SP wil meer weten over financiële problemen SVI

SP wil meer weten over financiële problemen SVI

Amstelveen - De SP maakt zich zorgen over de financiële problemen van Stichting VluchtelingenWerk Inburgering (SVI). Gemeenteraadslid Marina Casadei heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het Amstelveense college van burgemeester en wethouders (b en w).

B en w meldde op 17 januari in een brief aan de gemeenteraad al dat de SVI nog 117.000 euro heeft openstaan. SVI is in 2016 opgericht vanuit Stichting VluchtelingenWerk Amstelland (SVA) en verzorgt onder meer de inburgering van Amstelveense statushouders. SVI huurt ruimte van SVA en een aantal personeelsleden werkt voor beide organisaties.

Belangenverstrengeling

Uit de schriftelijke vragen aan b en w blijkt dat er volgens Casadei van SP Amstelveen veel mis is bij de SVI. Zo wil het raadslid weten of b en w er van op de hoogte is dat bij SVA en SVI dezelfde personen de functies van penningmeester en secretaris vervullen en vraagt zij zich af of b en w het er mee eens is dat dit een ongewenste verstrengeling tussen een gesubsidieerde organisatie (SVA) en een commerciële organisatie (SVI) oplevert.

Casadei meent ook dat er sprake is van belangenverstrengeling omdat de penningmeester van zowel SVA als SVI een opdracht aan zijn eigen privé belastingadviesbureau zou hebben gegeven ter hoogte van 11.000 euro en vraagt zich af of de gemeente hiervan op de hoogte is. Casadei wil daarnaast weten of b en w bereid is om grondig onderzoek te doen naar mogelijke belangenverstrengeling en mogelijk ander misbruik van bestuursfuncties.

Goedkeuring

Casadei wil ook nog eens weten hoe het mogelijk is dat b en w haar goedkeuring heeft gegeven aan de kredietverstrekking met een limiet van 175.000 euro door SVA aan SVI. Daarnaast pleit het raadslid van SP er voor dat SVA zich aansluit bij Vluchtelingenwerk Nederland omdat dit beter zou zijn voor de dienstverlening aan de statushouders in verband met een verbeterd toezicht op de werkzaamheden van SVA. Casadei vraagt zich af of b en w deze mogelijkheid met Stichting VluchtelingenWerk Amstelland wil bespreken.


Reacties