PIxabay.com

SP verwijt College B en W achterhouden van cijfers huiselijk geweld in Amstelveen

Amstelveen – De SP Amstelveen is van mening dat het College van B en W van Amstelveen belangrijke informatie heeft achtergehouden als het gaat om cijfers van huiselijk geweld in Amstelveen.

Huiselijk geweld en kindermishandeling vindt volgens de SP - ook in Amstelveen - nog steeds op grote schaal plaats. De SP stelt vanaf het voorjaar van 2019 meerdere keren aan het College van B en W te hebben gevraagd om maatregelen te treffen om de wachtlijsten bij Veilig Thuis aan te pakken. Daarnaast zegt de Socialistische Partij meerdere keren gevraagd te hebben om actuele cijfers over doorlooptijden en wachttijden bij Veilig Thuis, maar deze kreeg de partij lang niet - en uiteindelijk kwam de informatie te laat: bijna tien dagen nadat het onderwerp op de agenda van de commissievergadering in Amstelveen stond.

Amsterdamse raad al 5 september geïnformeerd

SP-fractielid Wil Roode was volgens eigen zeggen - als portefeuillehouder van de SP in Amstelveen en als oud rechercheur jeugd- en zedenzaken bij de politie - gealarmeerd door eerdere cijfers uit 2018. Haar was gebleken dat bleek dat doorlooptijden van 10 weken bij Veilig Thuis niet werden gehaald. Na herhaalde toezeggingen door het College van B en W Amstelveen om er bij Veilig Thuis op aan te dringen de ontstane situatie op te lossen kwam het college volgens Roode uiteindelijk pas op 27 september met een brief en de halfjaarrapportage. 'De SP was hierover onaangenaam verrast, omdat bleek dat dezelfde rapportage en de bijbehorende aanbiedingsbrief al op 5 september aan de raad in Amsterdam werd aangeboden.’

Nalatigheid

Door de nalatigheid van het college in Amstelveen werd de raad volgens de SP te laat te geïnformeerd over de situatie bij Veilig Thuis en is in ieder geval de fractie van de SP niet in staat gesteld om het college vragen te stellen. Want op 18 september stond het Jeugdbeleid dus op de agenda van de commissie Burgers & Samenleving. Roode noemt het ‘onaanvaardbaar' dat het college informatie achterhoudt waar om gevraagd is om een onderwerp tijdens een commissievergadering te kunnen bespreken. 'Het gaat hier om de levens van kwetsbare kinderen’, zegt Roode.

Lichtpuntje

Wel ziet Roode een lichtpuntje in de hele gang van zaken: het College heeft inmiddels een toezegging heeft gedaan de raad elke drie maanden op de hoogte te zullen houden. De SP meldt dat huiselijk geweld qua omvang en impact op de samenleving het grootste geweldsprobleem van Nederland is.


Meer nieuws

Algemeen gisteren 08:00

Hoe gaat het met Rens en Rachel van Hilst op Camping44? (Wij Emigreren, SBS6)

Amstelveen - AmstelveenZ verhaalde begin dit jaar over de avonturen van Rens & Rachel van Hilst, die eind 2018 Amstelveen vaarwel zwaaiden om een volledig nieuw leven op te bouwen en een boerencamping (Camping44) te beginnen in het Italiaanse Loro Piceno. Hoe gaat het nu met het gezin, dat in 2019 te zien was in de eerste aflevering van Wij Emigreren bij SBS6?

Corona Amstelveen 7 aug. 2020 17:54

Positief getest op COVID-19? Zelf je netwerk inlichten

Amstelveen – De GGD in regio Amsterdam, waar Amstelveen onder valt, gaat niet langer alle contacten van met COVID-19 besmette personen nabellen. Positief geteste Amstelveners moeten voorlopig zelf hun contacten gaan waarschuwen.

Algemeen 7 aug. 2020 11:51

AH-inzamelingsactie 'jackpot' voor Voedselbank Amstelveen

Amstelveen - De recente inzamelingactie voor de Voedselbank Amstelveen bij zeven Amstelveense Albert Heijn-filialen, is een groot succes geworden: de actie leverde liefst 240 grote dozen vol houdbare producten op.