Dick Loos (PvdA).

PvdA Amstelveen pleit voor wijkinformatiepunten omtrent duurzaamheid

Amstelveen - De PvdA Amstelveen wil samen met inwoners en bedrijven de energietransitie op wijkniveau oppakken. De partij pleit daarom in de laatste raadsvergadering van dit jaar voor het opzetten van wijkinformatiepunten en een centraal informatie- en adviescentrum Duurzaam Amstelveen.

De PvdA meldt in een perbericht: 'Amstelveen heeft ambitieuze doelstellingen om in 2040 95% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990, de circulaire economie kansen te geven en de stad gereed te maken voor het extremer worden van het weer. In diverse actieplannen worden deze zaken steeds concreter uitgewerkt. Veel Amstelveners weten alleen nog niet wat dit voor hen gaat betekenen.'

Informatiecentrum

Op korte termijn, zo vindt de PvdA, moeten er ruimten worden gevonden in de wijken waarvoor de eerste wijkuitvoeringsplannen worden opgesteld: 'Plekken waar bewoners en bedrijven concrete informatie kunnen krijgen en de plannen worden besproken hoe in de wijk op een andere manier warmte op te wekken (energietransitie).'

Daarnaast wil de PvdA dat er een centraal informatie- en adviescentrum (Duurzaam Amstelveen) komt op een goed bereikbare plek, centraal gelegen en uitnodigend genoeg om individuele burgers en bedrijven of groepen te ontvangen. Dat zal natuurlijk nog wat meer voorbereidingstijd vergen.

Niet alleen via internet of Zoom

Dick Loos, burgerlid in raadscommissie Ruimte Wonen en Natuur namens de PvdA: 'Het is van het grootste belang dat wij iedereen kunnen meenemen bij de uitvoering van onze plannen. Digitaal niet voldoende onderlegd, laaggeletterd, geen tijd, andere problemen zou geen belemmering mogen zijn om mee te doen. Goede actuele informatie, op ieders eigen situatie toegesneden adviezen wat te doen, welke subsidies en/of financiering zijn beschikbaar, wanneer en door wie wat uit te laten voeren en dergelijke zijn cruciale zaken. En niet alleen via Zoom of internet. Voor velen is een plek een centrum om naar toe te gaan, te zien wat kan, vaste contactpersonen te hebben, iets wat drempelverlagend werkt en vertrouwen geeft. Het centrum zal zeker tot 2040 moeten blijven functioneren. Het is allemaal iets van een lange adem.'

Educatieve functie

De PvdA meldt dat verwacht kan worden dat het centrum uitermate geschikt zal zijn voor het invullen van een educatieve functie. Onze scholieren kunnen hier veel actuele kennis opdoen en samen met hun ouders aan de slag gaan. Dick Loos: 'De look en feel zal overeen moeten komen met het huidige InZicht, het A9 informatiecentrum. Strikt gesproken spreken wij hier over iets dat het belang van een verbrede A9 overschrijdt. Het moet een centrum zijn waar wij als Amstelveen trots op zijn en uitstraalt waar wij voor staan en gaan.'

De PvdA dient komende woensdag (16-12-2020) in de raadsvergadering een motie in voor het plan. De PvdA verwacht dat 'gezien alle positieve reacties' de motie waarschijnlijk met een grote meerderheid wordt aangenomen.

 

 


Meer nieuws

Algemeen vandaag 11:27

‘De Sobibor Tapes – de vergeten interviews van Jules Schelvis'

Amstelveen - DE EO zendt op woensdag 27 januari 2021 de unieke documentaire ‘De Sobibor Tapes – de vergeten interviews van Jules Schelvis’ uit. Jules Schelvis was woonachtig in Amstelveen, waar hij in 2016 op 95-jarige leeftijd overleed. 

Algemeen gisteren 16:35

Toeslagenaffaire treft ook tientallen Amstelveense gezinnen

Amstelveen - Ook in Amstelveen zijn tientallen gezinnen gedupeerd door de kinderopvangtoeslagenaffaire. De landelijke affaire, waarbij tienduizenden onschuldige ouders tot in lengte van jaren werden aangezien voor fraudeurs en onder een nietsontziend regime onterecht (grote) sommen geld moesten terugbetalen, zorgde vandaag voor het opstappen van het kabinet.

Politiek gisteren 13:03

Gordon regionaal lijstduwer voor D66 bij Tweede Kamer-verkiezing

Amstelveen - D66 heeft Amstelveens wethouder Floor Gordon gevraagd om regionaal lijstduwer te zijn voor D66 bij de verkiezing voor de Tweede Kamer. Daarmee vult zij de lijst aan op plek 74. De verkiezing voor de leden van de Tweede Kamer wordt gehouden tussen 15 en 17 maart 2021.