Verouderde kantoorgebouwen en braakliggende terreinen in Kronenburg: een ideale plek voor nieuwe studentenwoningen als het aan Amstelveen ligt

Smeekbrief van ontwikkelaars Kronenburg Amstelveen aan landelijke politiek voor bouw studentenwoningen

Amstelveen - De ontwikkelaars van de wijk Kronenburg Amstelveen roepen, in een ultieme poging om de bouw van 2500 studentenwoningen alsnog mogelijk te maken, alle fracties van landelijke politieke partijen op om de ontwikkeling op te nemen in de verkiezingsprogramma’s voor de naderende Tweede Kamerverkiezingen. Het kabinet zette eerder een streep door de bouwplannen voor duizenden studentenwoningen op deze plek.

Dat  het kabinet geen perspectief zag in de plannen heeft alles te maken met het Luchthaven Indelings Besluit (LIB). Kronenburg ligt letterlijk enkele meters binnen de 'gevarenzone' van Schiphol, terwijl de naastgelegen studentenwijk Uilenstede - waar ruim drieduizend studenten wonen en waar net zo hard vliegtuigen over vliegen - net buiten de Schipholcontouren valt. Je moet ter plekke op de grens van beide wijken staan  om te ervaren hoe onwerkelijk het is dat aan de ene kant wel gewoond mag worden en aan de andere kant niet. 

Noodzaak groot

Ondanks de eerdere, teleurstellende boodschap van het kabinet, geven de ontwikkelaars nog niet op en zien zij een kans nu er in november Tweede Kamerverkiezingen aan komen.

De ontwikkelaars noemen de noodzaak dat de studentenwoningen er komen groot: ‘In de regio Amsterdam is er momenteel een kamertekort onder studenten van 6.600 eenheden, dat naar verwachting nog verder stijgt naar 16.000 in de komende jaren. Met het studentenwoningbouwproject wordt bovendien een bijdrage geveleverd aan de realisatie van het kabinetsbeleid om jaarlijks 15.000 extra woningen te bouwen voor de groepen die het hardst de pijn voelen van de nijpende woningnood,’ wordt gemeld in de brief, die is ondertekend door de Raad van Bestuur van Stichting DUWO en de directeuren van Zadelhoff Beheer en Maarsen Groep.

Financieel haalbaar & snel te realiseren

De ontwikkelaars noemen de realisatie van 2.500 studentenwoningen, ondanks de huidige marktomstandigheden,  onverminderd financieel haalbaar en bovendien snel te realiseren. Het is geen 'papieren' locatie, stellen de ontwikkelaars. De oproep aan de landelijke politieke partijen: 'Zou u in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in november dit jaar bij de programmacommissies van uw respectievelijke politieke partijen willen pleiten voor het opnemen van een passage over het project in Kroneburg.  Wij en met ons duizenden huidige en toekomstige studenten in Nederland, zullen u er dankbaar om zijn,' aldus de brief.

Reactie gemeente Amstelveen

Gemeente Amstelveen, dat eveneens zwaar teleurgesteld was dat de plannen werden geblokkeerd en dat een klap in het gezicht van woningzoekenden noemde, begrijpt de oproep van de partners in Kronenburg goed, maar is bewust geen mede-ondertekenaar van de brief: ‘We vinden dat het als gemeentebestuur niet op onze weg ligt om een vergelijkbare oproep aan politieke partijen te doen ten behoeve van hun verkiezingsprogramma’s. Wij kunnen ons echter goed voorstellen dat lokale fracties van landelijke politieke partijen in de gemeenteraad via hun eigen partijlijn deze oproep wel kracht bij willen zetten.' De gemeente laat dat echter aan de partijen in de gemeenteraad zelf over. 


Meer nieuws

Verkeer & Vervoer gisteren 13:54

Brug Ouderkerk zet teveel uit bij warmte: reparatie in avonden en nachten 22-26 juli

Amstelveen / Ouderkerk – Omdat het brugdek van Brug Ouderkerk bij warm weer te veel uitzet en dan klem komt te zitten bij het openen en sluiten, zal in de avonden en nachten van 22 tot 26 juli 2024 de ruimte tussen het brugdek en de stalen overgang aan het landhoofd (het rij-ijzer) worden vergroot.

Kunst & Cultuur gisteren 09:43

Achtste editie Jonas Ohlsson Summerschool in Museum Cobra

Amstelveen - Van maandag 22 tot en met vrijdag 26 juli vindt de achtste editie van de Jonas Ohlsson Summerschool plaats in Museum Cobra. Samen met de veelzijdige kunstenaar Jonas Ohlssonkun je je creativiteit ontdekken en je artistieke vaardigheden ontwikkelen. 

Algemeen gisteren 08:59

D66 & VVD willen tempo met realisatie Park Zuid

Amstelveen - D66 en VVD willen dat er voldoende groen is in elke wijk en er ook voldoende ruimte is voor parken. Er worden momenteel verkenningen gedaan naar de mogelijkheden voor een nieuw park in Amstelveen Zuid. D66 en VDD willen dat de verkenning snel wordt afgerond zodat dat de start van de aanleg voor 2030 plaats kan vinden.

Amstelveen van voorheen 14 jul. 2024 20:46

Amstelveen van voorheen (411)

Amstelveen - AmstelveenZ.nl duikt op zondagen in het verleden van Amstelveen en toont daarbij foto’s van vroeger. In aflevering 411 een oude prentbriefkaart van de Amsterdamseweg met rechts de Annakerk.