Het afgesloten deel van het Kazernepad/Zwarte pad in Bovenkerk

Soap rond afgesloten fietspad in Bovenkerk duurt voort

Amstelveen - De heropening van het reeds lange tijd afgesloten fietspad tussen Zetterij en de Noorddammerlaan in Bovenkerk (Kazernepad/Zwarte Pad) heeft opnieuw vertraging opgelopen. Het stuk fietspad, dat hard op weg is het duurste stuk fietspad van Amstelveen te worden, wordt nu naar verwachting in februari 2021 geopend.

De renovatie en heropening van het fietspad, dat loopt langs de museumspoorlijn, is al diverse keren vertraagd.

Het pad werd in december 2018 afgesloten vanwege een onveilige damwand. In de eerste planning zou die afsluiting minimaal 3 maanden en maximaal een jaar duren, maar een renovatie en heropening bleek er in 2019 helemaal niet meer niet in te zitten. Vervolgens werd de pijlen gericht op ingebruikname begin dit jaar en vervolgens dit najaar, maar ook dat is door de complexe situatie, 'veranderende inzichten' en het ontbreken van een Waternet-vergunning opnieuw niet haalbaar gebleken.

Bekabeling en sloot

Door diverse bekabelingen en de watergang (sloot) bij het fietspad is de renovatie van het pad niet alleen zeer complex, maar ook peperduur. De renovatie loopt dik in de tonnen. Voordat het fietspad heropend kan worden moet eerst de sloot naast het fietspad worden gedempt, vervolgens over een lengte van 300 meter worden verplaatst, waarna een nieuwe damwand moet worden geplaatst en het nieuwe (4 meter brede) fietspad kan worden aangelegd.

Waternet moet daarvoor nog wel een vergunning afgeven en vooral dat bleek de afgelopen periode een heet hangijzer. Eerder wilde Waternet niet meewerken omdat er met eerdere oplossingen teveel oppervlaktewater verloren ging, maar het College heeft vertrouwen dat Waternet nu wel een vergunning gaat afgeven. 

Pas zodra de vergunning er is kan de aannemer aan de slag, die afhankelijk van de weersomstandigheden, de hele winter door gaat werken. Het College van B en W verwacht dan nu eind februari 2021 het pad weer open te kunnen stellen. 'Dat laten we dan niet ongemerkt voorbijgaan', meldt het College in een brief aan de gemeenteraad.

Niet zo snelfietsnet

Het fietspad in Bovenkerk is onderdeel van de fietsverbinding Westwijk-Amsterdam en is een prominente route in het regionale hoofdfietsnetwerk en het metropolitane snelfietsnet. Door de afsluiting is die route nu al langdurig onderbroken en moeten gebruikers omfietsen via de Vierlingsbeeklaan.


Meer nieuws

Corona Amstelveen gisteren 14:41

Afgelopen twee weken 4 Amstelveense Covid19-patiënten overleden

Amstelveen - De afgelopen twee weken zijn vier Amstelveense Covid19-patiënten overleden. Dat meldt het RIVM in een nieuwe weekupdate, over de periode 14 tot en met 27 oktober. Er werden in de genoemde periode in Amstelveen vijf ziekenhuisopnames en 701 besmettingen gemeld.

Algemeen gisteren 10:20

Amstelveen zoekt energiecoaches

Amstelveen - Gemeente Amstelveen is op zoek naar 5 tot 10 enthousiaste vrijwillige energiecoaches. Een energiecoach is een deskundige, door het Regionaal Energieloket opgeleide, vrijwilliger die huiseigenaren en huurders in Amstelveen tips geeft over energiebesparing in een een-op-een gesprek online of aan huis.

Advertorial Gezondheid & welzijn 26 okt. 2020 17:05

Zorg en Zekerheid, jouw regionale zorgverzekeraar

Binnenkort mag je overstappen naar een nieuwe zorgverzekeraar. Woon je in de regio Amstelveen? Kies dan voor Zorg en Zekerheid, jouw regionale zorgverzekeraar.