Protest tegen hernieuwde locatie afvalcontainer kost bewoners 170 euro

Protest tegen hernieuwde locatie afvalcontainer kost bewoners 170 euro  Foto: AmstelveenZ

Amstelveen - Bewoners in Middenhoven die het niet eens zijn met de hernieuwde locatie van een ondergrondse afvalcontainer, zijn gedwongen een procedure te starten bij de Raad van State tegen betaling van 170 euro. Bij de gemeente kunnen ze niet meer terecht, omdat een andere bewoner zich al met succes heeft verzet tegen de eerste beoogde locatie van de container.

De kwestie speelt aan De Hoorn in Middenhoven, waar bewoners erachter kwamen dat een ondergrondse afvalcontainer, na geslaagd protest van een andere bewoner over een eerste locatie, nu op een grasveld vlakbij een speeltuin wordt geplaatst. De bewoners zijn echter falikant  tegen die hernieuwde locatie. Waar de eerste bewoner kosteloos protest kon indienen bij de gemeente, is de enige weg voor deze bewoners een gang naar de Raad van State tegen betaling van 170 euro.

Bezwaar

'In september 2017 werden wij geïnformeerd dat er een ondergrondse container aan het eind van onze straat geplaatst zou worden. Prima, verder niks van te zien dan', laat een van de bewoners weten. Maar een bewoner achter in de straat was het niet met die eerste beoogde locatie eens en verzamelde handtekeningen en diende een bezwaar in. In februari 2018 kregen wij een brief van de gemeente dat de container, vanwege het bezwaar, op een andere plek wordt geplaatst wordt, te weten op een grasveldje vlakbij het speeltuintje waar de kinderen vaak spelen.'

Handtekeningen

Met spoed werd de gemeente gecontacteerd, want de nieuwe containerplek is ook te zien vanuit bijna alle huizen rond het grasveldje en staat precies voor een keukenraam en een baby-slaapkamerraam. 'We hebben handtekeningen van alle bewoners rond het grasveld verzameld, want niemand wil dat het grasveld opgeofferd wordt en dat een container in het groene veldje geplaatst wordt. Er zijn ander plekken vlakbij waar al tegels liggen', aldus de bewoner.

Raad van State

Maar bezwaar indienen bij de gemeente bleek echter niet meer te kunnen. De bewoners werd geadviseerd gelijk naar de Raad van State te gaan.  'Kosten 170 euro, zodat de Raad van State onze brief in behandeling neemt', aldus de bewoner. Het bedrag werd overgemaakt zodat de procedure daar loopt en tot nu is er nog niks besloten. Vandaag hoorden de bewoners echter herrie in de straat voor de plaatsing van een tijdelijke container, zonder enige informatie vanuit de gemeente.

Niet gratis

De bewoners willen weten hoe het kan dat de ene burger gratis bezwaar mag indienen en er een andere plek wordt gekozen - en dat de andere burger niet de kans krijgt maar daarvoor geld moet betalen. Het bevreemdt de bewoners ook dat de werkzaamheden vandaag zijn begonnen terwijl er nog niets besloten is door de Raad van State.

Juridisch

In een reactie laat een woordvoerder van de gemeente weten dat het juridisch niet anders kan dan de Raad van State op te zoeken: 'Het college neemt een voorbereidingsbesluit over de plaatsing van de ondergrondse restafvalcontainers. Daar kan een zienswijze op worden ingediend. Vervolgens neemt het college een gemotiveerd definitief besluit (in dit geval leek de locatie meer centraal gelegen met een betere sociale controle). Als bewoners daarop willen reageren dan is de enige weg de weg naar de Raad van State. Zij rekenen daarvoor griffiekosten en daarom kan het niet kosteloos.'

Anders inzamelen

Over de start van de werkzaamheden vandaag zegt de gemeente: 'We hebben de ondergrondse container nog niet geplaatst. Omdat morgen deze wijk overgaat op Anders Inzamelen (drie weken geleden is de wijk hierover per brief geïnformeerd) willen wij de bewoners wel de mogelijkheid bieden om hun afval kwijt te kunnen. Vandaar dat we drie tijdelijke bovengrondse restafvalcontainers plaatsen bij de driehoek De Parel, De Hoorn en De Weteringsbrugmolen. Qua volume staat dit gelijk aan één ondergrondse restafvalcontainer. Hiervoor halen we begroeiing weg en plaatsen we een tegelplateau. Tot het moment dat de RvS een uitspraak doet, plaatsen wij geen ondergrondse container', aldus de gemeente.


Reacties

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.