De 5 wethouders van Amstelveen: Herbert Raat (VVD), Rob Ellermeijer (VVD), Frank Berkhout (D66), Floor Gordon (D66) en Marijn van Ballegooijen (PvdA)

SP over financiële problemen vluchtelingenwerk: 'Het College heeft iets uit te leggen'

Amstelveen -  De SP Amstelveen wil opheldering van het College van B en W waarom het niet eerder transparant is geweest over de financiële problemen bij de Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland (SVA) en de Stichting Vluchtelingenwerk Inburgering (SVI). De partij vraagt zich eveneens af waarom niet is opgetreden tegen belangenverstrengeling bij de stichtingen.

De SP is van mening dat het College 'iets uit te leggen heeft' en vuurt schriftelijke vragen af op het college omtrent de kwestie. De SP meldt dat SVA jaren achtereen tegen de regels in ongestarft subsidiegeld heeft kunnen ‘uitlenen’ aan SVI, waarbij het gaat om kredieten met een limiet tot 175.000 euro

Groot raadsel

'Het is de SP een groot raadsel waarom een college dat zegt transparantie voor te staan ermee akkoord gaat dat er onvoldoende financiële verantwoording is afgelegd door Vluchtelingenwerk Amstelland en hun inburgeringstak. Vooral in de wetenschap dat al bij de oprichting van SVI geldstromen, lees subsidiegeld bestemd voor begeleiding van vluchtelingen, ongeoorloofd naar de inburgeringsschool zijn gegaan. Er is al veel schade berokkend aan de statushouders en het college heeft dan ook iets uit te leggen. De SP heeft daarom een aantal vragen aan het college en ook aan de andere fracties op de agenda van Burgers en Samenleving van 17 april laten plaatsen', zo meldt de partij in een persbericht:

'Begin dit jaar werd de raad via een raadsbrief van het college en een brief van Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland geïnformeerd over de financiële problemen van met name de Inburgeringstak SVI.

Onder de maat

'Het toezicht door het college op zowel SVA als op SVI was op zijn zachtst gezegd onder de maat. Hierdoor heeft SVA jaren achtereen subsidiegeld kunnen ‘uitlenen’ aan SVI. Het gaat om kredieten met een limiet tot 175.000 euro. En dat was tegen de regels. In 2017 heeft de SP al meerdere keren aandacht gevraagd voor de dienstverlening aan de statushouders. In juli 2017 diende de SP een motie in met een verzoek om een rapportage over de stand van zaken met betrekking tot de vluchtelingen. In september van datzelfde jaar vroeg de SP middels schriftelijke vragen wederom om een terugkoppeling. Wederom tevergeefs.'

Statushouders

'Want de klachten van vluchtelingen bleven binnenkomen. Klachten over SVA, SVI de gemeente en re-integratiebureau Matchez. Daaruit sprak vooral de teleurstelling over SVA die in veel gevallen niet van plan was om cliënten bij te staan door hun belangen te behartigen. Enkele ervaringen van statushouders zijn ook opgetekend in het Zwartboek 2.0. Zoals te verwachten was werden de problemen van de vluchtelingen als incidenten bestempeld, want de meeste statushouders waren volgens het college heel blij en tevreden. In werkelijkheid zijn veel statushouders bang om hun inkomsten kwijt te raken.'

Al op de hoogte

'En nu dus, anno 2019, krijgt de raad twee raadsbrieven binnen vier maanden tijd. Het gaat niet goed met SVI. Er is een tekort aan financiën en de stekker zal voor de zomervakantie eruit worden getrokken. Maar het college was hier in 2017 al van op de hoogte. Op 12 oktober 2017 klopte SVA al bij het college aan voor extra financiën. Maar de raad is hierover nooit geïnformeerd. In de beantwoording van de schriftelijke vragen van de SP op 24 oktober is er met geen woord gerept over de financiële problemen van SVI. Aan de SP werd wederom gemeld dat het college geen aanleiding zag om de raad een rapportage te doen toekomen met betrekking tot de stand van zaken aangaande de statushouders.'

Belangenverstrengeling

'Naast het ongeoorloofd uitlenen van subsidiegeld door SVA aan SVI was er ook sprake van belangenverstrengeling.  Bepaalde bestuursleden van SVA waren tevens bestuurslid van SVI. Een daarvan was de penningmeester die zijn eigen belastingadvieskantoor twee jaar achtereen opdrachten heeft gegeven van SVA en SVI voor een totaal van € 11.000,-. Dat dit een eenmalige inzet zou zijn geweest klopt dus niet. Het college is het met de SP eens dat dit moreel onjuist is en SVA zal het betaalde bedrag aan het adviesbureau moeten terugvorderen, maar het college wil geen onderzoek doen naar belangenverstrengeling.'


Meer nieuws

Algemeen gisteren 18:23

Amstelveen is jarig

Amstelveen - De verjaardag van Amstelveen, vorig jaar nog groots gevierd met het evenement 24H, gaat dit jaar in stilte voorbij door de corona-maatregelen. Amstelveen is vandaag (25 mei) 621 jaar oud geworden.

Corona Amstelveen gisteren 14:33

Corona-virus vastgesteld bij leerkracht Amstelveense basisschool

Amstelveen - Op de Amstelveense basisschool 'School of Understanding' blijkt een leerkracht positief te hebben getest op corona. Alle leerlingen zijn per direct overgestapt op thuisonderwijs en teamleden die binnen anderhalve meter contact hebben gehad met de leerkracht zijn in quarantaine gegaan en getest.

Politiek gisteren 11:49

Burgerbelangen: te weinig ruimte op Amstelveense fietspaden

Amstelveen - De lokale politieke partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA) hoort vaak van inwoners dat er te weinig ruimte is op de fietspaden in Amstelveen. Soms ontstaan daardoor onveilige situaties. Sinds de corona-crisis zijn mensen meer gaan fietsen en ook steeds meer op elektrische fietsen. Daarom wil bbA dat het gemeentebestuur de fietspaden van Amstelveen aan een nieuwe beoordeling onderwerpt. 

Amstelveen van voorheen 24 mei 2020 19:37

Amstelveen van voorheen (196)

Amstelveen - AmstelveenZ.nl duikt op zondagen in het verleden van Amstelveen en toont daarbij foto’s van vroeger. In aflevering 196 een foto van een klassieke Van Poelgeest-touringbus zoals deze vroeger onder andere tussen Amstelveen en Amsterdam reed.