De rotonde Sportlaan/Beneluxbaan

Rotonde Sportlaan/Beneluxbaan: tweerichtingsverkeer fietsers blijft; vervanging glas opnieuw vertraagd

Amstelveen - Op de veelbesproken rotonde Sportlaan/Beneluxbaan blijft het tweerichtingsverkeer voor fietsers in stand. Wel wordt de glazen beplating - die bij regen, condens en vorst het zicht van weggebruikers blokkeert, gedeeltelijk vervangen voor traliewerk, maar die vervanging is door leveringsproblemen verder uitgesteld tot januari 2022.

Dat heeft wethouder Rob Ellermeijer (Verkeer, VVD) gemeld na vragen van Actief voor Amstelveen (AVA). Gonnie van Rietschoten wilde weten wanneer de gevaarlijke situatie op de rotonde zou worden aangepakt.

Niet wenselijk

Ellermeijer gaf tijdens een gemeentelijke commissievergadering aan dat het aanpassen van het tweerichtingsverkeer voor fietsers op de rotonde niet wenselijk is. De rotonde is inmiddels wel uitgerust met extra bebording om automobilisten te attenderen op het tweerichtingsverkeer voor fietsers en ook zijn drempels voor verkeer komend vanaf de Beneluxbaan opgehoogd, zodat automobilisten eerder snelheid minderen.

Tweerichtingsverkeer fietsers

De wethouder stelt dat op de rotonde voor tweerichtingsverkeer is gekozen omdat de fietspaden ten westen en ten oosten van de Beneluxbaan ook tweerichtingsfietspaden zijn. Volgens de wethouder is het - samengevat - verstandiger en veiliger om de rotonde in tweerichtingsverkeer voor fietsers te houden, omdat fietsers anders (komend vanaf het tweerichtingsfietspad) de rotonde driekwart zouden moeten nemen om uiteindelijke weer rechtdoor te kunnen fietsen. Dat zou fietsers teveel verleiden om dan toch tegen het verkeer in de korte route te kiezen, met gevaarlijke situaties tot gevolg.

De twee andere rotondes met de Beneluxbaan (Kronenburg en Zonnestein) konden wel worden aangepast naar 1 richting voor fietsers, omdat daar de fietspaden aan de oost en westzijde ook 1 richting zijn. Volgens de wethouder is het geen optie om de fietspaden die leiden naar de rotonde Sportlaan ook 1 richting te maken, omdat fietsers dan teveel beperkt worden en zeer vermoedelijk dan ook tegen het verkeer gaan inrijden met gevaarlijke situaties tot gevolg.

Als voorkeursbeleid heeft de gemeente op rotondes overigens wel degelijk fietsverkeer in één richting, tenzij dat niet op een logsche wijze is in te passen, zoals bij de rotonde Sportlaan/Beneluxbaan.

Glazen beplating

De glazen beplating bij de rotonde die gedeeltelijk vervangen moet worden omdat deze door condens, regen en ook spiegeling op bepaalde plekken cruciaal zicht ontneemt, wordt wel vervangen voor een traliehekwerk: in januari 2022. Eerder gaf Ellermeijer aan dat de glazen beplating in het najaar zou worden vervangen. Dat werd al uitgesteld naar december vanwege leveringsproblemen; nu blijkt het traliewerk in januari te volgen, zo liet de wethouder weten.


Meer nieuws

Algemeen gisteren 16:19

'Fakkel- en lichtjestocht door Amstelveen trekt 40 belangstellenden'

Amstelveen - Gisterenavond werd in Amstelveen voor de tweede keer een fakkel- en lichtjestocht gehouden door tegenstanders van het coronabeleid. Zo'n veertig deelnemers van de tocht wandelden volgens de initiatiefnemers door het centrum van Amstelveen 'ten behoeve van de vrijheid en verbinding van mensen die zich niet (langer) kunnen vinden in de in hun ogen buitenproportionele coronamaatregelen'.