Raadhuis Amstelveen

Rijksplannen gaan Amstelveen snoeihard raken: OZB-aanslag mogelijk met 57 procent omhoog

Amstelveen - Het Amstelveens gemeentebestuur maakt zich grote zorgen om plannen van het Rijk, om gemeenten met relatief dure woningen jaarlijks fors minder geld uit te keren.  Hierdoor zou Amstelveen jaarlijks zo’n  5 miljoen euro minder inkomsten krijgen uit het gemeentefonds, geld dat volgens het Rijk dan maar via een forse lokale OZB-verhoging moet worden verkregen.  

Het Rijk gaat er in een nieuw rekenmodel van uit dat Amstelveen € 18,5 miljoen aan OZB-belasting kan innen, bijna € 7 miljoen meer dan Amstelveen werkelijk int. Dit zou een forse stijging van de ozb-aanslag betekenen,  een ontwikkeling waar het College van B en W zich fel tegen verzet: die wil immers niet de rekening bij de burger neerleggen. 'De ozb-aanslag voor een gemiddelde woning in Amstelveen zou dan met € 158,50 omhoog gaan van € 278,00 naar € 436,50. Een verhoging van 57%. Dit kan niet de bedoeling zijn', meldt Amstelveen in een persbericht.

Het College van B en W noemt de ontwikkeling zeer zorgelijk omdat de miljoenen die niet meer worden uitgekeerd nodig zijn voor het op peil houden van de Amstelveense voorzieningen zoals onderwijs, cultuur, sport, groen en veiligheid.

Rijk dwingt Amstelveen ozb te te verhogen

'Het Rijk dwingt de gemeente met deze plannen om de ozb (onroerendezaakbelasting) fors te verhogen. Het college van B en W maakt zich hier grote zorgen over en trekt nogmaals aan de bel om te voorkomen dat inwoners straks in de portemonnee geraakt worden door dit Rijksbeleid.'

Meer en minder

Gemeenten met goedkopere woningen krijgen meer geld uit het gemeentefonds dan gemeenten met dure woningen. Het Rijk gebruikt hiervoor een rekenmodel waarbij de waarde van woningen (WOZ) wordt meegewogen. In de afgelopen 3 jaar (2017-2019) is de stijging van de woningprijzen regionaal heel erg uit elkaar gaan lopen. Dit heeft grote gevolgen gehad voor de verdeling.

In Amstelveen steeg de gemiddelde WOZ-waarde met 34% tegenover een landelijk gemiddelde van 16%. Dat betekent dus 18% meer stijging van de WOZ-waarde in 3 jaar. Hierdoor krijgt Amstelveen nu jaarlijks € 2,5 miljoen minder uitgekeerd zonder enige invloed hierop te hebben en zonder dat er iets veranderd is in de gemeentelijke uitgaven en/of voorzieningen.

Portemonnee groeit niet

“Het Rijk redeneert dat gemeenten met dure woningen meer belasting kunnen binnenhalen in de vorm van ozb en dus minder nodig hebben vanuit het Rijk om de voorzieningen op peil te houden”, zegt wethouder Herbert Raat (Financiën, VVD). “Het is echter niet zo dat als de waarde van een woning met 10% stijgt, de ozb met 10% mee stijgt. Dat zou buitensporig zijn en is ook nooit de bedoeling geweest van het Rijk. Het inkomen van de inwoners stijgt ook niet mee. Zij betalen de belasting uit hun inkomen en niet uit hun woningwaarde.

Geld in stenen

Raat: 'Het inkomen van de inwoner zou maatgevend moeten zijn. Het geld zit in stenen en niet in de portemonnee. De gemeente Amstelveen laat de ozb-opbrengst jaarlijks groeien met de inflatie. Het Rijk heeft altijd gezegd dat gemeenten niet mogen ‘cashen’ als de WOZ-waarde sterk omhoog gaat. En dat willen wij ook helemaal niet. Wanneer het nieuwe rekensysteem wordt doorgevoerd en de gemeente voor miljoenen wordt gekort op de rijksuitkering, zijn extra ozb-verhogingen niet meer uit te sluiten. Dan ontstaat er een spanningsveld tussen het op peil houden van onze gemeentelijke voorzieningen zoals onderwijs en sport, en het extra moeten belasten van de bewoners door de ozb te verhogen.”

Onverantwoord

Mede op verzoek van de gemeenteraad is het college al langer bezig om het Rijk duidelijk te maken dat de herverdeling van het gemeentegeld aan de hand van WOZ-waarden niet langer stabiel en verantwoord is, dat verder uitbreiden hiervan niet in lijn is met het eigen rijksbeleid en onevenredige grote nadelen heeft voor gemeenten met sterk gestegen WOZ-waarden.

Zo heeft het college in maart van dit jaar in een brief aan staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken zijn zorgen geuit over de aanstaande aanpassingen in het gemeentefonds. Deze zorgen en argumenten zijn ook onder de aandacht gebracht bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en andere gemeenten. Nu de besluitvorming de afrondende fase in gaat, naar verwachting voor het einde van het jaar, wil het college de financiële problemen die ontstaan nogmaals benadrukken.


Meer nieuws

Corona Amstelveen gisteren 15:17

Zeer beperkte daling coronabesmettingen in Amstelveen

Amstelveen - Volgens de vandaag bekendgemaakte corona-cijfers van het RIVM is het aantal coronabesmettingen (Covid-19) in Amstelveen de afgelopen periode zeer beperkt gedaald.  

Verkeer & Vervoer gisteren 13:56

Burgemeester Rijnderslaan een maand dicht in één richting

Amstelveen – De Burgemeester Rijnderslaan zal van maandag 25 januari  tot en met vrijdag 26 februari 2021 in één richting (vanaf de zijde Beneluxbaan in de richting van de Keizer Karelweg) worden afgesloten.

Verkeer & Vervoer gisteren 11:35

Glazen wanden bij nieuwe rotondes Beneluxbaan worden vervangen voor spijlen hekwerken

Amstelveen - De gemeente gaat een serie aanpassingen doorvoeren bij de nieuwe rotondes op de Beneluxbaan langs het Amstelveenlijntraject (Kronenburg, Zonnestein en Sportlaan) om de verkeersveiligheid te verhogen. Een daarvan is het gedeeltelijk vervangen van de glazen afscheidingen bij de nieuwe rotondes.