een belangrijke beginstap is de sloop van de huidige viaducten die over de A9 het noorden en zuiden van de gemeente met elkaar verbinden. Maar die verbindingen moeten natuurlijk wel in tact blijven: daarvoor worden speciale tijdelijke bruggen gebouwd. De huidige viaducten zijn namelijk niet lang genoeg door de extra rijstroken (bypass) en de bouwplaats die moet worden overbrugd.

Bereikbaarheid belangrijk
Voor wethouder Herbert Raat (A9, VVD) is het op peil houden van de bereikbaarheid in de gemeente een belangrijke zaak gedurende de aanlegperiode van de nieuwe A9. Dat geldt dus zeker ook voor de lokale noord-zuidverbindingen. ‘Met de aanleg van de bypass blijft het centrum van Amstelveen (Stadshart en Oude Dorp) van buitenaf beter bereikbaar tijdens de bouw, maar ook lokaal moet die bereikbaarheid zoveel mogelijk op orde blijven. Dat is de reden dat tijdelijke bruggen worden aangelegd.’

Bij de Amsterdamseweg/Oude Dorp komt een tijdelijke brug voor auto’s, fi etsers en voetgangers evenals dat een tijdelijke brug bij het Kazernepad voor fi etsers en voetgangers wordt aangelegd. Ook bij het Bovenlandpad, ter hoogte van het in aanbouw zijnde appartementen-complex The Mayor (de oude kantoorlocatie van KPMG) komt een tijdelijke brug voor voet-gangers. De noord-zuidverbindingen bij de Keizer Karelweg, Beneluxbaan en de Burgemees-ter Boersweg blijven in stand; hier zijn geen tijdelijke bruggen noodzakelijk.

Het aanleggen van de tijdelijke bruggen behelst wel het een en ander en overlast is niet uit te sluiten: voordat de nieuwe tijdelijke bruggen in gebruik kunnen worden genomen moeten de Amsterdamseweg en het Kazernepad namelijk tijdelijk dicht. ‘Maar dat zal niet langer dan één weekend zijn’, zegt Raat geruststellend.

Stappen
Lammert Postma, omgevingsmanager van Rijkswaterstaat, legt uit dat de bouw van de tijdelijke bruggen in verschillende stappen wordt uitgevoerd om de bereikbaarheid op peil te houden en dat veel werkzaamheden tijdens de normale werktijden (maandag-zaterdag, 07.00 en 19.00 uur) kunnen worden uitgevoerd. ‘Het gaat daarbij om de funderingen die moeten worden gemaakt aan de zijkanten van de tijdelijke bruggen en het aanpassen van de Amsterdamseweg en het Kazernepad om deze wegen goed aan te sluiten op die tijdelijke bruggen.’

Maar ook moet er een fundering in het midden van de brug worden gemaakt en moeten de brugdekken worden geplaatst. En natuurlijk: de huidige viaducten moeten worden gesloopt. ‘Daarvoor moeten er tijdelijk rijstroken van de A9 dicht, maar om de doorstroming van het verkeer te garanderen, zullen we deze werkzaamheden in weekenden en/of nachten uitvoeren’, zegt Postma.

De sloop van de huidige viaducten gebeurt in twee delen: tijdens één weekend wordt de zuidelijke helft van beide viaducten (Amsterdamseweg en Kazernepad) gesloopt. Het betreft het viaductdeel dat alleen over de zuidelijke rijstroken van de A9 gaat, ofwel de rijstroken waarbij je vanuit Badhoevedorp richting Holendrecht rijdt. Deze richting van de A9 moet (slechts) één weekend dicht.

De noordelijke delen van de A9-viaducten blijven in eerste instantie staan. Deze worden pas gesloopt als de noordelijke rijstroken van de A9 niet meer in gebruik zijn en het verkeer over de extra rijstroken aan de zuidzijde van de A9 gaat rijden. De noordelijke viaductdelen kunnen vervolgens worden gesloopt zonder dat de A9 afgesloten hoeft te worden.

De start van de aanleg van de tijdelijke bruggen bij de Amsterdamseweg en het Kazernepad start in het tweede kwartaal van 2021 en de tijdelijke bruggen worden na de zomer in gebruik genomen, waarna het sloopwerk van de huidige viaducten start. ‘Rijkswaterstaat en de gemeente zullen direct omwonenden uitgebreid over de werkzaam heden informeren’, aldus Postma.

Kijk voor meer ontwikkelingen op www.amstelveeninzicht.nl


Meer nieuws

Onderwijs & Educatie gisteren 11:39

Bieb werkt aan leesplezier

Amstelveen - De cijfers zijn schokkend: maar liefst 25% van de Nederlanders van 15 jaar oud loopt het risico om laaggeletterd de school te verlaten*. ‘Laaggeletterdheid is een term voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen en kost de samenleving €1,13 miljard per jaar**’, stelt Gertrude Hoogendoorn, manager Educatie & Programmering bij de Bibliotheek Amstelland.

Columns gisteren 08:00

Column Geijsel Kroon: Achteruit-sparen

Amstelveen - U spaart achteruit als uw vermogen minder oplevert dan de inflatie. Bij een inflatie van 1% en een rentevergoeding van 0% spaart u dus 1 % achteruit. Als u dan aan de Belastingdienst ook nog 0,6% per jaar moet betalen omdat u € 50.000,- boven uw drempelbedrag spaart, dan spaart u jaarlijks 1,6% achteruit.

112 14 okt. 2021 17:23

Politie Amstelveen overspoeld met wapens tijdens inleveractie

Amstelveen - De actie 'Van je wapen af zonder straf' is tot dusver een opmerkelijk succes in Amstelveen. In drie dagen tijd werden talloze steek- en slagwapens, nepvuurwapens maar ook een flink aantal echte vuurwapens ingeleverd bij - of opgehaald door - de politie.