Steeds meer Amstelveners ervaren grote overlast van vliegtuigen

Steeds meer Amstelveners ervaren grote overlast van vliegtuigen Foto: Vliegtuigstrepen boven de Bovenkerkerpolder in september dit jaar.

Amstelveen - Het aantal Amstelveners dat veel overlast ondervindt van vliegtuiglawaai is ten opzichte van vier jaar geleden behoorlijk gestegen. 


- Lees verder onder deze advertentie -

Waar in 2015 nog meer dan helft van de Amstelveners (52 procent) aangaf dat geluidsoverlast van vliegtuigen niet voorkwam, is dat percentagel in 2019 gedaald naar 38 procent.   

Inmiddels zegt meer dan een kwart van de Amstelveners (26 procent) zelfs veel overlast te ervaren; terwijl dat vier jaar geleden nog 15 procent was. Het aantal Amstelveners dat 'een beetje overlast' ervaart steeg licht van 28 naar 31 procent.

Dat blijkt uit de Inwonerpeiling 2019 van gemeente Amstelveen. Ook geluidsoverlast van wegverkeer steeg: 10 procent van de Amstelveners zegt er inmiddels veel last van te hebben, waar dat eerder 7 procent was.


Reacties