Afdelingsvoorzitter Anna Kaal en lijsttrekker Marijn van Ballegooijen

PvdA presenteert verkiezingsprogramma 2022: ‘Amstelveen voor iedereen’

Amstelveen - 'Het moet en kan socialer in Amstelveen. Zodat het hier ook in de toekomst fijn wonen is, ook voor mensen met een laag of midden inkomen en voor mensen die zorg nodig hebben,' zo stelt de PvdA Amstelveen in haar nieuwe verkiezingsprogramma, waarmee de partij de gemeenteraadsverkiezingen 2022 ingaat.

Met het verkiezingsprogramma ‘Amstelveen voor iedereen’ willen de sociaal-democraten campagne voeren voor een stad waar een volwaardige plek is voor iedereen, ongeacht je inkomen, afkomst of gezondheid.

Woningnood hoog, zorg onder druk

Lijsttrekker Marijn van Ballegooijen: 'Amstelveen is een fijn thuis voor veel bewoners, maar als het aankomt op bestaanszekerheid en solidariteit is er nog werk te doen. De woningnood brengt veel mensen in enorme problemen. De zorg staat onder druk en kampt met lange wachtlijsten. Kinderen van ouders met een lager inkomen krijgen niet altijd de kansen die ze verdienen. Voor mensen die afhankelijk zijn van zorg, of die niet rijk zijn, is het belangrijk dat de overheid er voor hén is.’

Minimaal 30 procent sociale huur bij nieuwbouw

De woningnood in Amstelveen is enorm. Er zijn te weinig huizen en de huizen die vrijkomen zijn veel te duur. De PvdA wil daarom dat er veel meer huizen worden gebouwd. Bij alle nieuwe projecten wil de partij minimaal 30 procent sociale huur. En ook bestaande huizen moeten betaalbaar zijn, daarom blijft de PvdA zich inzetten voor het bestrijden van huisjesmelkers, onder andere door het snel invoeren van opkoopbescherming. Hierdoor wordt het kopers van huizen de eerste vier jaar verboden hun huis te verhuren.

Voorzitter van de Amstelveense PvdA afdeling Anna Kaal: 'Een stad voor iedereen is in de eerste plaats een stad waar iedereen fijn kan wonen. De kern van bestaanszekerheid is dat je je geen zorgen hoeft te maken over het dak boven je hoofd. Voor de PvdA is betaalbaar wonen dan ook topprioriteit'.

Liefdevolle zorg

Amstelveen vergrijst en het aantal bewoners met dementie neemt toe. Zo'n 8000 mantelzorgers zorgen in Amstelveen voor een ander. Het is soms zwaar dat vol te houden. De PvdA pleit daarom voor extra ondersteuning voor mantelzorgers en voor mensen met beginnende dementie. Goede zorg is volgens de partij liefdevol, met tijd en aandacht voor zowel de mens die zorg nodig heeft als voor de mantelzorgers en andere zorgverleners. Het voorkomen van eenzaamheid staat in het programma hoog op de agenda.

Welzijnswerk

Marijn van Ballegooijen: ‘Het is belangrijk dat mensen zolang mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving, juist ook als je kampt met dementie, een depressie of een beperking. Met sterk welzijnswerk en mooie bewonersinitiatieven kunnen we dat mogelijk maken.’

Ook wil de partij meer kunst, cultuur en (aangepaste) sport inzetten in de zorg om de kwaliteit van leven en zingeving te versterken. Om wachtlijsten in de zorg tegen te gaan wil de PvdA een extra verpleeghuis, drie extra huisartsencentra en 500 extra zorgwoningen realiseren. Om het personeelstekort in de zorg aan te pakken stelt de partij voor leerwerktrajecten met baan garantie te maken en het minimumloon voor hulp bij huishouden te verhogen naar 14 euro per uur.

Gelijke kansen

De PvdA is bezorgd over kansenongelijkheid in Amstelveen. Het bevorderen van gelijke, eerlijke kansen begint bij de jeugd. Daarvoor zijn extra jongerenwerkers en 2 extra jeugdhonken nodig. Jongerenwerkers zien jeugdproblemen snel en bieden jongeren een veilige en stimulerende plek. Ook willen de sociaaldemocraten meer investeren in onderwijs, onder andere door op scholen een verlengde schooldag aante bieden met extra taal, rekenen, cultuur en sport. Kaal: 'Het schaduwonderwijs met bijles en privéinstituten vergroot de kansenongelijkheid, want niet iedereen kan dit betalen. Wij willen extra ondersteuning in het onderwijs voor ieder kind mogelijk maken.'

Voor volwassenen wil de PvdA samen met de bibliotheek een aanpak tegen laaggeletterdheid en voor digitale vaardigheden starten.

Amstelveen voor iedereen

Marijn van Ballegooijen (PvdA): ‘Wij willen een sociale stad die werkt voor iedereen. Zo maken we Amstelveen een plek waar we allemaal fijn kunnen wonen. Waar we ons thuis voelen. Een Amstelveen voor iedereen!’


Meer nieuws

Amstelveen van voorheen gisteren 20:51

Amstelveen van voorheen (380)

Amstelveen - AmstelveenZ.nl duikt op zondagen in het verleden van Amstelveen en toont daarbij foto’s van vroeger. In aflevering 380 een oude foto van het binnenplein van winkelcentrum Groenhof.

Algemeen 8 dec. 2023 11:41

Maximaal 30 km/u ook in delen Buitenveldert: even wennen

Buitenveldert/Amstelveen - Amstelveners die al moeite hebben om zich aan de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur te houden op de Beneluxbaan richting Amsterdam, worden vanaf vandaag extra op de proef gesteld in delen van Buitenveldert: daar geldt sinds vandaag op diverse wegen, zoals de Van Boshuizenstraat, Van Leijenberghlaan en A.J. Ernststraat een maximumsnelheid van 30 km/u.