Provincie verkoopt vogelwalhalla 'Landje van Geijsel' bij Ouderkerk

Provincie verkoopt vogelwalhalla 'Landje van Geijsel' bij Ouderkerk Foto: Grutto [Pixabay.com]

Ouderkerk– Provincie Noord-Holland heeft het ‘Landje van Geijsel’, een natuurgebied van ruim 7 hectare bij Ouderkerk aan de Amstel, verkocht aan de pachter van het gebied en Landschap Noord-Holland.


- Lees verder onder deze advertentie -

Het Landje van Geijsel is een waar vogelwalhalla, dat internationaal bekendheid geniet in de vogel- en natuurwereld. Van half februari tot medio mei is het een plasvormig drassig gebied waar grutto's, scholeksters, kemphanen, pijlstaarten en vele soorten steltlopers op afkomen.

De provincie was eigenaar van het landje, maar heeft besloten het te verkopen aan de heer Geijsel en Landschap Noord-Holland. Het beheer van de gronden wordt gezamenlijk opgepakt door de kopers, zo meldt de provincie in een persbericht.

Gedeputeerde Esther Rommel zegt positief tegenover de verkoop te staan: 'De combinatie van de persoon die het beheer zeer goed in de vingers heeft en de continuïteit, kennis en ervaring van een natuurbeherende organisatie garandeert een toekomstbestendig beheer van het waardevolle Landje van Geijsel.

Het landje van Geijsel was sinds 2013 in bezit van de provincie Noord-Holland. Het Landje is sinds de verkoop verpacht c.q. in bruikleen gegeven aan de heer Geijsel. De heer Geijsel heeft het 19 jaar beheerd als plas-dras/weidevogelgebied.


Reacties