'Variant B'

Toekomstige fietsbrug A9 Amstelveen krijgt een lift

Amstelveen - De nieuwe fiets- en voetgangersbrug die in de toekomstplannen van de nieuwe A9 is ingetekend, wordt uitgerust met een lift en een trap aan de zijde van het busstation.

De spectaculaire nieuwe brug werd door Amstelveners gekozen na een succesvolle verkiezing eind vorig jaar, waarbij gekozen kon worden uit vier varianten. De brug wordt in een gemeentelijk persbericht 'bomenbrug' genoemd.

Inloopavond A9

De lift en trap aan de noordzijde moeten er voor zorgen dat voetgangers straks sneller het busstation en het Stadshart kunnen bereiken. Het is een van de aanpassingen in het ontwerpbestemmingsplan die gemeente Amstelveen inzichtelijk maakt tijdens een inloopavond over de nieuwe A9 op woensdag 3 oktober 2018. 

Zonnepanelen A9

Een andere aanpassing in het bestemmingsplan biedt ruimte aan een zonnepanelenveld ter hoogte van bedrijventerrein Krijgsman (waar o.a. Esprit is gevestigd), op het talud aan de zuidzijde van de A9. Dat meldt wethouder A9, Herbert Raat. Ook laat hij weten: 'In het bestemmingsplan leggen we extra maatregelen vast om de inpassing van de A9 in Amstelveen te verbeteren. Zo kunnen we de overkapping van de Meander verbreden van 17 naar 85 meter en brengen we de verdieping bij het Oude Dorp met 2 meter omlaag, zodat de overkapping beter aansluit bij de huidige omgeving. Op deze manier voegen we extra kwaliteit toe. De gemeenteraad heeft hier eerder al 9 miljoen euro voor beschikbaar gesteld.'

Binnen de stadsgrenzen

Wethouder Floor Gordon (Ruimtelijke Ordening en duurzaamheid) meldt met het nieuwe bestemmingsplan aanpassingen aan de A9 binnen de Amstelveense stadsgrenzen mogelijk te maken. 'Het gaat om de verbreding van de A9 en het maken van drie overkappingen. Ter hoogte van het Oude Dorp, het Stadshart en Meander.' Het ontwerpbestemmingsplan dat B en W nu ter inzage legt, is opgesteld in overeenstemming met de Tracébesluiten weguitbreiding Schiphol – Amsterdam - Almere (2011 en 2017).

Zitting Raad van State

Op 6 september 2018 is een zitting geweest van de Raad van State (RvS) over 3 ingediende beroepen tegen het TB2017. De uitspraak van de RvS wordt verwacht voor 1 december 2018. Om geen tijd te verliezen start Amstelveen reeds de procedure op voor het ontwerpbestemmingsplan, waarbij 'de uitspraak van de RvS zonodig ingepast kan worden in het ontwerpbestemmingsplan'.

 

Informatie inloopavond 3 oktober InZicht

Woensdag 3 oktober kunnen belangstellenden tussen 19.00 en 21.00 uur inlopen in Amstelveen Inzicht om het plan in te zien en vragen te stellen. Amstelveen Inzicht bevindt zich op de 2e etage van de Bibliotheek op het Stadsplein. Tijdens deze avond is Inzicht uitsluitend te bereiken via de achteringang van de bieb aan Sandbergplein.


Meer nieuws

Advertorial Sport gisteren 20:00

Buitensporten enorm in opmars

Amstelveen - Heleen van Ketwich Verschuur heeft als directeur van AmstelveenSport, de organisatie die zich op meerdere vlakken inzet om Amstelveners gezond te laten bewegen, de afgelopen maanden voor nieuwe uitdagingen gestaan. Door de corona-crisis kwamen binnen no-time sportverenigingen, sportaccommodaties en scholen stil te liggen.

Amstelveen van voorheen gisteren 19:50

Amstelveen van voorheen (202)

Amstelveen - AmstelveenZ.nl duikt op zondagen in het verleden van Amstelveen en toont daarbij foto’s van vroeger. In aflevering 202 een foto van de Dorpsstraat in het Oude Dorp zoals deze er vroeger uitzag.

Politiek gisteren 11:55

Actief voor Amstelveen: Burgerparticipatie moet op de schop

Amstelveen - Na grote onvrede bij veel omwonenden rond de startnotitie Alleman Kwartier, het beeldkwaliteitsplan Oude Dorp en verkeerswijzigingen in Bovenkerk, is de lokale politiek partij Actief voor Amstelveen (AVA) helemaal klaar met het huidige participatiebeleid van de gemeente Amstelveen. De partij komt met een initiatiefvoorstel.

Politiek gisteren 11:39

BbA: 'Planprocessen gemeente niet meer van deze tijd'

Amstelveen - Oppositiepartij Burgerbelangen Amstelveen (bbA) vindt de huidige planprocessen die gemeente Amstelveen hanteert niet meer van deze tijd. Dat laat de lokale partij weten in een persbericht, nadat afgelopen woensdag in de gemeenteraad vernieuwingsplannen in de wijken Bankras/Kostverloren (Allemanskwartier) en het Oude Dop (herinrichting) ondanks veel tegenstand uit de buurt toch akkoord kregen. 'Bewoners en omwonenden maar ook de raad worden keer op keer geconfronteerd met een ‘in beton gegoten’ startnotitie', stelt bbA.

Wonen gisteren 11:24

Allemansbelang: ‘Participatie wijkbewoners een gotspe’

Amstelveen – De Stichting Allemansbelang noemt het participatietraject waarin wijkbewoners zijn betrokken bij het nieuwbouwplan Allemanskwartier een gotspe. Dat meldt de woordvoerder van de stichting in een persbericht, nadat de gemeenteraad afgelopen woensdag met een minieme meerderheid akkoord ging met de startnotitie.

Advertorial Sport gisteren 10:00

GYM VAN TOEN: Bewegen was nog nooit zo leuk

Amstelveen - Trefbal, apenkooien, touwklimmen. Deze woorden nemen ons mee naar die gymzaal waar je als kind heerlijk kon spelen. ‘Het tovert een glimlach op het gezicht van veel mensen als je over de gymlessen van vroeger begint’, zegt Ewoud van Dulken. Hij is initiatiefnemer van GYM VAN TOEN en heeft als missie om deze jeugdherinneringen landelijk weer tot leven te brengen.