Raat wil 50.000 euro besteden aan meer 'zwijntjes' in de wijk

Raat wil 50.000 euro besteden aan meer 'zwijntjes' in de wijk Foto: Beleidsadviseur Linda du Prie en wethouder Herbert Raat bekijken de banken van Jan Snoeck op de werf. [Anko Stoffels]

Amstelveen – Uit de reacties op een oproep van de gemeente is gebleken dat er in Amstelveen veel behoefte is aan meer kindvriendelijke beelden in Amstelveen. In verband hiermee wil wethouder Herbert Raat 50.000 euro beschikbaar stellen om meer van dit soort beelden te kunnen plaatsen.


- Lees verder onder deze advertentie -

Wie wil een ‘zwijntje’ in de wijk? Dat was de oproep die de gemeente Amstelveen onlangs deed aan haar bewoners. De reacties stroomden binnen. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders doen besluiten om al vanaf volgend jaar jaarlijks een à twee beelden te gaan plaatsen.

Kunst

Uit de reacties die wethouder van Kunst en Cultuur Herbert Raat ontving en nog steeds ontvangt, blijkt dat er veel behoefte is aan functionele en voor kinderen aansprekende kunst in verschillende wijken. Kunst waar niet alleen naar gekeken kan worden, maar waar kinderen ook op kunnen spelen.

“Uit de vele reacties is op te maken hoe belangrijk Amstelveners dit vinden”, zegt wethouder Raat vandaag in een persbericht van de gemeente. “Bovendien komen kinderen op deze manier al op jonge leeftijd op een ongedwongen manier in contact met kunst. Daarom willen we in 2019 al beginnen met het plaatsen van beelden en daarvoor hebben we de raad gevraagd 50.000 euro beschikbaar te stellen.”

Bokkesprongpaaltjes

De door bewoners aangedragen locaties worden onderzocht om te bekijken of het plaatsen van een kunstwerk hier mogelijk is. Als dit zo is, krijgen kunstenaars de opdracht om aan de slag te gaan en een beeld te ontwerpen. De gemeente heeft echter ook nog kunstwerken in depot staan. Zoals de drie kleurrijke keramiek banken en ‘bokkesprongpaaltjes’ van Jan Snoeck. Deze stonden jaren geleden in het Stadshart, maar moesten wijken voor renovatiewerkzaamheden.

“Bewoners hebben gevraagd of deze banken kunnen terugkeren in de openbare ruimte”, zegt Raat. “Daarom worden dit de eerste kindvriendelijke kunstwerken die volgend jaar, nadat ze gerenoveerd zijn, een nieuwe plek krijgen in het centrum van Amstelveen.”

Aansprekend

Het college vindt dat beeldende kunst aansprekend moet zijn voor alle leeftijden. Met beeldende kunst zoals ‘het Zwijntje’ bouwen Amstelveners herinneringen op. De beelden worden geplaatst op een veilige locatie op of nabij plekken waar veel kinderen regelmatig komen. Hierbij valt te denken aan een speeltuin of een winkelplein, maar ook pleinen bij scholen of een BSO. Raat: “Het verrijkt niet alleen de buitenruimte, maar draagt ook bij aan de identiteit van een gemeente en haar inwoners.”


Reacties