Straten in Oude Dorp Amstelveen worden mogelijk ‘shared space’

Straten in Oude Dorp Amstelveen worden mogelijk ‘shared space’ Foto: De Dorpsstraat in het Oude Dorp [Gemeente Amstelveen]

Amstelveen – In nieuwe plannen om het Oude Dorp van Amstelveen op te waarderen, leeft het idee om fietsers, voetgangers en auto’s de weg te laten delen in een zogenoemde ‘shared space’.


- Lees verder onder deze advertentie -

Bij een shared space wordt een verkeersruimte zo ingericht dat het eveneens een verblijfsruimte is. Vaak kent een shared space bijvoorbeeld zitbanken en bloembakken en ontbreken stoepranden en verkeersborden. Momenteel kennen de Stationsstraat en de Dorpstraat stoepen en een rijweg.

Het college van B en W maakte afgelopen week - niet voor het eerst - bekend plannen te hebben voor een grote facelift van het Oude Dorp.

Inwoners betrekken

Het gemeentebestuur wil inwoners uit heel Amstelveen betrekken bij een nieuwe indeling van de historische kern van Amstelveen en start daartoe in het najaar diverse participatie-trajecten. Daarbij heeft de verkeerscirculatie de hoogste prioriteit, maar bijvoorbeeld ook de realisatie van een horecapaviljoen en stadsstrand aan de Noordelijke Poeloever horen bij de ambities.

Verkeers- en parkeerdruk

In het Oude Dorp is niet alleen de parkeerdruk erg hoog (mede ingegeven door de honderden medewerkers van het raadhuis), ook rijden grote vrachtwagens zich al jaren regelmatig vast en zorgt laden en lossen soms voor onveilige situaties of blokkades. Ook willen sommige automobilisten nog wel eens met een noodgang door de Dorpstraat rijden. Bewoners kunnen straks meedenken over scenario’s om de verkeers- en parkeerdruk te verminderen.

Verkeerscirculatie

Het Oude Dorp moet naast een verbeterde verkeerscirculatie ook herkenbare entrees krijgen; eveneens wordt een oplossing gezocht voor de afvalproblematiek. Uiteindelijk moet het Oude Dorp een aantrekkelijke en levendige plek van verbinding en ontmoeting maken, die bereikbaar is voor alle Amstelveners.

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties