Het Amstelveense raadhuis

SP Amstelveen & FNV houden op 7 november ‘manifestatie voor rechtvaardigheid‘

Amstelveen - De SP Amstelveen houdt op 7 november 2021 samen met de FNV een manifestatie om aandacht te vragen voor 'mensen die onrechtvaardig worden behandeld door de gemeente en door het aan de gemeente gelieerde re-integratiebedrijf Matchez'.

Dat meldt de partij in een persbericht. Tussen 14.00 en 16.00 uur zijn er activiteiten, sprekers en optredens op het terrein aan de Poel, achter het Amstelveense raadhuis.

SP Zwartboek

De SP-fractie Amstelveen bood op 15 september jongstleden het SP Zwartboek 2021 aan de wethouder aan. Hierop reageerde het college op 5 oktober via een collegebrief, waarin het aangaf zich niet te herkennen in de door de SP gesignaleerde misstanden op het raadhuis en dan met name op het Werkplein.

‘Door vol te blijven houden dat het allemaal individuele casussen zijn en er wel eens iets mis kan gaan weigert het college om in te zien dat er een structureel probleem is. De SP vraagt zich af hoeveel zwartboeken er nog gemaakt moeten worden om het college te overtuigen van de misstanden,’ aldus de partij in het persbericht.

Ingesleten bestuurscultuur

De  'kille reactie' van het college, 'zonder op de inhoud in te gaan' getuigt volgens de SP 'van een ingesleten bestuurscultuur die men niet wenst de veranderen.' 'Het gemeentebestuur weigert om te onderzoeken wat er aan de hand is met de bejegening van cliënten. De SP is van mening dat elke gemeente een zorgplicht heeft en zich over burgers die aankloppen voor hulp en ondersteuning behoort te ontfermen.’

Volgens de SP worden met het terzijde schuiven van het Zwartboek ook de suggesties en aanbevelingen die de SP doet (wederom) genegeerd. ’Ondertussen blijven inwoners van Amstelveen geconfronteerd worden met een gemeente die vijandig en wantrouwend is. Het gevoel onrechtvaardig behandeld te worden wordt door de reactie van het college alleen maar versterkt,’ concludeert de partij.

Hart onder de riem

De SP-Amstelveen organiseert de middag in samenwerking met de FNV 'om gedupeerden en alle mensen die solidair met hen zijn een hart onder de riem te steken.' 'Het wordt een manifestatie waarop aandacht wordt gevraagd voor de harteloze bejegening van deze kwetsbare Amstelveners. Op deze middag zullen de gedupeerden zelf het woord voeren, verder zullen SP tweede kamerlid Bart van Kent en vice-voorzitter FNV Kitty Jong spreken.'

De SP belooft een informatieve, maar tevens gezellige middag waar iedereen welkom is.


Meer nieuws

Advertorial Winkels gisteren 11:00

Optometrie onder de loep

Amstelveen - Maar liefst 80% van het aantal patiënten met milde oogproblematiek kan worden onderzocht/verholpen door een optometrist. Alleen hebben veel mensen er nog nooit van gehoord. Zelfs huisartsen zijn soms onbekend met het beroep.