SP wil opheldering over gemeentelijke dwangbevelen die bij inwoners op de mat vallen

Amstelveen - De Socialistische Partij (SP) in Amstelveen heeft vragen gesteld over gemeentelijke dwangbevelen die bij diverse inwoners op de mat zijn gevallen, met de mededeling dat zij hun gemeentelijke belastingen nog moeten betalen.

SP-raadsleden Patrick Adriaans en Nora Fakirni stellen dat er bij de partij momenteel veel vragen binnenkomen van mensen die tot hun verbazing een dergelijk dwangbevel hebben gekregen.

De mensen die een dwangbevel hebben ontvangen en bij de SP aanklopten hebben volgens de partij ‘in andere jaren hun belasting netjes betaald en geven aan verrast te zijn door de brief en er door ouderdom of taalachterstand er ook niets van te snappen.’ De partij meldt ook dat de aangeschrevenen geen herinnering of aanmaning gehad voordat zij een dwangbevel kregen.

Dwingend & agressief

De SP noemt de toonzetting van de brieven ‘dwingend en agressief’, mede vanwege extra geld dat in rekening wordt gebracht: 60 euro voor het dwangbevel + 8 euro dwangkosten. ‘Mensen die wel willen betalen maar om verschillende redenen er mogelijk nog niet toe gekomen zijn direct met een 60 euro hogere rekening te belasten getuigt van weinig inlevingsvermogen. Waarbij we niet uitsluiten dat er mogelijkerwijs ook een fout aan gemeentezijde is gemaakt,’ aldus de SP.

Gemeente onbereikbaar

De SP stelt ook dat de gemeentelijke afdeling die over de dwangbevelen gaat niet bereikbaar is. ‘Een medewerker van de (SP-)hulpdienst zat een uur aan de telefoon en heeft van armoede opgehangen. Ook kregen we bericht van iemand namens zijn moeder van 84 die compleet overstuur was omdat ze altijd betaalde, en hij probeerde al de hele dag de gemeente te bereiken. Het gaat hier in ieder geval om oudere mensen of mensen met een taalachterstand.’

De SP vindt dwangbevelen gebruikelijk en noodzakelijk voor notoire onwelwillende wanbetalers, maar denkt dat het hier niet om onwelwillende betalers gaat. Adriaans en Farkini vinden, dat het College van B en W snel met antwoorden moet komen en vooral ook proactief stappen moet zetten om te onderzoeken wat hier precies aan de hand is en de paniek bij de mensen weg te nemen. Ze hebben de volgende vragen aan het College van B en W gesteld:

  1. Is het college het met de SP eens dat dwanginvordering een middel is dat terughoudend ingezet moet worden, alleen bij moedwillige wanbetaling? Zo nee, waarom niet?
  2. Wordt voordat dwangbevelen gestuurd worden er actief contact gezocht met de betreffende personen? Krijgen personen altijd eerst herinneringen /aanmaningen en zo ja hoeveel dan? Kan het college inzicht geven in de procedure?
  3. Mogelijk is er ook nog sprake van een fout aan de kant van de gemeente gezien de hoeveelheid vragen die voor de SP ongewoon zijn. Wij zoeken dit nog uit. Daarover twee vragen:
  4. Is de gemeente bekend met de hoeveelheid dwangbevelen die nu gestuurd zijn en is dit een afwijkende hoeveelheid van andere jaren?
  5. Is er een mechanisme om bij een afwijkende hoeveelheid proactief te sturen? We refereren hierbij aan de problematiek bij Waternet.
  6. Gezien het feit dat nog onduidelijk is waar de fout ligt, er bij de groep mensen geen onwil tot betalen is en niemand gebaat Is bij hoge kosten of juridische procedures, is het college bereid om de dwanginvordering ten minste op te schorten om mensen de gelegenheid te geven deugdelijk onderzoek te doen?
  7. Tot slot het signaal dat de afdeling gemeentebelastingen niet bereikbaar is. Hoe kan het dat dwangbevelen verstuurd worden en de afdeling die antwoord moet geven niet bereikbaar is? Kan het college hier uitleg over geven. Dit is tevens een extra reden tot de coulance uit vraag 4. Onderschrijft het college dat?

Update: de gemeente meldt dat diverse inwoners vermoedelijk ten onrechte een dwangbevel hebben ontvangen, omdat veel mensen bij Belastingen Amstelland hebben geklaagd. Belastingen Amstelland betreurt de foutieve verzendingen. Mensen ontvangen een bericht dat het dwangebevel als niet verzonden kan worden beschouwd. 


Meer nieuws

Algemeen gisteren 19:30

Online informatieavond over subsidies en leningen voor verduurzamen woning

Amstelveen - Voor inwoners van Amstelveen die meer willen weten over subsidies en geldzaken voor het verduurzamen van hun woning wordt op donderdag 29 februari om 19.30 uur een online informatiebijeenkomst gehouden. Aanmelden is ook nuttig als je deze avond geen tijd hebt, want je kan de bijeenkomst na aanmelding op een later moment terugkijken.

Algemeen gisteren 17:32

Code Oranje om zware windstoten

Amstelveen - Het KNMI heeft voor vanavond code oranje afgekondigd in verband met verwachte zware windstoten. In Noord-Holland geldt code oranje tussen 21.00 en 00.00 uur.

Algemeen gisteren 16:30

Gemeente en politie wijzen kinderen op gevaren internet met game HackShield

Amstelveen - Kinderen zijn steeds vaker online. Ze spelen games, appen en brengen veel tijd op social media door. Helaas zijn ze zich nauwelijks bewust van de gevaren die hier aan kleven. Samen met de politie zet de gemeente het online spel HackShield in, om kinderen weerbaar te maken op internet.

112 gisteren 14:18

Autobrand Oude Dorp: vermoedelijk technisch mankement

Amstelveen - Een korte maar hevige autobrand aan Zetveld in het Oude Dorp van Amstelveen waarbij afgelopen dinsdagnacht een personenwagen grotendeels in de as werd gelegd, is vermoedelijk veroorzaakt door een technisch mankement.