SP Amstelveen wil betere baankansen voor langdurig werkzoekenden en ouderen

Amstelveen - De Socialistische Partij zal tijdens de laatste Amstelveense raadsvergadering van dit jaar een aantal actuele moties indienen met betrekking tot het actieplan werkgelegenheid en de armoedepreventie.

Eerder deze maand zijn notities besproken in de commissie Burgers en Samenleving. Het college heeft hier geen voorstellen aan verbonden om aan de raad voor te leggen, terwijl er volgens de SP wel degelijk een aantal verbeterpunten zijn.

Langdurig werkzoekenden en ouderen

In het actieplan werkgelegenheid wordt er volgens de SP vooral actie ondernomen om kansrijke werkzoekenden zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen volgens het zogenaamde ‘van werk naar werk’ principe. 'Daar is op zich niets mis mee, maar de langdurig werkzoekende met een afstand tot de arbeidsmarkt en de oudere werkzoekende schieten daar niets mee op', aldus de SP in een persbericht.

Fit door fitness

SP-raadslid Marina Casadei: ''Vóór Corona werden deze doelgroepen al nauwelijks geholpen en nu dreigen ze nog verder op achterstand te worden gezet. Met de ideeën om ‘arbeidsfit’ te blijven schieten ze niets op. Daarmee komt er geen brood op de plank. Om écht fit te blijven kunnen er meer voorzieningen komen in de openbare ruimte. We hebben veel parken in Amstelveen en hoe mooi zou het zijn als daar gratis fitness apparaten beschikbaar komen voor de inwoners.'

Plan van aanpak

Casadei: 'De SP-fractie heeft meerdere keren het plan van aanpak opgevraagd om de oudere werkzoekende aan het werk te helpen. Dit plan van aanpak wordt benoemd in de programmabegroting en in andere beleidsstukken. Maar er is helemaal geen plan van aanpak. In de praktijk komen ze gewoon op de grote hoop van werkzoekenden terecht en zullen de ouderen het altijd afleggen tegenover hun jongere concurrenten. De SP wil dat er wél een goed plan wordt opgesteld voor deze doelgroep en daarover gaat een van de voorstellen.'

Werkstages

Casadei vervolgt: 'Maar we willen dat ook de mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt worden geholpen. Nu worden ze in het gunstigste geval van de ene naar de andere werkgever gestuurd voor een ‘werkstage’. De SP vindt dat één werkstage van drie maanden om ervaring op te doen met behoud van uitkering voldoende moet zijn om te beoordelen of iemand geschikt is voor de beoogde baan. Daarna moet er een contract worden aangeboden. Want stapeling van werkstages is een vorm van werken zonder loon. En misschien is het wel goed om ook in Amstelveen te gaan experimenteren met het contracteren van langdurig werkzoekenden zonder ze door een zware sollicitatieprocedure te laten gaan.'

Hoger uurloon

Casadei tot slot: 'Armoede kun je ook bestrijden door ervoor zorg te dragen dat het uurloon omhoog gaat naar € 14,-. Iets dat in Den Haag wordt besloten en waar wij ons als gemeente voor kunnen uitspreken door de regering hierop aan te spreken. De SP verwacht dat er brede steun komt voor dit voorstel. De PvdA is evenals de SP voorstander van verhoging van het uurloon en in de commissievergadering erkende zelfs de VVD dat inkomensverhoging voor veel mensen een eerste stap is om uit de armoede te komen'.


Meer nieuws

Sport vandaag 08:00

Geen voetbal, geen hockey maar honkbal!

Amstelveen - Jongetjes gaan op voetbal. Althans, zo gaat het vaak. Jelmer en Timo maakten beiden een andere keuze; zij gingen op honkbal. Deze sport beoefenen zij nog altijd met ontzettend veel plezier. ‘Slaan, vangen, rennen en gooien; honkbal heeft het allemaal’, vertelt Timo. ‘Dat maakt het zo afwisselend en leuk. Het is misschien niet zo bekend, maar ik kan iedereen uitnodigen het zelf eens te ervaren.’

112 gisteren 19:13

Motorrijder gewond bij ongeval op N201

Regio - Een motorrijder is woensdagavond gewond geraakt bij een ongeval op de provinciale weg N201. De motor kwam in botsing met een graafmachine.

Sport gisteren 16:00

Hockey tweeling met basketbal DNA

Amstelveen - De tweelingzusjes Isa en Norah Goedhart startten op jonge leeftijd met basketbal. Niet zo gek met een oma en tante die uitkwamen voor het Nederlands basketbalteam en ouders in het Noord-Hollands team.’ Hoewel ze beschikken over de ideale lengte voor de basketbalsport, ligt hun hart echter bij hockey. Inmiddels spelen ze al sinds hun 6e met veel plezier bij hockeyclub Pinoké.