SP: 'College goochelt met cijfers sociale huurwoningen in Amstelveen'

SP: 'College goochelt met cijfers sociale huurwoningen in Amstelveen' Foto: AmstelveenZ

Amstelveen – De Socialistische Partij (SP) in Amstelveen vindt dat het College van B & W (VVD, D66, PvdA) de kop in het zand steekt als het gaat om de problemen op de Amstelveense woningmarkt. Er wordt volgens de SP veel gegoocheld met cijfers om maar toe te rekenen naar het punt dat er voldoende sociale huurwoningen zijn.


- Lees verder onder deze advertentie -

‘De waarheid achter de cijfers is minder mooi', stelt de SP in een persbericht. ‘Jarenlange wachtlijsten, gezinnen in veel te kleine woningen, ouderen die wel kleiner willen wonen maar dan meer gaan betalen en nog veel meer problemen. Tijd voor de SP om gerichte vragen aan het college te stellen.’

Vraagtekens sociale voorraad

SP-raadslid Patrick Adriaans: ‘Het college roept overal dat er voldoende sociale huurwoningen zijn, in beantwoording op vragen van AVA rekenden zij woningen van DUWO en Woonzorg Nederland alsmede particuliere verhuurders allemaal tot de sociale woningvoorraad. Maar dit zijn vaak woningen die een aparte bestemming hebben of die zonder dat de gemeente er iets aan kan doen geliberaliseerd kunnen worden. Daarom hebben wij vervolgvragen gesteld.’

Gemankeerde woonsituatie 

De SP komt via de hulpdienst vaak bij mensen uit die in een gemankeerde woonsituatie zitten. Zowel mensen die in een te dure woning zitten en daarmee financieel in problemen komen, als gezinnen die te klein wonen en graag naar een ruimere woning willen.

Voorbeeld 

Adriaans: ‘Ik kan het voorbeeld geven van een alleenstaande moeder die met 3 jonge kinderen in een 2-kamer appartement woont. Dat is een slechte zaak, kinderen en moeder hebben geen mogelijkheid tot privacy en doordat ze continu op elkaars lip zitten is er de nodige spanning. Voor de ontwikkeling van de kinderen is dit echt kwalijk.’

Inzicht 

De SP heeft nu vragen gesteld om meer inzicht te krijgen in wat er aan gegevens bekend is, en vooral wat het college gaat doen om te zorgen dat iedere Amstelvener een passende woning heeft.

Bouwen 

Adriaans: ‘Simpelweg sociale huurwoningen turven en inkomens vergelijken lost de problemen niet op. Er is in iedere sector behoefte aan eengezinswoningen en appartementen, door de sociale huursector op slot te zetten en de rest aan de markt over te laten creëren we de ellende zelf. Gericht sociale huurwoningen bouwen lost het probleem niet volledig op, maar helpt zeer zeker wel!’

Vragen ingediend

De vragen zijn schriftelijk bij het college ingediend. Daarnaast opent de SP Amstelveen binnenkort een meldpunt voor Amstelveners die problemen met de woningmarkt ondervinden in het algemeen en jongeren die noodgedwongen thuis blijven wonen in het bijzonder.


Reacties