Stieneke Kruijer, raadslid GroenLinks Amstelvee

Right to Challenge: GroenLinks daagt Amstelveners uit met plannen en initiatieven te komen

Amstelveen - GroenLinks Amstelveen heeft zich voorgenomen om in 2021 de aandacht voor het recht om uit te dagen, ook wel Right to Challenge (RtC) prominent op de agenda te zetten en in Amstelveen meer werk te maken van dit Uitdaagrecht. De partij daagt inwoners daarom uit om met plannen en initiatieven te komen. ‘Amstelveen is tenslotte van ons allemaal,’ zegt GL-raadslid Stieneke Kruijer.

'Het recht om uit te dagen, ook wel Right to Challenge (RtC) genoemd, is het recht van een groep bewoners om taken uit te voeren die tot nu toe door de gemeente worden uitgevoerd,' meldt GroenLinks. 'De burgers zeggen dan tegen de gemeente dat ze bepaalde taken anders, beter, slimmer en/of goedkoper kunnen doen. Geld dat met zo’n taak gemoeid is, wordt vervolgens overgeheveld naar de initiatiefnemers. Alleen taken die volledig tot een lokale bevoegdheid behoren, mogen uitgedaagd worden.'

Gemeente Amstelveen niet meer allesbepalend

'Met dit recht verandert de relatie tussen gemeente en inwoner' legt GroenLinks uit. 'De gemeente is niet meer allesbepalend, de inwoners krijgen meer invloed en zeggenschap over hun eigen leefomgeving. Dit vergroot het vertrouwen in de lokale democratie. Veel mensen willen meer betrokkenheid dan eens in de vier jaar hun stem laten horen. Het recht om uit te dagen stimuleert burgers na te denken over publieke taken en oplossingen.'

In het verkiezingsprogramma van GroenLinks Amstelveen was Right to Challenge een belangrijk actiepunt en tot grote tevredenheid van raadslid Stieneke Kruijer heeft het eerste  RtC-project vorig jaar in Amstelveen het licht gezien in Stadsdorp Elsrijk. ‘Als burgers denken een bepaalde taak beter te kunnen uitvoeren, geef ze dan het recht, de verantwoordelijkheid en het vertrouwen. Een vitale democratie is een democratie waarbij burgers zich gehoord voelen. Het Uitdaagrecht is een onderdeel van democratische vernieuwing.’ 

Maar bij dit ene project moet het niet blijven, als het aan GroenLinks Amstelveen ligt. ‘Daarvoor moet ook de discussie in de raad aangezwengeld worden. Er zijn hiervoor geen landelijke regels vastgesteld, dus de raad moet zelf de kaders bepalen.’

Belang goed afwegen

'Vragen die beantwoord dienen te worden zijn onder andere: voor welke beleidsterreinen en taken geldt RtC; hoe is de procedure voor het indienen en het besluiten over een uitdaging; kunnen alleen bewoners een RtC indienen of ook maatschappelijke organisaties. En natuurlijk moet de raad bij ieder project onderzoeken of het belang van alle betrokkenen goed is afgewogen. Want het Recht tot Uitdagen mag geen valse concurrentie opleveren of beperkt blijven tot vrijwilligers die een grasveldje maaien, omdat er bezuinigd moet worden', aldus GroenLinks.

Werk aan de winkel

'Behalve voor de raadsleden is er ook werk aan de winkel voor wethouder en ambtenaren,' meldt GroenLinks. 'Burgers bevoegdheden geven via RtC heeft gevolgen voor het gemeentelijke werkproces. Dat vereist bij de gemeente een omslag in denken over de relatie met bewoners. Om dit recht voor iedereen bereikbaar te maken, is ondersteuning vanuit het ambtelijk apparaat onmisbaar.' 

Volgens GroenLinks is inmiddels in 130 gemeenten het Uitdaagrecht realiteit geworden. 'In Aalsmeer beheert een bewonerswerkgroep het Seringenpark. In een andere gemeente hebben sportclubs het beheer van een sporthal op zich genomen. Ook op gebied van energievoorziening hebben  diverse coöperaties het initiatief genomen de taak van de gemeente om te zorgen voor verduurzaming, via een RtC gedeeltelijk over genomen', aldus GroenLinks.


Meer nieuws

Verkeer & Vervoer vandaag 12:46

Honderden bewoners Bovenkerk in actie tegen nieuwe bussluis

Amstelveen – Het Actiecomité Veilig Bovenkerk vecht de voorgenomen komst van een bussluis  op de Legmeerdijk/Noorddammerlaan aan omdat het door de gemeente afgenomen draagvlakonderzoek belangrijke informatie miste. Het comite heeft vanmorgen honderden handtekeningen van bezorgde bewoners uit voornamelijk het midden van de wijk overhandigd aan verantwoordelijk wethouder Rob Ellermeijer (Verkeer, VVD).

Vrije Tijd, Recreatie & Natuur vandaag 11:44

Wachten op de bloesem

Amstelveen - Het is voorlopig nog even wachten op de bloesem in het Amstelveense Bloesempark in het Amsterdamse bos. Hoewel de 400 kersenbomen in het park behoorlijk in knop staan, is van een bloesemexplosie nog geen sprake.

Algemeen gisteren 21:00

Amstelveen by night (41)

Amstelveen - Tijdens de avondklokperiode deelt AmstelveenZ.nl in de rubriek #amstelveenbynight iedere avond om 21.00 uur een avondfoto uit Amstelveen. Op de 41e dag dat de avondklok geldt, een foto uit de wijk Kronenburg.

Wonen gisteren 15:38

Woningweigeraars maken geen kans meer op woning via speciale regeling voor 28-34-jarigen

Amstelveen - Amstelveen gaat net als in 2019 en 2020 ook dit jaar, buiten WoningNet om, twintig  woningen van Eigen Haard beschikbaar stellen aan Amstelveense woningzoekenden in de leeftijd tussen 28 en 34 jaar via een speciale maatwerkregeling. Er blijken de afgelopen twee jaar diverse woningzoekers te zijn geweest die een via de regeling aangeboden woning weigerden.