Steeds meer Amstelveense huishoudens kampen met problematische schulden

Steeds meer Amstelveense huishoudens kampen met problematische schulden Foto: Pixabay.com

Amstelveen - Gemeente Amstelveen maakt zich zorgen om het stijgend aantal Amstelveense huishoudens dat met problematische schulden te maken krijgt.

'Een situatie die zowel voor de huishoudens zelf, de crediteuren en de maatschappij nadelige effecten heeft', meldt de gemeente. Amstelveen probeert samen met wonincorporatie Eigen Haard erger te voorkomen, door via een convenant dreigende financiële problemen bij inwoners/huurders zo vroeg mogelijk te signaleren.

Vroeg signaleren helpt

Een van de mogelijkheden om de trend te keren, ligt volgens de gemeente namelijk in het vroeg signaleren, wanneer huishoudens in de schulden dreigen te raken. En om dan vervolgens snel hulp aan te bieden tijdens een huisbezoek, om erger te voorkomen.

Wethouder Werk en Inkomen Marijn van Ballegooijen en de voorzitter raad van bestuur van Eigen Haard, Bert Halm, tekenden daarom deze week het vernieuwde convenant 'Vroeg Eropaf'.

Wethouder Van Ballegooijen: 'De samenwerking tussen de gemeente Amstelveen en woningstichting Eigen Haard bestaat inmiddels een aantal jaar. Binnen deze samenwerking is er ruimte voor overleg en zetten beide partijen zich in voor ontwikkeling waar nodig. Het convenant is opnieuw ondertekend, omdat deze onder andere op het gebied van privacy is gewijzigd en aangevuld.'

Balans

Balans schuldhulpverlening ontvangt jaarlijks rond de 180 meldingen van Eigen Haard in het kader van Vroeg eropaf. Deze inwoners zijn en worden door schuldhulpverleners van Balans bezocht in het kader van vroegsignalering.


Reacties