Wethouder Floor Gordon (Economische Zaken, D66) [Beeld: Michel ter Wolbeek, Debeeldredacteur.nl]

'Tom Poes, verzin een list': Amstelveen bedenkt unieke steunregeling voor getroffen lokale ondernemers

Amstelveen - ‘Tom Poes verzin een list’. De bekende uitspraak uit van het iconische stripfiguur Olivier B. Bommel was afgelopen periode een veelgehoorde uitspraak op het raadhuis van Amstelveen. Ambtenaren zochten namelijk naar een slimme, unieke manier om lokale ondernemers in het MKB die door de coronacrisis hard worden getroffen financieel te ondersteunen, zonder dat de Rijksoverheid die gemeentelijke steun verrekent met andere regelingen en de ondernemer er dus feitelijk weinig mee opschiet.

'Het bieden van extra financiële steun voor lokale ondernemers bleek lastig vanuit rijksregelgeving. Iedere vorm van financiële steun vanuit de gemeente zou als omzet verrekend worden met Rijkssteunmaatregelen, zoals NOW en TVL. Daardoor zou meer dan 80% van de lokale middelen indirect terugvloeien naar Den Haag', zegt wethouder Floor Gordon (Economische Zaken, D66).

Unieke subsidieregeling

Gordon stelt dat Amstelveen met een zogenoemde nieuwe subsidieregeling voor het MKB, als eerste gemeente in Nederland, iets unieks aan het neerzetten is om getroffen lokale ondernemers toch extra financiële steun te kunnen bieden. Die regeling heeft ook een uniek lange naam: de MKB anderhalvemetermaatregelensubsidieregeling. 

'Amstelveen heeft actief gezocht naar nieuwe manieren om lokale ondernemers in de zwaarst getroffen sectoren, zoals horeca, evenementenbranche en bepaalde detailhandel te ondersteunen', zegt Gordon. Ze legt uit: 'Er wordt door ambtenaren gewerkt om een subsidieregeling in de lucht te krijgen om kosten die lokale ondernemers nu maken en betrekking hebben op de anderhalvemetersamenleving te kunnen compenseren.'

Op basis van vertrouwen

Daarbij kan volgens Gordon worden gedacht aan het dekken van kosten die ondernemers (hebben) moeten maken om aan de Covid-19-maatregelen te kunnen voldoen, zoals een herindeling van de winkel of zaak en/of  aanpassingen aan de bedrijfsvoering. Kosten van spatschermen, handgel, uitgiftecorners of bijvoorbeeld een wachttent zijn enkele voorbeelden, maar ook de inhuur van derden zoals een timmerman voor een noodzakelijke (covid-proof) verbouwing, of het inschakelen van een websitebouwer voor een online betaalsysteem kunnen dan worden vergoed.

‘Een belangrijk uitgangspunt bij het uitwerken van de subsidieregeling is dat de gemeente niet alle bonnetjes vooraf ter bewijsvoering opvraagt en controleert. De verantwoordelijkheid voor een correcte aanvraag leggen we bij de lokale ondernemer. De gemeente kan achteraf wel (steekproefsgewijs) onderzoek doen naar onderbouwing en de bonnen', zegt Gordon.

Niet over één nacht ijs

Amstelveen gaat niet over één nacht ijs en heeft voor het uitwerken van de nieuwe regeling advies ingewonnen bij onder andere RVO Nederland, provincies Groningen en Drenthe, een accountantskantoor, de VNG en de Kamer van Koophandel.

Gesprekspartners in het Platform Ondernemend Amstelveen, zoals KHN Nederland, VNO-NCW MRA, KHN Amstelland, MKB-NL, VAD en OA hebben zich inmiddels enthousiast getoond over de regelingen. 'Zij denken actief met Amstelveen mee over de hoogte van de uitkeringen en het onderscheid tussen kleinere en grotere MKB bedrijven. KHN Amstelland vroeg daarin uitdrukkelijke aandacht voor snelheid en het geven van vertrouwen', zegt Gordon.

