Stadsgesprek: succes in Utrecht dus waarom niet in Amstelveen?

Stadsgesprek: succes in Utrecht dus waarom niet in Amstelveen?

AMSTELVEEN - De politieke beweging Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil dat gemeente Amstelveen, naar Utrechts voorbeeld, een nieuwe vorm van burgerinspraak gaat uitproberen: stadsgesprekken.

Gemeentelijke beleidsplannen worden daarbij voorgelegd aan een willekeurige en via loting vastgestelde groep bewoners. Deze a-selecte groep moet dan uitgebreid over alle aspecten en de voors en tegens van een beleidskeuze worden geïnformeerd.

'Groot succes in Utrecht'
Volgens bbA kan hierdoor een representatieve brede vertegenwoordiging ontstaan van goed geïnformeerde burgers. BbA wijst er op, dat een dergelijke opzet in Utrecht, de stad van burgemeester Jan van Zanen (oud-Amstelveen), een groot succes is geweest.

Loting
In principe berust het idee op de democratische beginselen van het klassieke Athene namelijk loting. In Utrecht werd als thema voor het stadsgesprek gekozen voor ‘De klimaatneutrale stad’. Daarbij werd breed ingegaan op samenwerking van inwoners, netbeheerders, bedrijven en gemeente.

Hoge waardering
Utrecht verstuurde 10.000 uitnodigingen voor deelname aan drie sessies op zaterdagen, ter bespreking van de beleidsplannen. Hierop hebben 900 bewoners gereageerd. Door loting werd uiteindelijk een groep van 165 mensen uitgenodigd. Gezamenlijk werd vervolgens een beleidsplan opgesteld. De waardering van het plan kreeg het zeer hoge cijfer van 97,5 %.

De resultaten van de discussies zijn neergelegd bij het Utrechtse energieplan. Gezien de ervaringen gaat de stad zeker door met deze opzet.

Kosten 75.000 euro
De organisatiekosten van een stadsgesprek schat bbA aan de hand van de ervaringen in Utrecht op 75.000 euro. De partij verzoekt het College dit bedrag, in het kader van het onderwerp Participatie, in de kadernota 2018 te reserveren


Reacties