AmstelveenZ

Tonnen nodig voor Tennispark Startbaan

AMSTELVEEN – De politieke partijen VVD en BBA vinden dat gemeente Amstelveen tonnen moet investeren in Tennispark Startbaan. De partijen zijn bovendien van mening dat de exploitatie en het beheer van het park snel moeten worden overgedragen aan tennisvereniging LTC Startbaan.  

Jitze Bakker (BBA) en Rob Ellermeijer (VVD) komen met een initiatiefvoorstel, waarin de gemeente een bedrag bedrag van circa 275.000 euro investeert in achterstallig onderhoud van het park en circa 375.000 euro in een opwaardering van de gravelbanen.

Overdracht per 1-10-2017
VVD en BBA willen dat de gemeente uiterlijk per 1 oktober 2017 de exploitatie en het beheer van het Tennispark Startbaan overdraagt aan tennisvereniging LTC Startbaan. 

Ruimte voor het Sportbedrijf
Beide politieke partijen hadden al eerder in een motie (april 2016) het College van B&W opgeroepen te komen tot een overdracht  om uitvoering te geven aan de door de raad vastgestelde sportnota  Ruimte voor het Sportbedrijf en de verenigingen met aangepaste spelregels.

Betrokkenheid
‘Met de overdracht krijgt de vereniging een grotere betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid bij de taken die op het tennispark moeten worden verricht. Dat is een stuk efficiënter en geeft de vereniging de mogelijkheid om onder eigen regie sneller en beter de taken uit te voeren, aldus Rob Ellermeijer, raadslid VVD.

LTC Startbaan
Het bestuur van de  tennisvereniging LTC  Startbaan juicht dit initiatief van VVD en BBA toe. Jitze Bakker, fractievoorzitter BBA hierover: 'VVD en wij zijn hier zo sterk voor omdat dit een uitstekend voorbeeld van participatie is. Zelf dingen doen betekent hier het meer regelen en inspelen op wat in dit geval de Amstelveense tennissers daadwerkelijk willen. Onze route is dat Amstelveen zoveel mogelijk wordt gemaakt door de Amstelveners zelf.'

Dekking
De dekking voor de investeringen in het park moet worden gevonden in de gereserveerde en te verwachten onderhouds- en  investeringskosten, zoals opgenomen in het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) en de beschikbare middelen in de voorziening groot onderhoud. 

Betalen
In het initiatiefvoorstel wordt ook een indicatie gegeven voor het bedrag dat de LTC Startbaan de gemeente jaarlijks moet betalen aan erfpacht en huur. Met dit bedrag wordt tegemoet gekomen  aan de opbrengstderving van de gemeente en het Sportbedrijf  Amstelveen.

Dienstwoning
Het beheer en de exploitatie van de dienstwoning van de groundsman (die op het terrein staat) blijven in handen van de gemeente, terwijl ook de groundsman formeel in dienst blijft van de gemeente. Wel worden de kosten die hieraan verbonden zijn aan de vereniging doorberekend.

Snel
BBA en VVD roepen het College op om snel tot concrete afspraken met de vereniging te komen. Daarbij is ook aandacht gevraagd voor de wijze waarop het beheer, de exploitatie en het onderhoud wordt gestructureerd om de continuïteit en de kwaliteit daarvan voor de toekomst te borgen.

Binnenbanen
Ook is voor BBA en VVD een belangrijk aandachtspunt dat de borging van de verhuur van de binnenbanen onafhankelijk van het  verenigingsbelang kan plaatsvinden, aangezien de binnenbanen ook worden verhuurd aan niet leden.

Commissie & gemeenteraad
Het initiatiefvoorstel wordt op 19 april 2017 besproken in de Commissie B&S en op 10 mei 2017 in de gemeenteraad.  

 


Meer nieuws

Verkeer & Vervoer vandaag 15:01

A9 bij Amstelveen komend weekend in beide richtingen afgesloten, maar Schipholbrug-hijsklus uitgesteld

Amstelveen - De A9 bij Amstelveen is komend weekend (van vrijdag 31 mei 20.00 uur tot maandag 3 juni 05.00 uur) in beide richtingen afgesloten. In het weekend zou eigenlijk het noordelijke brugdek van de Schipholbrug worden ingehesen, maar die klus is uitgesteld door verwachte windstoten. De weekendafsluiting blijft echter in stand, omdat er nog meer werkzaamheden worden uitgevoerd.

Evenementen & Activiteiten vandaag 10:41

Maak kennis met T.A.T. Nature: kom naar de open dag op zondag 2 juni

Amstelveen / Ouderkerk - Aan de Rondehoep West in Ouderkerk aan de Amstel vind je het Mind Emptiness Center. Hier kun je terecht voor het revolutionaire programma The Alignment Technique in de natuur (T.A.T. Nature), dat jou weer helemaal terug in contact brengt met de natuur om zo innerlijke rust te ervaren.  Maris en Rik geven jou handvatten (Moves) om snel en op een unieke wijze weer tot jezelf te komen. Kom naar de gratis kennismaking op zondag 2 juni.

Algemeen gisteren 09:47

Patisserie Prenger ernstig gedupeerd door diefstal van koelbus

Amstelveen – Patisserie Prenger is ernstig gedupeerd doordat autodieven er vannacht vandoor zijn gegaan met de grote (koel-)bestelbus van het bedrijf. Eigenaar Steve Bouman is er ziek van: ‘De bus is de drijvende factor van onze onderneming. We hebben de bus hard nodig om onze bestellingen uit te kunnen rijden.'