Vertegenwoordigers van de partijen in Kronenburg

Raadsmeerderheid tekent zich af voor meer vluchtelingenopvanglocaties in Amstelveen

Amstelveen - In de Amstelveense gemeenteraad heeft zich een meerderheid afgetekend voor de realisatie van humane opvanglocaties voor vluchtelingen, met voldoende mogelijkheden voor dagbesteding, scholing en participatie. De fracties van D66, PvdA, Burgerbelangen Amstelveen, GroenLinks, de ChristenUnie en het CDA hebben de handen ineen geslagen en stellen gezamenlijk dat Amstelveen niet mag wegkijken van de opvangcrisis in Nederland. 

De gemeenteraad moet volgende week, op 22 februari, een besluit nemen over de vluchtelingenopvang in Amstelveen. De gezamenlijke partijen, waarvan alleen D66 en PvdA deel uitmaken van de coalitie - en Burgerbelangen, Groenlinks, CDA en de CU van de oppositie- bezetten 21 van de in totaal 37 zetels in de Amstelveense gemeenteraad.

Spreidingswet

In een gezamenlijk persbericht melden de partijen: 'Op dit moment is er een enorm tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen in ons land. Daarom gaat naar verwachting binnenkort een nieuwe ‘Spreidingswet’ in. Deze wet verplicht alle gemeenten om naar evenredigheid een vastgesteld aantal vluchtelingen op te vangen. Aan gemeenten wordt gevraagd om dit vooral vrijwillig zelf te organiseren. Als gemeenten niet genoeg hun best doen of onvoldoende mogelijkheden zien, dan kan het Rijk opvanglocaties aanwijzen waar vluchtelingen worden opgevangen. In dit soort situaties worden dus alsnog vluchtelingen in de betreffende gemeente opgevangen, alleen heeft de gemeente daar zelf daar geen invloed meer op.'

Heft in eigen handen houden

D66, bbA, PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie en het CDA willen alles op alles zetten om te voorkomen dat het hierop aankomt. ‘Wij vinden dat Amstelveen haar verantwoordelijkheid moet nemen. Met de verschrikkelijke beelden uit Ter Apel nog vers in het geheugen en in de wetenschap dat artsen zonder grenzen voor het eerst in haar geschiedenis in Nederland moest ingrijpen, kan Amstelveen niet wegkijken van de opvangcrisis in ons land. Ook Amstelveen moet daarom zorgen voor een humane opvang van mensen die vluchten voor oorlog en vervolging,' stellen de partijen in een gezamenlijke verklaring. 

Werk

De partijen vinden dat vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen, ook zo snel als mogelijk de stap naar werk moeten kunnen zetten.  Zij vervolgen: ‘Wij vinden dan ook dat het College van Burgemeester en Wethouders ervoor moet zorgen dat Amstelveen het aantal opvangplekken uit de Spreidingswet realiseert en koste wat kost de regie niet uit handen geeft’. De partijen zijn daarom blij met stappen die het college zet om binnen afzienbare tijd in Amstelveen geschikte opvangvoorzieningen te realiseren.

'Kleinschalige opvanglocaties beter'

Met de nieuwe wet ontstaan er meer mogelijkheden voor kleinschaligere opvanglocaties. Hier gaat de voorkeur van D66, bbA, PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie en het CDA ook naar uit. 'Want dat is beter voor vluchtelingen en beter voor de draagvlak in de samenleving,' stellen de partijen.

Ook dringen de partijen aan op genoeg mogelijkheden voor een zinvolle dagbesteding. 'Dit draagt bij aan een positieve sfeer rondom een opvanglocatie, de veiligheid, maar zeker ook aan het welzijn van de vluchtelingen', zeggen de fracties.

Hierbij vinden zij dat alle vluchtelingen die in Amstelveen worden opgevangen, gelijk moeten worden behandeld. 'Er mag wat ons betreft geen onderscheid zijn tussen wat we bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne en de mogelijkheden voor vluchtelingen uit andere landen. Het niveau van voorzieningen dat we aan Oekraïners bieden, moet voor álle vluchtelingen beschikbaar zijn.'

De partijen willen daarom dat het college hier scherpe afspraken over maakt met het COA en zich niet snel laat overtuigen dat iets niet mogelijk is. 'Het gaat hier om mensen. Laten we dat niet vergeten.'

Zorgen Amstelveners serieus nemen

D66, bbA, PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie en het CDA hebben ook oog voor de zorgen die er bij sommige Amstelveners zijn over de komst van een vluchtelingenopvang in Amstelveen. 'De zorgen van Amstelveners moeten natuurlijk serieus genomen worden. Zorgen over veiligheid, de druk op voorzieningen en druk op de woningmarkt in Amstelveen. Wij denken dat kleinschaligheid, betrokkenheid van de wijken bij de opvang, maar zeker ook veel inzet op economische integratie van vluchtelingen al veel helpt om de zorgen weg te nemen.

De partijen zijn van mening dat de gemeente en het COA vooral moeten laten zíén in staat te zijn de opvang goed te regelen: 'Dát is bepalend voor het vertrouwen dat mensen in de opvang hebben. Wij vinden het belangrijk dat Amstelveners hier goed bij worden betrokken.'

'Amstelveners niet onnodig bang maken'

Op 22 februari 2023 besluit de gemeenteraad over de opvang van vluchtelingen in Amstelveen. D66, bbA, PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie en het CDA roepen de politiek op om de handen ineen te slaan voor een humane opvang in Amstelveen. 'Laten wij politieke verschillen niet onnodig groot maken, Amstelveners niet onnodig bang maken, maar vooral samenwerken om onze verantwoordelijkheid zo goed als mogelijk in te vullen. Hier hebben Amstelveners het meest aan,' stellen de partijen tot slot.

De Amstelveense gemeenteraad bestaat uit 12 partijen, die onderling 37 zetels verdelen. De coalitie in Amstelveen wordt gevormd door VVD (8 zetels), D66 (7 zetels), PvdA (3 zetels) en Goed voor Amstelveen (2 zetels). De oppositie bestaat uit Burgerbelangen (5 zetels), GroenLinks (4 zetels), Actief voor Amstelveen (2 zetels), SP (2 zetels), CDA (1 zetel), 50Plus (1 zetel), BVNL (1 zetel) en ChristenUnie (1 zetel). 


Meer nieuws

Algemeen vandaag 09:17

Pluktuin Zorgvlied geopend

Amstelveen - Afgelopen week is op gedenkpark Zorgvlied een bijzondere tuin geopend: een natuurlijke bloemenpluktuin. Burgemeester Tjapko Poppens was hierbij aanwezig. Naasten die op Zorgvlied een graf van dierbare bezoeken, kunnen in de pluktuin een paar bloemen plukken en bij het graf neerleggen.

Vrije Tijd, Recreatie & Natuur gisteren 12:20

Bloesempark Amsterdamse bos in bloei

Amstelveen - De bloeiperiode van het Bloesempark in het Amsterdamse bos is officieel aangebroken.