'Goede regeling'

Petra Tiel, Manager Public Affairs van VNO-NCW Metropoolregio Amsterdam, roemt de Amstelveense regeling: 'Een hele goede en unieke regeling op lokaal niveau voor bedrijven die echt door corona in de problemen zijn gekomen. Wij hopen dat dit bij andere gemeentes ook navolging zal vinden. Zo kunnen het bedrijfsleven en de voorzieningen in deze moeilijke tijd in stand blijven.'

Ook Daan Kroone, regiovoorzitter van Koninklijke Horeca Nederland en Miriam Geerlings (KHN NL) hopen dat het college van B en W deze regeling zo snel mogelijk kan vaststellen. 'Zodat we nog in januari tot uitbetaling kunnen overgaan. We hebben die middelen hard nodig om onze rekeningen te kunnen betalen.'

Amstelveen eerste gemeente van Nederland

'We zijn voor zover ons bekend de eerste gemeente met een dergelijke financiële steunregeling, dat is wel pionieren. Hopelijk lukt het ons deze regeling in de lucht te krijgen en kunnen andere gemeenten ook hun voordeel hiermee doen', aldus Gordon. 

Floor Gordon vindt het belangrijk dat de motor van de lokale economie, het MKB, door de crisis heen wordt geholpen.  Wel geeft ze aan dat de Rijksoverheid het economische steun- en herstelpakket aan op actuele ontwikkelingen.aanpast. 'Bovendien worden in de uitvoering de mogelijkheden en grenzen verduidelijkt. We hebben te maken met schuivende panelen, waar we met MKB 1,5 metermaatregelen subsidie zo goed en zo snel mogelijk op inspelen om bedrijven ondersteuning te bieden, die nu zo hard nodig is. Zodra de Rijksmaatregelen worden versoberd, staat Amstelveen alsnog klaar staat om lokale ondernemers extra financieel te steunen. Die steun is tegen die tijd meer dan welkom.'

Amstelveen ook eerste met MKB-noodlening 

Voor gezonde ondernemingen zonder toegang tot een lening bij een bank riep Amstelveen ook eerder al als eerste gemeente een MBK-noodlening in het leven. Verschillende lokale bedrijven konden hierdoor volgens de gemeente het einde van dit jaar halen.

Het MKB corona-steunpakket dat Amstelveen in het leven heeft geroepen bestaat op dit moment dus uit een MKB Noodlening, uitstel betalingen belasting, een ondernemersloket, verruiming regelgeving en gedogen (winkelopening/laden en lossen/ruime terrassen/afhaal), werk naar werk en naar verwachting binnenkort dus de MKB anderhalvemetermaatregelensubsidie. Amstelveen hoopt in januari de regeling (voor MKB tot 50 fte) live te hebben en dan de eerste kosten voor ondernemers te kunnen vergoeden.


Meer nieuws

Onderwijs & Educatie vandaag 12:03

Corona-periode bezorgt leerplichtambtenaren Amstelveen bergen overwerk

Amstelveen - Leerplichtambtenaren in Amstelveen zitten dermate tot over hun oren in het werk, dat de gemeente een extra leerplichtambtenaar moet inzetten om de leerplichtwet te kunnen handhaven. Het overwerk wordt onder andere veroorzaakt door tal van nieuwe verzuimgedragingen die gerelateerd zijn aan de coronaperiode. 

Vrije Tijd, Recreatie & Natuur vandaag 11:00

Wildlife in Amstelveen

Amstelveen - Jasmijn reisde de wereld over voor haar passie fotografie. Maar één van de foto’s waar ze het meest trots op is, is die van een Amstelveense knobbelzwaan. Op dat moment ontdekte ze Amstelveen als vogelplek. ‘Ik kwam erachter dat ik helemaal niet ver van huis hoef te gaan voor het maken van mooie foto’s.’

Politiek vandaag 08:34

'We willen bereiken dat inburgeraars beter de Nederlandse taal spreken'

Amstelveen - Met nieuwe inburgeringsplannen hoopt gemeente Amstelveen met name het taalniveau van inburgeraars te verbeteren. ‘We willen bereiken dat inburgeraars beter de Nederlandse taal spreken,’ stelt wethouder Marijn van Ballegooijen (Inburgering, PvdA).

Algemeen gisteren 22:00

Amstelveen by night (78)

Amstelveen - Op de 78e dag dat de avondklok geldt, een avondfoto van de Amstelzijde in de rubriek Amstelveen by night.