Hans Steenvoorden (Stadsdorp Elsrijk), Suzanne Piet (raadslid PvdA), Karin Dumasi (Stadsdorp Elsrijk), Stieneke Kruijer (raadslid GroenLinks), Seerp de Blauw (Stadsdorp Elsrijk)

Stadsdorp Elsrijk wil welzijnstaken in eigen hand nemen en daagt gemeente Amstelveen uit

Amstelveen – Een van de sterkste bewonersinitiatieven van Amstelveen, Stadsdorp Elsrijk in Amstelveen Noord, wil het sociaal werk in de wijk in eigen hand nemen om de leefbaarheid, het welzijn en de dienstverlening te verbeteren. Het Amstelveense gemeentebestuur wordt daartoe officieel uitgedaagd, zoals bij wet is toegestaan.

In januari 2016 organiseerde de gemeenteraad van Amstelveen een bijeenkomst om inwoners te informeren over het zogenaamde ‘Right to Challenge’: het recht om uit te dagen. De Tweede Kamer had in 2014 namelijk in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning laten vastleggen dat inwoners gemeenten mogen uitdagen om (publieke) taken die onder regie van de gemeente vallen, zelf uit te voeren.

Slimmer, beter, goedkoper

De bewoners kunnen taken van overheden overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. De uitdagers krijgen onder bepaalde voorwaarden middelen en verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de leefbaarheid, het welzijn en de dienstverlening in hun buurt of wijk.

Aan de slag 

Op initiatief van GroenLinks en de PvdA besloot de gemeenteraad van Amstelveen unaniem dat de gemeente actief met dit recht aan de slag moest. Vandaar dat er een voorlichtingsavond werd georganiseerd in P60. Er kwamen veel belangstellenden op af. Resultaat van de bijeenkomst was de afspraak om concrete plannen onder begeleiding van raadsleden, nader uit te werken. Stadsdorp Elsrijk greep die kans met beide handen aan.

Recht opeisen

En nu is het dan zover. Een concrete Challenge van Stichting Stadsdorp Elsrijk ligt klaar. In samenspraak met raadslid Suzanne Piet van de PvdA en Stieneke Kruijer van GroenLinks gaat het Stadsdorp dit uitdaagrecht opeisen. Zij vragen aan de gemeente om de Stichting de opdracht te geven de taken van  het sociaal werk in de wijk Elsrijk uit te voeren. Stadsdorp Elsrijk is een bewonersinitiatief waar eigentijdse nabuurschap centraal staat. De stichting wil het welzijnswerk dichter bij de bewoners brengen en efficiënter uitvoeren.

Meer kwaliteit 

Stadsdorp Elsrijk denkt het sociaal werk in de wijk zo een hogere kwaliteit te geven dan in de huidige situatie, dat wil zeggen, meer in overeenstemming met de wensen en behoeften van bewoners. De bewoners behouden eigen regie, ook als ze hulp, ondersteuning of zorg nodig hebben. De stichting heeft de ambitie om de betrokkenheid bij de buurt en de buren te vergroten. Met dit plan wordt het Stadsdorp zelf opdrachtgever van de wijkcoach en de buurtbeheerder.

Gemeenteraad

Op woensdag 27 november spreekt Hans Steenvoorden, bestuurslid van de Stichting en initiatiefnemer van het RtC-plan, met de raadsleden uit de commissie Burger&Samenleving om deze  RtC te verduidelijken.

Zowel raadslid Kruijer als Piet zijn blij met de ‘uitdaging’ van Stadsdorp Elsrijk: 'Het is goed dat er nu een plan ligt om een RtC te verwezenlijken in Amstelveen. De Stichting heeft heel veel werk verricht bij de voorbereiding van dit uitdaagrecht en met goede argumenten een concreet plan uitgewerkt. Men heeft gekeken naar soortgelijke projecten in andere steden en de ervaringen die daar opgedaan zijn meegenomen in het huidige ontwerp voor Stadsdorp Elsrijk. Wij zijn heel benieuwd hoe deze RtC zich verder ontwikkelt'.

Leerzaam

Voor raadsleden en gemeenteambtenaren is het een leerzaam project. Amstelveners die overwegen bewoners- en buurtinitiatieven ook via een RtC te organiseren, al dan niet in samenwerking met raadsleden, kunnen ongetwijfeld te zijner tijd veel opsteken van de ervaring van Elsrijk.'


Meer nieuws

Algemeen vandaag 13:29

Bloemen bij Amstelveens ‘Hart van Medeleven’

Amstelveen - Het gemeentebestuur heeft vanmiddag samen met diverse inwoners bloemen gelegd bij het Amstelveense ‘Hart van Medeleven’, dat momenteel in de vijver van park De Stadstuinen ligt.

Wonen vandaag 10:36

Weerstand tegen nieuwe woontoren Groenelaan leidt tot aanpassing plan

Amstelveen – De ferme weerstand van buurtbewoners tegen een nieuwe geplande hoge woontoren op de plek van het tankstation op de hoek Sportlaan/Groenelaan (Newa) heeft ertoe geleid dat de projectontwikkelaar opnieuw naar de tekentafel gaat en buurtbewoners bij de planontwikkeling gaat betrekken.

Verkeer & Vervoer vandaag 10:10

Weer fietsen langs Beneluxbaan

Amstelveen - Het duurt niet heel lang meer voordat de fietsroute langs de Beneluxbaan weer volledig toegankelijk is voor fietsers. Diverse delen zijn inmiddels opengesteld en de gemeente verwacht dat vanaf half augustus volledig gebruik kan worden gemaakt van alle fietspaden die langs de Beneluxbaan in Amstelveen lopen.