't Jagershuis opnieuw in gevaar; lot historisch gebouw ligt in handen minister

't Jagershuis opnieuw in gevaar; lot historisch gebouw ligt in handen minister Foto: 't Jagershuis aan de Amstelzijde. AmstelveenZ

Amstelveen – Het blijft alsnog de vraag of ’t Jagershuis aan de Amstelzijde de huidige monumentale status zal behouden. De minister heeft, zo blijkt uit een tussenuitspraak in de kwestie, nog altijd de beslissingsruimte om het historische gebouw al dan niet van de Rijksmonumentenlijst af te kunnen voeren.


- Lees verder onder deze advertentie -

De rechtbank heeft afgelopen week in een tussenuitspraak geoordeeld dat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap binnen zestien weken een nieuw besluit moet nemen in de langslepende kwestie. Het lot van het historische pand ligt nu dus in handen van de minister.

Einde gebouw

Eind 2016 schrapte de minister ’t Jagershuis op verzoek van de nieuwe eigenaar, die aanvankelijk villa’s op de plek van het voormalige café-hotel-restaurant wilde bouwen, al uit het monumentenregister. Samengevat zou ’t Jagershuis geen monumentale waarde meer hebben omdat het in de jaren 60 opnieuw werd opgetrokken. Het leek het einde van het gebouw, omdat een bezwaar van de Vereniging Historisch Amstelveen (tegen de afvoering van de Rijksmonumentenlijst) door het ministerie in juni 2017 ongegrond werd verklaard.

Rechtszaak

Maar de rechter oordeelde uiteindelijk dat het bezwaar van de Vereniging Historisch Amstelveen wel degelijk gegrond was en vernietigde die ministriële beslissing. Na een uitspraak in 2018 leek het gebouw gered van de ondergang omdat de monumentenstatus bleef behouden, maar de gebouw-eigenaar ging in hoger beroep.

Uit een afgelopen week gepubliceerde tussenuitspraak, blijkt nu dat de rechtbank het bezwaar van de Vereniging Historisch Amstelveen wel terecht gegrond heeft verklaard, maar de rechtbank had daarmee niet ook direct de voorgestelde afvoering van het Rijksmonumentenlijst mogen afwijzen. De minister heeft namelijk nog altijd beslissingsruimte, zo blijkt uit de stukken. 

Nieuwe beslising

Of de minister ’t Jagershuis monumentwaardig vindt, zal dus blijken uit het nieuwe besluit dat de minister nu moet nemen op het eerdere bezwaar van de Verening HIstorisch Amstelveen. De rechtbank merkt wel op dat het eerdere besluit van de minister om het bezwaar van de Vereniging Historisch Amstelveen ongegrond te verklaren (waarmee ’t Jagershuis van de monumentenlijst werd geschrapt)  overwegend was gebaseerd op architectuur- en kunsthistorische waarden van het pand, terwijl dat slechts 1 van de 5 waarderingscriteria is die door de Raad voor Cultuur wordt gebruikt in dergelijke gevallen.

In de toenmalige adviezen die tot die ministeriële  beslissing leidden, werd onvoldoende ingegaan op criteria als cultuurhistorische waarden, situationele en ensemblewaarden, gaafheid en herkenbaarheid en zeldzaamheid en daarmee is in strijd gehandeld met enkele artikelen uit de algemene wet bestuursrecht. De minister moet daar in de nieuwe beslissing wel degelijk rekening mee houden. 

De gebouw-eigenaar laat weten dat het aanvankelijke plan voor woonvilla's al sinds de zomer van 2017 van tafel is. In overleg met B&W is besproken een plan op te stellen dat recht doet aan het rijskbeschermd Dorpsgezicht van Ouderkerk aan de Amstel en dat er plannen liggen voor een vijfsterren horeca-concept (hotel plus toprestaurant) in historiserende stijl.  Maar dat is alleen mogelijk als de huidige opstallen gesloopt kunnen worden. De eigenaar noemt 'de discussie over het Rijksmonumentale karakter meer een juridische dan een feitelijk inhoudelijke discussie. '

 


Reacties