AmstelveenZ

Stadsvernieuwing Amstelveen: ambitieniveau College B en W schiet tekort

Amstelveen - De ChristenUnie in Amstelveen is teleurgesteld in de stadsvernieuwingsplannen van het College van B en W. Die schieten volgens CU-frontman Bert de Pijper flink te kort: ‘Er moet veel meer gebeuren dan vernieuwing van de infrastructuur en opknappen van woningen en nieuwbouw.'

De ChristenUnie laat in een persbericht weten teleurgesteld te zijn in het ambitieniveau van de drie coalitiepartijen (VVD, D66 en PvdA) en pleit zelf voor Stadsvernieuwing 2.0, waarbij de mensen uit de wijk en een goede leefomgeving in hun wijk centraal staan.

Stadsvernieuwing 2.0

Die visie op de toekomst van de Amstelveense wijken, mist de ChristenUnie bij de drie coalitiepartijen: 'De ChristenUnie zal de komende tijd in de gemeenteraad blijven pleiten voor een stadsvernieuwing 2.0 voor met name die wijken in Amstelveen die in de vorige eeuw zijn gebouwd. Amstelveen heeft 'prachtwijken' en dat moet we zo houden. Daarom is er een stadsvernieuwing 2.0 nodig. Een stadsvernieuwing 2.0, waarbij de thema’s infrastructuur, sociaal domein en duurzaamheid centraal staan. En dan bestaat Amstelveen ook in de toekomst uit wijken, waar mensen graag willen wonen,' aldus Bert de Pijper, fractievoorzitter van de ChristenUnie. 

Meer mogelijk

'Er is veel meer mogelijk', vervolgt De Pijper. 'Daarbij moet er aandacht zijn voor het eigene van een bepaalde wijk. Het Oude Dorp is eeuwen oud. Patrimonium, Randwijck en Elsrijk dateren van voor de tweede wereldoorlog. Keizer Karelpark is gebouwd tussen de tweede wereldoorlog en 1960. Groenelaan met de hoge flats, heeft de bouwstijl van de jaren 60 van de vorige eeuw. Waardhuizen dateert van tussen 1970 en 1980, Middenhoven tussen 1980 en 1990 en de Westwijk is vanaf 1990 gebouwd. Elke wijk van Amstelveen heeft zijn eigen cultuur en dynamiek en daar moet aandacht voor zijn. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de infrastructuur, het sociaal domein en duurzaamheid in de wijk in een balans die bij de wijk past, een toekomstbestendige vorm krijgt.'

Impuls

'Wijken moeten een impuls krijgen, niet alleen door het vernieuwen van alleen woningen en gemeentelijke voorzieningen, maar ook vernieuwing van de wegenstructuur in een wijk en een facelift van het groen. We moeten ook kijken naar hoe we het welzijn van de bewoners in een wijk kunnen verbeteren door het treffen van maatwerkvoorzieningen, die versterkt kunnen worden ingezet, of nu nog niet worden ingezet.  Een extra inzet om eenzaamheid onder ouderen te bestrijden, door te streven naar een wijk waarbij zowel jongeren als ouderen samen gaan voor 'hun'wijk. En tenslotte moeten we maatwerk toepassen per wijk door inzet van duurzaamheidsinitiatieven. Welke nieuwe mogelijkheden op het gebied van bijv. energietransitie en klimaatadaptatie kunnen worden ingezet? Zodat met name de oudere wijken van Amstelveen, wijken blijven, waar ook volgende generaties graag willen wonen.'

3 miljoen per jaar

'Ook de ChristenUnie is blij dat per jaar € 3 miljoen opzij wordt gezet om te sparen voor de toekomst van Amstelveense wijken. Maar ook hier is veel meer mogelijk dan de coalitiepartijen aangeven. De ChristenUnie gaat voor een toekomstbestendig financieel beleid. Dat betekent dat we verstandig met het geld van de gemeente moeten omgaan. Daarom vinden we dat in het kader van een stadsvernieuwing 2.0, in de eerste plaats gekeken moet worden hoe bestaande financiële regelingen en subsidies effectiever kunnen worden ingezet voor bepaalde deelinvesteringen in wijken. De € 3 miljoen die jaarlijks opzij wordt gezet, kan dan gebruikt worden voor investeringen, waar op dit moment geen financiering is.'

Integrale benadering

'De oproep van de ChristenUnie aan het college en VVD, D66 en PvdA is: 'Geef de Amstelveense wijken een toekomst, door een integrale benadering van wijken, door in de eerste plaats naar de bewoners van de wijken te kijken en vanuit het specifieke van die wijk, een visie voor de vernieuwing van wijken te ontwikkelen die verder gaat dan stads-vernieuwing, en er toe leidt dat de Amstelveense wijken écht toekomstbestendig worden gemaakt.'

Aan de slag

Het Oude Dorp, Randwijk en Elsrijk, Keizer Karelpark, Groenelaan, Waardhuizen, elke wijk heeft zijn eigen dynamiek en vereist een eigen aanpak, zodat die wijken en ook de andere wijken van Amstelveen, ook in de toekomst de prachtwijken van Amstelveen blijven, waar men graag wil wonen. En daarom roept de ChristenUnie het college op: 'Aan de slag, er is veel te doen, ga voor een stadsvernieuwing 2.0!',  aldus Bert de Pijper.


Meer nieuws

Politiek gisteren 12:20

Aanpassing woontorenplan Groenelaan geeft Burgerbelangen nog geen reden tot juichen

Amstelveen – De lokale politieke partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA) geeft aan nog niet gerust te zijn op de woningbouwplannen op de plek van het tankstation en de showroom in de wijk Groenelaan (Newa 2), ondanks dat de wethouder na overleg met de projectontwikkelaar vindt dat de plannen opnieuw vormgegeven moeten worden in overleg met buurtbewoners.

Algemeen gisteren 10:03

Weer forse snelheidsovertredingen: rijbewijs inleveren

Amstelveen - Tijdens een korte snelheidscontrole op de Beneluxbaan in Amstelveen zijn gisteren opnieuw diverse hardrijders op de bon geslingerd en mocht een bestuurster haar rijbewijs inleveren omdat ze 56 kilometer per uur te hard reed. Op Rijksweg A9 kon een bestuurder zijn hagelnieuwe snelle auto (net een dag oud) inleveren na een forse snelheidsovertreding (176 km/u waar 100 is toegestaan).