Pixabay.com

Stijgende kosten levensonderhoud: waarom Amstelveen niet direct met een steunpakket komt

Amstelveen – Nu ook steeds meer Amstelveners in de problemen zijn gekomen door de hoge inflatie en de energieprijzen, laat gemeente Amstelveen na vragen van de politieke partij Actief voor Amstelveen (AVA) weten momenteel niet veel te kunnen betekenen voor inwoners die te kampen hebben met de toegenomen kosten van levensonderhoud. De gemeente moet namelijk wachten op regelingen van de landelijke overheid.

Actief voor Amstelveen is van mening dat deze uitzonderlijke tijd om uitzonderlijke maatregelen vraagt en ziet daarin een urgente rol voor de gemeente. Maar het gemeentebestuur geeft aan met handen en voeten en gebonden te zijn. ‘Inkomenspolitiek is voorbehouden aan het Rijk. Wij hebben dan ook geen invloed op de toenemende kosten van het levensonderhoud,’ laat de gemeente weten op vragen van de partij.

Werkende armen

AVA voeg speciaal aandacht voor een groeiende groep ‘werkenden armen’ in Amstelveen (o.a. in de zzp en mkb-sector) en ziet een rol voor de gemeente om hen te ondersteunen, om zo ook te laten blijken dat werken loont. De gemeente stelt echter dat de mogelijkheden voor hulp  beperkt zijn en dat Amstelveen ook in dit geval voor een structurele oplossing afhankelijk is van landelijke maatregelen: het Rijk dus.

Uiteraard is er wel het standaard gemeentelijke minimabeleid en de Bijzondere Bijstand, maar dat is voornamelijk gericht op incidentele ondersteuning van specifieke kosten.  ‘In een compensatie voor de sterke stijging van de kosten van het levensonderhoud voorziet het minimabeleid niet,’ aldus de gemeente. Dat met uitzondering van de tijdelijke regeling voor de energiekosten, die al door de Rijksoverheid werd goedgekeurd (en door de gemeente is uitgevoerd).

Kansenbeleid

Wel heeft de gemeente aan AVA laten weten dat zij het minimabeleid breder wil trekken. ‘We bezien of we het minimabeleid kunnen omzetten naar kansenbeleid waarbij we ook lage- en middeninkomens bereiken die een steuntje in de rug nodig hebben om mee te doen. In 2023 komt er een nieuw beleidsplan minimabeleid,' zo laat de gemeente weten.

Kwijtschelding

Ook voor wat betreft de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, zoals AVA opperde, laat de gemeente weten afhankelijk te zijn van de landelijke politiek, omdat kwijtschelding aan landelijke regels is gebonden. Amstelveen geeft wel aan open te staan voor een media-offensief, om Amstelveners nadrukkelijker te wijzen op regelingen die er momenteel zijn. Diverse inwoners met een laag inkomen weten (te) vaak niet dat zij gebruik kunnen maken van minima-regelingen.


Meer nieuws

Algemeen gisteren 09:17

Pluktuin Zorgvlied geopend

Amstelveen - Afgelopen week is op gedenkpark Zorgvlied een bijzondere tuin geopend: een natuurlijke bloemenpluktuin. Burgemeester Tjapko Poppens was hierbij aanwezig. Naasten die op Zorgvlied een graf van dierbare bezoeken, kunnen in de pluktuin een paar bloemen plukken en bij het graf neerleggen.

Vrije Tijd, Recreatie & Natuur 22 mrt. 2023 12:20

Bloesempark Amsterdamse bos in bloei

Amstelveen - De bloeiperiode van het Bloesempark in het Amsterdamse bos is officieel aangebroken.